• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ב אייר התשפ"ד (30.05.2024) פרשת בחוקותי

סיקור מיוחד • אלפי חסידים בראש השנה במחיצת מלכנו

אלפי חסידי חב"ד ליובאוויטש הגיעו להיות במחיצתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ב770 "בית רבינו שבבבל" שבניו יורק, לאחר תפילת מנחה של "שבת שובה" התקיימה "התוועדות קודש" שכולה כיסופים ואמונה • אתר הגאולה מגיש סיקור מיוחד המסכם את "השלושה ימי קדושה רצופים" של ראש השנה תשע"ח • הכתבה המלאה
סיקור מיוחד • אלפי חסידים בראש השנה במחיצת מלכנו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

"ודברך מלכנו אמת וקיים לעד": שבעים ושתיים שעות של קדושה והתעלות עברו על אלפי חסידי חב"ד ליובאוויטש ששהו במחיצתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ב770 "בית רבינו שבבבל" בברוקלין שבניו יורק, בשני ימי החג ובשבת קודש שלאחריה. ב"רעווא דרעווין" התקיימה התוועדות קודש שכולה כיסופים ואמונה • אתר הגאולה מגיש סיקור מיוחד ע"פ יומן מאת תלמידי התמימים המסכם את "השלושה ימי קדושה רצופים" של ראש השנה תשע"ח:
 

•יום רביעי ליל א' דראש השנה

לתפילת מעריב נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה  לערך7:40. הקהל שר "יחי אדונינו" בניגון של "כתיבה וחתימה טובה" (וכך היה ברוב התפילות של ב' הימים של ר"ה). ביהכ"נ היה מלא על גדותיו באלפים מאנ"ש והתמימים התושבים והאורחים. במזרח ביהכ"נ נסגר ריבוע מיוחד עבור הילדים האורחים, כמידי שנה.

ולאחר מכן שרו "אבינו מלכנו" והשליח ציבור ר' אהרן לושאק שי' פתח בתפילה. בסיום התפילה הכריז הקהל ג"פ "גוט יו"ט" ופ"א "לשנה טובה תכתב ותחתם". לאחר הכרזות הגבאי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ כשהקהל שר "יחי אדונינו". השעה היתה לערך  8:11.

כנהוג במשך הלילה הרבו אנ"ש והתמימים כמידי שנה באמירת תהילים.

 

•יום חמישי יום א' דראש השנה

מהשעות המוקדמות של הבוקר תפסו רבים את מקומותיהם לשחרית ולתקיעות, ואחרים יצאו ל"מבצע שופר" בכל רחבי ניו יורק.

לתפילת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 09:55. הש"ץ היה הרב א'. איידלמאן שי'. הקהל שרו "אבינו מלכנו".

"האדרת והאמונה" ניגנו את המארש הצרפתי הידוע.

ב"המלך" עבר לפני התיבה הש"ץ ר' מ. בלאו  שי', שהנעים בניגונים שונים וכו' כנהוג.

לקריאת התורה הוציאו את הס"ת של משיח ואת הס"ת הקטן של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מאחורי החזן צעדו כמה מהתמימים שהחזיקו את שקיות הפ"נים (שעמדו במשך התפילה על שולחן לשמאל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).

בשעה 12:25 לערך, הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות למפטיר ונפתח שביל.

לאחר ההפטרה, ניגש לבמיה של קריאת התורה הרב שלמה זלמן מאייעסקי שליט"א וחזר על השיחה הידועה מר"ה תשנ"ב שקבלת מלכותו של הקב"ה מתגלית ע"י קבלת מלכותו של מלך המשיח, והכריז שלוש פעמים "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" וכל הקהל הכריז אחריו בקול רם ובהתרגשות רבה.

בשעה 12:45 לערך החלו ההכנות לתקיעות, שערכו זמן רב (כ-25 דקות). בו ע"פ המנהג (מראש השנה תשנ"ד) ניגן הקהל את ניגוני רבותינו נשיאינו ("ג' תנועות" להבעש"ט, הה"מ ואדה"ז, "ד' בבות" לאדה"ז, ה"קאפעליע" לאדהאמ"צ, "ימין ה'" להצ"צ, "לכתחילה אריבער" לאדמו"ר מהר"ש, ניגון הכנה לאדנ"ע, "הבינוני" לאדמו"ר מהוריי"צ, "הוא אלקינו" לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וניגון ההקפות לרלוי"צ) ו"יחי אדונינו".

לאחר מכן פתח נערך מעמד התקיעות כשלצערנו גם השנה לא זכינו לראות בעיניים גשמיות את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א באמירת הפסוקים והתקיעות.

לאחר התקיעות ואמירת הפסוקים "אשרי העם" וכו', נפתח שביל לחזרת כ"ק אדמו"ר מלך המשי ח שליט"א למקומו יחד עם האוחזים בספרי תורה. בשעה זו שר הקהל "יחי אדונינו" (כנהוג מידי שנה, מאז ר"ה תשנ"ג).

הש"ץ בתפילת מוסף היה הרב יוסף פלטיאל שי', וה"בעל תוקע" לתקיעות דמעומד היה ר' טענענבוים שי' (כמידי שנה).

ב"ואנחנו כורעים ומשתחווים", הכינו לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א את כסאו (שסובב לצד ימין) ואת הדרגש (מצד שמאל).

לקראת ברכת כוהנים הוכן הסטנדר הנוסף שעמד למרגלות הבימה (ע"מ לתת מקום לכהנים, כבכל יו"ט). התפילה בכללותה התארכה מעט. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. אחרי הכרזות הגבאי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת, השעה היה 2:55 לערך.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 5:55 לפני התיבה עבר הרב מענדל ברוך שי'. התפילה היה כרגיל. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. הודיעו על תפילת ערבית. בשעה 6:20 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

לאחר התפילה, יצאו כולם לבריכה שבחצר 770 וציפו לזכות אולי ברגעים אלו להתגלות המלאה ולראות את כ" קאדמו"ר מלך המשיח שליט"א בעריכת "תשליך" (מה שלצערנו לא זכינו), בסיום הכריז א' הנוכחים ג"פ את הכרזת הקודש "יחי אדונינו".

 

ליל ב' דראש השנה

לתפילת ערבית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 7:45 לערך. לפני התיבה עבר ר' שמעון הערץ. אמירת תהילים נמשכה כמה דקות ולאחרי זה ניגנו אבינו מלכינו. התפילה היתה בניגון של יו"ט כרגיל. יש לציין שבכל שנה נוהג בלילה זה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר את הקדישים (מכיוון שזה היארצייט של גיסתו הרבנית שיינא הי"ד, בת כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ). בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. אחרי הכרזות הגבאי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ, השעה היה 8:10 לערך.

 

•יום שישי, ב' תשרי – יום ב' ד"ראש השנה"

סדר התפילה והתקיעות היה כאתמול, מלבד השינויים הבאים:

בהמשך מאתמול בערב גם היום נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר את הקדישים, עד "המלך" עבר לפני התיבה ר' נחום קאַפלינסקי שי', וב"המלך" ניגש ר' י. צ. הרצוג שי'.

כבר לפני אמירת הקדיש שלאחר קריה"ת הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות למפטיר ונפתח שביל.

סדר תקיעות התקיים כבאתמול.

במוסף עבר לפני התיבה הרב שמואל בוטמאן שי'. ולקראת "ברכת כוהנים" הוכן הסטנדר הנוסף שעמד למרגלות הבימה.

בסיום הכריזו החיילי צבאות ה' "יחי אדוננו". אחרי הכרזות הגבאי נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ, השעה היתה 2:45 לערך.

לפני תפילת מנחה יצאו אנ"ש והתמימים ל"מבצע שופר" כבאתמול.

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:00 לערך. לפני התיבה עבר ר' נחום קאַפלינסקי שי'. בשעה 6:20 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

 

•ליל שבת קודש

 

קבלת שבת ותפילת ערבית

לקבלת שבת נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לביהכ"נ בשעה 7:15. לפני התיבה עבר הרב שנ"ז שאנאוויטש. בפזמון 'לכה דודי' שרו במנגינת 'והוא גואלנו' ובקטע 'לא תבושי' עברו למנגינת 'חיילי אדונינו', כנהוג. לאחרי ה"בואי בשלום" המשיכו הקהל לשיר משך דקות ארוכות את הכרזת הקודש 'יחי'. הגבאי ר' שנ"ז ליפסקער הכריז על השלום זכר, והודיע על תפילת שחרית. בשעה 8:05 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

בשעה 8:00 בבוקר כרגיל התקיים "שיעור דבר מלכות" לקבלת פני משיח צדקנו עם פארבייסען בשפע.

 

•יום שבת קודש פרשת האזינו – שבת תשובה - ג' תשרי תשע"ח

בשעה 8:00 בבוקר כרגיל התקיים "שיעור דבר מלכות" לקבלת פני משיח צדקנו עם פארבייסען בשפע.

תפילת שחרית ומוסף

לתפלת שחרית נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 09:55. לפני התיבה עבר הרב מנחם מענדל רייצעס. ב"האדרת והאמונה" ניגנו במנגינת "האדרת והאמונה – פרחי צליל וזמר" (או המוכנה "הארמון והאגרות" ). ב"א-ל אדון" ניגנו במנגינת "וינחם לבטח". ב"ממקומך" ניגנו במנגינת "ניגון שבת ויו"ט". ב"שים שלום" ניגנו במנגינת "כתיבה וחתימה טובה". הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו. למפטיר הזמין הת' הגבאי את כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעלות לתורה ונפתח שביל.

לאחרי סיום ההפטרה, הגבאי ר' יוסף לאש שיחי' קרא את "היום יום".

 בתפילת מוסף עבר ר' ש. הערץ לפני התיבה. ניגנו ב'הוא אלקינו' ב"פ. בשים שלום ניגנו במנגינה הרגילה. בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' "יחי אדוננו". השמש רק נחום קפלינסקי קרא קטע בגאומ"ש והודיע על "התוועדות קודש" בשעה 1:30 וכן על תפילת מנחה. בשעה 12:03 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

 אחרי התפילה והריקודים התחילו התמימים לסדר את ביהכנ"ס ל"התוועדות קודש" כמידי שבת.

 

התוועדות קודש הראשונה

בשעה 1:25 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ונעמד הקהל תוך כדי שמנגנים "יחי אדונינו "במנגינת "חיילי אדונינו". המשב"ק הרב מנחם מענדל גרליצקי מזג את היין לגביע של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לאח"ז ניגנו יחי במנגינה הרגילה.

בשעה 1:50 לערך חיכה הקהל לזכות ולשמוע "תורה חדשה מאתי תצא" מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א (מה שעוד לא זכינו לצערנו הרב). לאחר כ-21 דקות ניגנו 'כוס ישעות אשא'. וכן במהלך ההתוועדות ניגנו 'שובה ה' עד מתי', למשך זמן רב, וגם ניגנו "כתיבה וחתימה טובה".

בשעה 3:20 לערך העמיד הת' המשב"ק ש. ג. 2 בקבוקים משקה (אחד עבור התוועדות פינת החי, והשני עבור התוועדות - בבית חב"ד גילה שבאה"ק) על שולחן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והתקיימה חלוקת משקה כרגיל.

ניגנו ניגון הקפות דרלוי"צ, ניגון "שיבנה", ניגון "ניעט ניעט", ו"יחי אדוננו" במנגינה הרגילה.

לפני תפילת מנחה הכינו את כל ה"זאל הגדול" להתוועדות הגדולה. כשכל הספסלים לכיוון בימת ההתוועדות וכמו"כ הוצבו 'פירמידות' (= פארנצ'ס) רבות בצדדים.

 

תפילת מנחה

לתפילת מנחה נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 6:00 לערך. לפני התיבה עבר ר' נ. קפלינסקי. הוציאו הספר תורה לקבלת פני משיח צדקנו. קריאת התורה התקיימה מקדימה על בימה קטנה, סמוך לבימת התפילה. לשלישי הוזמן כרגיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ב"שים שלום" ניגנו במנגינת "וביום שמחתכם". בסיום התפילה הכריזו החיילי צבאות ה' יחי. נ. קפלינסקי הכריז לנטול ידים להתוועדות קודש. בשעה 6:25 לערך נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מביהכ"נ.

 

התוועדות קודש (השנייה) - התוועדות המרכזית ל"מוצאי ראש השנה"

 

בשעה 6:35 לערך נפתח השביל לכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א וכל הקהל נעמד תוך כדי שמנגנים "יחי אדונינו "במנגינת "חיילי אדונינו", המשב"ק הכין את הקערה של ה"נטילת ידיים. אח"כ הזכיר הרב נחמן שפירא שי' את הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שכ"א יטול את ידיו. אח"כ שרו "אתה בחרתנו".

בהמשך ניגנו את ניגוני רבותינו נשיאינו (אותם ניגונים כבתקיעות, מלבד ניגון אדה"ז שהיה "בני היכלא"), ואח"כ שרו "יחי אדונינו". יש לציין שגם כעת חיכה וציפה הקהל הרב שהגיע מכל קצוות תבל להתגלותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בהמשך ניגנו את כל ניגוני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ("צמאה לך נפשי", "והיא שעמדה", "אסדר לסעודתא", "דרכך אלקינו", "כי אנו עמך", "צמאה לך נפשי . . עך די", "שאַמיל", "רחמנא", "אתה בחרתנו" (ניגון זה שרו בהתלהבות רבה ולמשך זמן), "אנעים זמירות", "סטאַוו יאַ פּיטו", "כי אנו עמך" (הב'), "הוא אלקינו" ו"האדרת והאמונה"). אח"כ שרו את הניגון של פרק קט"ז "כוס ישעות אשא", הניגון השנתי של קעמפ מחנה משיח, והוא גואלנו, ניגון "הרבי שליט"א מלך המשיח אין כמוך בעולם", הש"ץ ר' י. טלשבסקי התחזן ב"יהי רצון", וניגנו  "שיבנה ביהמ"ק", וכן ניעט ניעט.

אח"כ נעמד השמש ר' נחום קפלינסקי שי' וביקש בשם כל הנוכחים את ברכתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשנה טובה ומתוקה לכל יהודי בכל מקום שהוא, וכן דידן נצח לבית משיח 770 ואת ההתגלות המלאה והמושלמת תיכף ומיד ממש, וסיים בהכרזה-תביעה ג"פ "יחי אדונינו וכו'".

אח"כ שרו ניגון הכנה, ד' בבות (בבא הד' פ"ב) ו"ניע זשוריצי חלאָפּצי".

לאחר מכן הכריז הרב נחמן שפירא אודות הסדר שיהיה: תחילה – התגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעין כל תיכף ומיד ממש נאו, אח"כ מעריב, אח"כ הבדלה, ואח"כ מבקשים ותובעים שנזכה לראות בעיני בשר איך שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מחלק "כוס של ברכה" מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, ושיהיה "סדר" כמו שצריך.

אחר "ברכת המזון" הקהל הרב שעמד על בימת ההתוועדות פתח שביל קטן והוכן לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א סטנדר מיוחד לתפילת מעריב. לפני התיבה עבר הת' מ. קבקוב.

בסיום התפילה והכרזת "יחי אדונינו", נערכה ההבדלה על הכוס, ואח"כ עבר קהל האלפים במעמד  "כוס של ברכה". במהלך החלוקה ניגנו יחי אדונינו, והניגונים שעל קאפיטלאך קט"ז עד צ"ח. המעמד ארך כ-28 דקות, ובשעה 9:05 לערך,נפתח השביל ליציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת כשהקהל שר "כי בשמחה תצאו".

בהמשך הערב התקיימו התוועדויות ב-770, ביניהן – התוועדות גדולה בפינה הצפונית-מזרחית. אין ספק שהקהל הרגיש את המציאות שהרבי חיי וקיים ב770! וליובאוויטש חייה וקיימת רק בזכות זה! ואנו נמצאים ברגעים האחרונים לפני ההתגלות המלאה והמושלמת שנזכה לראותה כבר בתשרי תשע"ח.

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

(תודה מיוחדת לב' תלמידי התמימים שעבדו על כתיבת היומנים.)

אלול ב770 • "עננו חי וקיים עננו": אלפים במחיצת המלך

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...