• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אדר א' התשפ"ד (22.02.2024) פרשת תצוה

הקב"ה מגן ושולח את ברכותיו וישועתו | קטע מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח

בעקבות המצב המחריד בארץ הקודש, קטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח בעת מלחמת ששת הימים בו מדבר על המצב בארץ הקודש ועל הפעולות הנדרשות מעם ישראל: הוספה בתורה ובמצוות
הקב"ה מגן ושולח את ברכותיו וישועתו | קטע מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח
הרבי שליט"א מלך המשיח בעת אמירת השיחה ל"ג בעומר תשכ"ז (1967)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ב. יש עוד ענין והוראה מיוחדת בקשר עם המצב הנוכחי של אחיכם ואחיותיכם – אחינו ואחיותינו – הנמצאים בארץ הקודש, בארץ ישראל. הם עומדים עתה במצב כזה שהקב"ה מגין עליהם ושולח להם את ברכותיו ואת ישועתו במדה יתרה, כדי שיצאו – והם אכן יצאו – מהמצב הנוכחי בהצלחה.

– מוטלים עליכם (ועלינו) חוב וזכות מיוחדים לסייע להם. אתם – עי"ז שתלמדו פסוק אחד יותר בתורה, תקיימו עוד מצוה ועוד מצוה, מבלי להחמיץ שום הזדמנות בזה, ותפעלו בזה גם ע"פ הציווי "ואהבת לרעך כמוך", להשפיע על קרובים, ידידים ובני משפחה, שגם הם ינצלו את כל האפשרויות שבידיהם כדי להפיץ את התורה ומצוותי' – שכדברי רשב"י, הרי זה מציל כל איש ישראל בכל מקום שהוא מהקשיים שנתקל בהם, ומביא לו את ברכותיו של הקב"ה במדה יתרה, ישועה והצלחה,

ואזי יקויים מה שקראנו בפרשה אתמול:

"וישבתם לבטח בארצכם" – בני ישראל ישבו לבטח בארץ ישראל; "ונתתי שלום בארץ" – הקב"ה יצליח שיהי' שלום בארץ הקדושה; "והייתי לכם לאלקים" – הקב"ה יהי' אלקים שלנו ("אונזער ג-ט"), אלקים של כל ישראל בכל מקום שהם; "ואתם תהיו לי לעם" – וכל אחד מכם, וכולכם יחד, וכולנו יחד, עם כל אחב"י, יהיו עמו של הקב"ה,

והוא יוציאם, בידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה, מכל הקשיים, ויביא להם שלום ובטח בכל המצטרך להם,

ובקרוב ממש יקויים מה שקראנו בסוף הפרשה: "ואולך אתכם קוממיות" – הקב"ה יוליך כל אחד מישראל, וכל ישראל, "בקומה זקופה", בקרוב ממש, בגאולה האמיתית, השלמה והמלאה ע"י משיח צדקנו, שיבוא בקרוב, והוא יוציא אותנו, הנמצאים בחוץ-לארץ, ואת בני ישראל הנמצאים בארץ ישראל, מן הגלות, וימשיך בכל העולם מלכות ש-ד-י, בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש. אמן כן יהי רצון.

(משיחת ל"ג בעומר תשכ"ז, נדפס בלקוטי שיחות חלק ז' עמוד 334, תרגום חופשי)

50 שנה לניסים הגדולים במלחמת יום הכיפורים

החטופים ששוחררו: הברכה של הרבי שליט"א מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...