• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

הוא קבר חללים בתור נער צעיר, ראה את הנסים הגדולים במלחמת העצמאות וגם את ההחמצה הגדולה שגרמה לרדיפת הדת באה"ק • האזינו לשיעורו המרתק של המשפיע הרה"ח אברהם מייזליש ע"ה (שהיה עד לכל המתרחש מאז ההקמה) המתאר את אירועי ה' באייר תש"ח, ומה יחס הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א לנושא • הכתבה המלאה
ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בתאריך ה' באייר תש"ח הכריזו על הקמת מדינה בחלקים משטחה של "ארץ ישראל", במהלך השנים עברו יושבי הארץ שרשת תהליכים לא פשוטים מצד השלטון, של רדיפה, ניסים, כפירה בה' ותורתו, אך תמיד נשארה האמונה היוקדת של החרדים והחסידים לדבר ה' על שמירת התורה והמצוות עד לימנו אלה המצפים לגאולה האמיתית והשלימה.

לפניכם הקלטה מיוחדת מתוך שיעורו המרתק של המשפיע הרה"ח אברהם מייזליש ע"ה מכפר חב"ד (שהיה עד לכל המתרחש מאז ההקמה) המספר ומתאר בצורה מרתקת "מה קרה בה' באייר תש"ח", והכי חשוב מה היחס של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א וחסידי חב"ד לה' באייר. ושנזכה כבר לגאולה האמיתית והשלימה תכף ומיד ממש!

שיעור חסידות הרב אברהם מייזליש ע"ה - ליל ה' אייר תשע''ג

להלן המכתב של הרבי מלך המשיח שליט"א: במענה על מכתבו מה' אייר, הנה ידוע פתגם הבעש"ט ששמענוהו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר, שמכל דבר שהאדם רואה או שומע יכול ובמילא גם צריך ללמוד הוראה בעבודתו אם השי"ת, ועאכו"כ במאורע שנוגע לכו"כ מבני ישראל, ובפרט אם רואים שמסר השי"ת רבים ביד מעטים באופן נסי, ה"ז צריך לעורר תוספת כח לעבדו ית', ואין להתרשם כלל וכלל ממה שישנם נוהגים באופן אחר, ורוצים לבאר הנהגתם ע"פ שכל שהם הרוב, והנ"ל הוא הוכחה להיפך, שאין הרוב בכמות מכריע כלל וכלל, וגם אלו המתנהגים אחרת יודעים עד"ז, אלא שיצרם הרע אין נלחמים בו כראוי, ולכן נופלים תחת משלתו, שזהו נוסף על כל שאר הענינים הנהגה דכפוי טובה באופן היותר מבהיל. 

משל למה הדבר דומה, למלך גדול ורב, שמראה אהבת הגדולה והעצומה לאיש הדיוט נבזה שפל אנשים כו', ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו כו', ומכניסו להיכלו היכל המלך כו' (ע"ד המבואר בתניא פרק מ"ו), האפשר לומר ששפל אנשים זה יאמר למלך, אשר היכל זה אינו של המלך אלא של ההדיוט, ולכן יתנהג בו כפי רצונו, ותחלת הנהגתו היא לגרש את המלך מהיכלו בכל האופנים שאפשרי, והיינו ע"י הנהגה גסה היפך ציווי המלך על כל צעד וצעד?! והנמשל מובן...

(מתוך אג"ק ג' תש"ט מוה"ר אלי' ליב: רבקין.(כפר חב"ד) על מכתבו מה' אייר ותוכנו: בין המחנכים יש מציעים לעבור בשתיקה על יום העצמאות שנקבע לה' אייר ויש המציעים להזכיר במלים ספורות על המאורע שאירע לפני שבע שנים, שערבים התנפלו עלינו וה' ברחמיו הצילנו).

ראה גם:  ה' באייר: חובת המחאה של מלך המשיח

אוריאל צימר: יהדות התורה והמדינה

המכתב ששלח הרבי שליט"א מלך המשיח לנשיא ארצות הברית לאחר נסיון ההתנקשות בחייו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...