• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

דעה / יעקב אבינו לא מת: כל אחד תקוע איפה שהוא תקוע

אשרינו מה טוב חלקנו! לא לכל אחד יש הזכות להבין את המציאות שהרבי מלך המשיח שליט"א חיי וקיים! אבל בכל זאת אנחנו זוכים. על זה אומרים: "לאו כל מוחא סביל דא" (לא כל מוח מסוגל להכיל זאת) • טור דעה מאת הרב דוד גלייזר, נחלת הר חב"ד
יעקב אבינו לא מת: כל אחד תקוע איפה שהוא תקוע
הרב דוד גלייזר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

טבת תשע"ד 

יום אחד, בשבוע של פרשת ויחי, נכנסתי לרכב כדי לנסוע למרכז העיר ל"מבצעים". מישהו - שלא דיבר איתי מאז ג' תמוז - פנה אליי ושאל אותי אם אני מגיע למרכז העיר. אמרתי לו: "בשמחה – בוא!" הוא נכנס לרכב, ויצאנו לדרך. 

מאחר והייתה זו נסיעה קצרה, החלטתי לא להחמיץ את ההזדמנות, ולהגיע מיד לעניין. אמרתי לו – "יעקב אבינו לא מת!", וחיכיתי שנייה כדי שהוא יוכל לקלוט את הדברים, ואז אמרתי את המשך הגמרא – "וכי בכדי ספדו ספדנייא וחנטו חנטייא וקברו קברייא [וכי לחינם הספידו, חנטו, וקברו את יעקב אבינו]?!" ואת דברי רש"י שם שכותב: "אלא חי הוא לעולם, שנדמה להם שמת, אבל חי היה". אמרתי שהרבי שליט"א מלך המשיח מבהיר את פירוש רש"י וכתב: "והיינו שלא מת גם בגוף", והוספתי שבמפרשים ל"עין יעקב" כתוב שזה שיעקב נספד וכו' הוא מכיוון שנתבטלו אצל יעקב כוחות התנועה כאיש שנתעלף, והם [המספידים, החונטים וכו'] לא ידעו שעדיין כל כוחות נפשו, רוחו ונשמתו היו דבוקים בו בעצם.  

הטרמפיסט הבין שאני מרמז על הרבי שליט"א מלך המשיח, ואמר: "אבל הייתה לוויה ויש ציוּן!!" (כלומר, הוא טען: "וכי בכדי...").

עניתי לו שהרבי שליט"א מלך המשיח מביא מאמר חז"ל שמספר שכשנשיאי ישראל הביאו לחנוכת המזבח שש עגלות [עגלות צב מחופים בבד] ושנים עשר שוורים, היה משה מתיירא שמא אחת מן העגלות תישבר, או שאחד מן השוורים ימות, ואז קרבנם של הנשיאים יהיה פסול. אמר לו הקב"ה: אל תתיירא, העגלות יהיו קיימות לעולם. 

מוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח שהעובדה ש[האדם] אינו רואה את העגלות – אינה משנה את מציאות קיומן של העגלות באופן נצחי.

גם אמרתי לו שהרבי אומר בשיחה שאדרבה, מכיוון שהתורה אומרת שהעגלות קיימות, הרי מציאותן של העגלות היא בתכלית ההתאמתות, עוד יותר מאשר דבר שרואים בעיניים, שכן דבר שאדם רואה בעיניו, ייתכן שאינו אלא דמיון בלבד, ואילו כאשר התורה מעידה על קיום הדבר, הרי זה בוודאי מציאות אמיתית, בכל התוקף כו'. 

הוא לא ויתר, וצעק: "אבל הרבי הסתלק! הייתה לוויה ויש ציוּן" (כאילו לא שמעתי את דבריו בפעם הראשונה).

ניסיתי שוב ואמרתי: "הרבי שליט"א מלך המשיח אמר ש'המאורע שאירע אינו אלא לעיני בשר שלנו, ואינו אלא ניסיון בלבד (אחד הנסיונות דחבלי משיח שצריכים להיות קודם ביאת המשיח), שכל עניינו הוא שמעלים ומסתיר על האמת ... וכוונת הניסיון היא בשביל ההתגברות והעמידה בניסיון, שעל ידי זה דוחים ומבטלים ההעלם וההסתר ומתגלה האמת ... ולכן, ע"י חיזוק ההתקשרות עם הרבי - נזכה להתראות עם הרבי שליט"א מלך המשיח בעיני בשר, והרבי יוליכנו אל הגאולה השלמה'".

הוא הגיב – "הכל טוב ויפה, אבל...."

***

למזלי, נזכרתי שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר: "באם יתקבלו הדברים, מה טוב, ובאם יש שאלות וקושיות, הרי, כשילד שואל קושיא אצל המלמד, והמלמד אינו יודע מה להשיב, הוא סוטר לו על לחיו, ואומר: כשתגדל תבין! ... כך יש לומר גם לאותו יהודי ששואל שאלות: זוהי המציאות, גם אם אתה אינך מבין!" - וכך אמרתי לו, עם חיוך.

כשיצא מהרכב, והבנתי שכנראה לא פעלתי דבר, התחלתי לשיר: "לֵךְ, לך, לך תסביר, לך תסביר, תסביר לקיר, שהרבי שליט"א חי וקיים!"

אשרינו מה טוב חלקנו! לא לכל אחד יש הזכות. אבל בכל זאת, עלינו לעשות את ההשתדלות שלנו, וה' ירחם. על זה אומרים: "לאו כל מוחא סביל דא" (לא כל מוח מסוגל להכיל זאת).

טור דעה מאת הרב דוד גלייזר, נחלת הר חב"ד

משתוקקים לעלות להר הבית - יחד עם משיח צדקנו

רשמי גאולה - מעצרת הגאולה | ויהי בשלושים שנה…

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...