• ב"ה ימות המשיח!
 • י"ד אב התשפ"ב (11.08.2022) פרשת ואתחנן

770 צמוד לבית המקדש השלישי

בשיחות רבות הרבי שליט"א מלך המשיח אומר ש770 יהי' מחובר לבית המקדש השלישי. בשיחה משנת תשמ"ט מדגיש את החיבור של בית המקדש שלישי עם בית רבינו שבבבל - "770" • סרטון ותרשימים איך 770 מתחבר לבית המקדש השלישי • הסיפור המלא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ב"קונטרס בית רבינו שבבל", הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שבניין 770 יהי' מחובר לבית המקדש השלישי, ובשיחה מט"ו תמוז ה'תשמ"ט (מצולמת בוידאו החל מהדקה 17:00), מוסיף, שגם כשלומדים במסכת מידות ואפילו ברמב"ם יתכן ויש ספק ועל כן יוצאים ומודדים, כי בית המקדש נמצא כאן. סרטון ותרשימים איך 770 מתחבר לבית המקדש השלישי.

להלן נוסח הדברים משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח מט"ו תמוז ה'תשמ"ט: "..היות ויש כבר את בית המקדש השלישי באופן ד"מראה באצבעו ואומר זה" חוסכים את הספק בשעה שישנו פלפול חברים ועולה ספק בפרט של בית המקדש השלישי, יוצאים שניהם יחדיו לתוך בית המקדש - שישנו כבר כאן באופן ד"מראה באצבעו ואומר זה" ומסתכלים כיצד הדבר קיים בפשטות, ובאם יש צורך למדוד, אזי מודדים על דרך המבואר בנבואת יחזקאל וכו' וכו'". (דקה 17 בשיחת ט"ו תמוז תשמ"ט).

בתרשימים בסרטון ובכתבה, מיקום לשכת 770 מוצג בלשכה הצפון מזרחית, וזה אינו בדווקא. בהחלט יתכן שבפועל, לשכת 770 תהיה באחת הלשכות המערביות היותר קרובות להיכל ולקודש הקודשים.

בית המקדש השנילמעלה: בית המקדש השני, עזרת נשים, ארבע לשכות עזרת נשים, במרכז (לערך) עזרת ישראל המזבח.

בית המקדש השלישי ביחס לבית המקדש השניבית המקדש השני ביחס לשלישי. המזבח וההיכל באותו מקום.

בית המקדש השלישיארבע לשכות גדולות (51X100 אמה) נוספות מסביב לעזרת ישראל (שבמרכזה המזבח) בבית המקדש השלישי, "קדושתן כקדושת העזרה" (עזרת ישראל). מסביב להן - עזרת הנשים. בפינות עזרת הנשים, ארבע הלשכות הקטנות (באופן יחסי, 30X40 אמה) שהיו גם בבית המקדש השני.

לשכת 770 בבית המקדש השלשילשכת 770 (בגודל 51X100 אמה) לאכילת הקדשים (התוועדויות) בבית המקדש השלישי, צמודות אליה עזרות הנשים של איסטרן פארקווי וקינגסטון, שמחוברות לעזרת הנשים בבית המקדש השלישי. המיקום של 770 כאן בציור, בלשכה מזרחית צפונית אינו בדווקא. בהחלט יתכן שבפועל, לשכת 770 תהיה באחת הלשכות המערביות היותר קרובות להיכל ולקודש הקודשים.

לשכת 770 בהגדלה, עם עזרות הנשים הצמודות.

'בין אתחלתא לגאולה': להט משיחי בעצרת הגאולה

תגובות

 • מערכת האתר , א' אב התשע"ו, 09:40

  קונטרס בית רבינו שבבל - עם פיענוח המראי מקומות, בקישור:
  http://www.torah4blind.org/hebrew/k770-eishel.pdf

 • מערכת האתר , א' אב התשע"ו, 09:34

  במענה ל"אורח":
  א. לגבי כללות הענין, ש770 יתחבר לבית המקדש השלישי, בהרחבה גדולה בקונטרס "בית רבינו שבבבל", ומופיע גם בשיחת כ"ח סיון תנש"א, ועוד.
  ב. אם יש ספק ביחזקאל - מובא בסוף הסרטון, קטע משיחת ט"ו סיון תשמ"ט. (הובא בעבר כמה פעמים ע"י מערכת "לראות את מלכנו").
  ג. לגבי השאלה הראשונה, שהיא פרט (שיכול להיות מובן במילא כי) מתאים לכללות הענין, שעזרת הנשים תהי' מחוברת וכו'. הסברנו בתרשים את מה ששומעים בסרטון מהרב שמואל נוטיק, בהסתמכות עליו.

 • אורח , א' אב התשע"ו, 08:42

  בשיחה אחרת מוסיף, שעזרת ישראל תהי' מחוברת לעזרת ישראל, ועזרת הנשים לעזרת הנשים. ובעוד שיחה, שאם יש ספק ביחזקאל, יוצאים ומודדים, כי בית המקדש נמצא כאן.

  מה מקור השיחות הללו?

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...