• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

העניין הרוחני מאחורי גוג ומגוג

הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על גוג ומגוג פעמים ספורות בלבד, אבל מתוך זה ניתן בהחלט להבין מה עניין גוג ומגוג בקשר לביאת המשיח, ולתקופה המיוחדת שאנו נמצאים בה כעת, "זמן השיא" להתגלות המשיח, בעומק 25 שנה בימות המשיח. גוג ומגוג בזמן חזקיהו, גוג ומגוג בזמן מלחמת העולם השניה, גוג ומגוג בשנת תש"מ, ועכשיו. הרע הנעלם חושף את עצמו בשביל שיהודי יוכל לנצח אותו בקלות.
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר על גוג ומגוג פעמים ספורות בלבד, אבל מתוך זה ניתן בהחלט להבין מה עניין גוג ומגוג בקשר לביאת המשיח, ולתקופה המיוחדת שאנו נמצאים בה כעת, "זמן השיא" להתגלות המשיח, בעומק 25 שנה בימות המשיח.
גוג ומגוג בזמן חזקיהו, גוג ומגוג בזמן מלחמת העולם השניה, גוג ומגוג בשנת תש"מ, ועכשיו.

הרע הנעלם כבר לא מסתתר במסווה ופיתויי היצר של "לבן הרשע". הרע הנעלם חושף את עצמו בשביל שיהודי יוכל לנצח אותו בקלות, "יציצו כל פועלי אוון להישמדם עדי עד". זהו ענינה של שמלחמת גוג ומגוג שלא תפגע ביהודים, כי כבר חזרו בתשובה.

ומשמע משלושת המקומות בהם מביא הרבי שליט“א את עניין גוג ומגוג, ומזה ש“בכל דור יש אחד שהוא משיח לישראל, א‘ הראוי מצדקתו להיות הגואל, וכשיגיע הזמן, יתגלה אליו השי“ת וישלחו“, ויש לומר ש“גוג ומגוג“ הוא ענין רוחני לבטל את הרע נגד ישראל שבזמן הגלות היה בהעלם, והרע הזה מתגלה וחושף את עצמו בסוף הגלות לקראת הגאולה, והיות שישראל כבר תיקנו את עצמם באופן כללי, ונשאר רק ה"לכלוך" ש"בסוף לבושיו", וזה תפקידו של המשיח שעושה את המלחמה האחרונה לבטל את הרע הזה שבאופן חיצוני מתגלה באומות.

ולכן כאשר ”רצה הקב“ה לעשות את חזקיהו משיח“, ולכן סנחריב עם צבא של מליוני חיילים עמד ”מסביב“ לירושלים, ולא פגע בה, ועל דרך זה קורה גם בגאולה האמיתית והשלמה, שהגויים נלחמים בינם לבין עצמם, ולא פוגעים בירושלים, היות שיהודים כבר חזרו בתשובה, וירושלים מלשון "יראה שלמה", שמה של העיר מבטא את שלימות היראה של עם ישראל ששומרת ומגינה על היהודים שלא ייפגעו מזה.

וזה מה שהרבי שליט"א מלך המשיח שואל בשיחה על הגמרא במסכת מגילה "בששית - קולות, בשביעית - מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. - מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא", איזה "נחמה" יש ב"מלחמות"?! איזה דבר טוב יש ב"מלחמות" שנהרגים אנשים רח"ל, שאפשר לקרוא לזה "אתחלתא דגאולה"?! 

ומסביר, שמדובר על המלחמה הסופית של המשיח, המלחמה האחרונה בעולם, שהיא המלחמה לביטול הרע הגלוי, ולכן זה גם נכלל ב"נחמות".

"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", "תחילת הגאולה והניסים" היתה ב"למכה מצרים בבכוריהם", והמקבילה לגוג ומגוג ביציאת מצרים, היה שישראל ראו את מצרים מת על שפת הים. ושם אומר רש"י, מאיפה למצרים היו סוסים, הרי במכת ברד נאמר ש"הירא את דבר ה' הניס מקנהו אל הבתים", שהמצרים שהאמינו למשה רבינו שתבוא מכת ברד, הכניסו את הבהמות שלהם אל הבתים שלא ייפגעו, ואלו היו אותם המצרים שאמרו לפרעה לשחרר את בני ישראל,

אבל כאשר בני ישראל יצאו ממצרים, כשפרעה אמר להם בואו ביחד איתי ונחזיר את היהודים ונקח את הרכוש שהבאנו להם, אותם מצרים "טובים" נתנו את הסוסים שלהם לפרעה, ומכאן היה רבי שמעון דורש "כשר שבמצרים הרוג, טוב שבנחשים רצוץ את מוחו". וכך גם לקראת הגאולה, הרע הנעלם מתגלה וחושף את עצמו כדי להישמד.

וכפי שרואים בפועל ובגלוי בעולם, ובפרט במלחמות של הישמעאלים נגד האדומים, שהרע חושף את עצמו בשביל ביטולו מכל וכל, ואת כל זה עושה הרבי שליט"א מלך המשיח מאז מלחמת המפרץ.

מלחמת המפרץ היתה "למכה מצרים בבכוריהם" כפי שהרבי שליט"א מלך המשיח הסביר בשיחה מוגה, מבוסס על יחידות כללית כ"ו ניסן תנש"א, שאז התחילו "ימות המשיח" כאשר החלו פסקי הדין "מסיני" שהרבי שליט"א הוא המלך המשיח,

ומאז עברו כבר 25 שנה, חצי יובל, שנכנסים יותר ויותר עמוק לימות המשיח באופן של "לכל בני ישראל היה אור במושבותם". עדיין לא הגאולה האמיתית והשלמה, אבל רואים בחוש שענין ה"מלחמות" הוא "נחמות", כפי שמסביר הרב אבישי איפרגון, שכל האיומים האסטרטגיים מצד "מדינות העימות" מצרים, לוב, סוריה, עיראק, ערב הסעודית, לבנון, וירדן נעלמו ואינם, ועד כדי כך שכבר התפרסם בעולם הערבי מצד מצרים וערב הסעודית, רצון להכניס את ישראל ל"ליגה הערבית"... (שכל קיומה וכל האסופות שלה, היה כדי לייצר מציאות כלכלית וצבאית ופוליטית להשמדת (שונאי) ישראל).

 

בשישית היו הקולות, ועכשיו הוא בא

השמאל המשיחי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...