• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

החודש אשר נהפך לשמחה

כאשר מדובר ביום הולדתו של נשיא הדור, הרי שאז גובר מזלם, מתגלית עצם נשמתם, של כל בני ישראל, עד שהחודש כולו מהווה עת רצון לגאולה האמיתית והשלמה, עכשיו ממש
החודש אשר נהפך לשמחה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

נמצאים כבר בימות המשיח. בראש ובראשונה, משום שהרבי שליט"א מלך המשיח מעיד על כך. בשיחתו הקדושה, ב"יחידות" לאורחים במוצאי י"ט-כ' כסלו ה'תשנ"ב הוא מציין: "ובפרט בימינו אלה - ימות המשיח - בהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העיניים"". כעת ניתן כבר לזהות בהתרחשויות גלובאליות ומקומיות, את ה"פן" הגאולתי שבהם.
שינוי הראיה וההסתכלות אינו מוגבל רק לאירועים בעולמנו הגשמי. שינוי הראיה נכון ועוד יותר, בכל הקשור ללימוד התורה, לגלות בכל עניין בתורה את הרובד הפנימי. לקחת את הטוב הנסתר ולעשותו לטוב גלוי.
השבוע ציינו בקהילות ישראל, את יום ז' באדר. תאריך הצרוב בתודעה המסורתית שלנו, כיום פטירתו של משה רבינו. לא שמח במיוחד. עובדתית, גם המן חשב לנצל עובדה זו, כדי לממש את מגמותיו השפלות, אלא ש...
בשבעה באדר נולד
במדרש מסופר שכאשר המן החליט על גזירותיו, הוא חיפש, ע"י הפלת גורל, תאריך יעד מתאים, עד שעלה לו ראש חודש אדר "ולא מצא בו שום זכות"... ולא עוד אלא שבאדר מת משה רבן". המן ראה את האישור הסופי לגזירותיו דווקא בכך שהפור נפל בחודש אדר, ובלשון הגמרא: "כיון שנפל פור בחודש אדר שמח (המן) שמחה גדולה, אמר נפל לי פור בירח שמת בו משה", מושיען של ישראל. אבל ממשיכה הגמרא: "ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד". מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחתו הקדושה, לידת משה בז' באדר פועלת ביטול והפיכת גזירת המן בחודש אדר, באופן ש"החודש .. נהפך .. לשמחה", ולכן "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ואדר בריא ותקיף מזלו.
תוצאותיו המפתיעות של סיפור המגילה: תליית המן, כתיבת אגרות חדשות בשם אחשורוש לטובת עם ישראל, עמידתם של כל בני ישראל במסירות נפש לצידו של מרדכי היהודי, נצחון היהודים על שונאיהם כולל תליית עשרת בני המן, ועד אשר חודש אדר כולו נהפך מיגון לשמחה, ו"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", כל זה התרחש תודות לכך, שיום ז' באדר הינו יום לידת משה.
גובר מזלם של ישראל
בשיחותיו הקדושות מבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי ביום ההולדת, גובר מזלו של האדם. ביחס לישראל כוונת המושג "מזל" היא, לעצם הנשמה שבאדם, זו בחינה "יחידה", אשר ביום ההולדת היא מתגלית וממנה "נוזל" (מזל) שפע אל הרובד שבנשמה המלובש בגוף האדם. כאשר מדובר ביום הולדתו של נשיא הדור, הרי שאז גובר מזלם, מתגלית עצם נשמתם, של כל בני ישראל, עד שהחודש כולו מהווה עת רצון מיוחד במינו להוספה בתורה - פיקודי ה' ישרים משמחי לב - בפרט בתורתו של משיח, הוספה בקיום המצוות ומעשים טובים בהידור ומתוך שמחה, עדי הגאולה האמיתית והשלימה, ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, עכשיו ממש.

מרבין בשמחת הגאולה

ילד כאפות במזרח התיכון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...