• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

מרבין בשמחת הגאולה

הרבי מלך המשיח שליט"א מוסיף ואומר כי "הני בדחי" אותם אנשים ששמחים ומשמחים – הם לא זוכים רק להעשות "בני עולם-הבא" אלא הם גם נעשים "בני העולם-הזה" אמיתיים. כי כשיהודי חי בשמחה – הוא חי חיים טובים ומאושרים בגשמיות כפשוטה, הוא נעשה לבן עולם הזה אמיתי. ובזמננו זה, ברגעים האחרונים של הגלות, שמחתנו מגיעה לשלימותה האמיתית – עכשיו ימלא שחוק פינו.
מרבין בשמחת הגאולה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ב'דבר מלכות' של השבוע, מציין הרבי שליט"א (בס"ט בשיחה) לסיפור הגמרא הידוע (תענית כב, א) אודות רבי ברוקא חוזאה שביום בהיר אחד פגש באמצע השוק את אליהו הנביא. הוא התלווה אל אליהו וניצל את ההזדמנות לשוחח איתו. בין הדברים פנה לאליהו בשאלה שכנראה סקרנה אותו מאד. הוא ביקש מאליהו להראות לו מישהו שהוא בן עולם הבא. הוא  רצה לדעת מי הם האנשים החיים כאן בינינו וראויים לחיי עולם הבא? החל רבי ברוקאה חוזאה להצביע על כל מיני אנשים, תוך שהוא שואל את אליהו: "האם הוא בן עולם הבא? או אולי הוא?"

כך הם הסתובבו בשוק ופתאום הם רואים שני אנשים פשוטים שלא נראו כתלמידי חכמים גדולים או צדיקים מיוחדים, אבל אליהו הנביא הצביע דווקא עליהם ואמר לרבי ברוקא: "הנה, שני האנשים האלו – הם בני העולם הבא!". רבי ברוקא ניגש אליהם בהתרגשות ומנסה לברר את פשר מעשיהם, מנסה לתהות על קנקנם של שני היהודים שאליהו עצמו העיד עליהם שהינם בני עוה"ב.

להפתעתו הרבה, התברר לו כי השניים הם בדחנים במקצועם היושבים בשוק ומשתדלים לשמח ולהצחיק את כל מי שנקרה בדרכם, כאשר באמצעות השמחה והעליצות שלהם הם גם מצליחים להשכין שלום בין האנשים. ועליהם – על אותם בדחנים מעיד אליהו "הנך בדחי – בני עלמא דאתי נינהו" (– אותם בדחנים בני העולם הבא הם) כי דווקא בזכות הצחוק והשמחה שלהם, כשהם משמחים גם את כל סביבתם – זכו השניים להגיע לדרגות הנעלות ביותר.

הרבי מלך המשיח שליט"א מוסיף ואומר כי "הני בדחי" אותם אנשים ששמחים ומשמחים – הם לא זוכים רק להעשות "בני עולם-הבא" אלא הם גם נעשים "בני העולם-הזה" אמיתיים. כי כשיהודי חי בשמחה – הוא חי חיים טובים ומאושרים בגשמיות כפשוטה, הוא נעשה לבן עולם הזה אמיתי. ובזמננו זה, ברגעים האחרונים של הגלות, שמחתנו מגיעה לשלימותה האמיתית – עכשיו ימלא שחוק פינו.

אחרי שזכינו להתגלותו של הרבי כמלך המשיח, זכינו להתבשר מפיו בנבואה ש"הנה זה משיח בא", זכינו להיות שייכים ומקושרים אליו, לצעוד אחריו לבטח ולהאיר את חיינו באור הגדול של שיחותיו והוראותיו – הרי רק על זכות זו אפשר לרקוד ולשמוח בלי גבול – שזכינו להיות בני עולם-הזה אמיתיים. ובוודאי בחודש אדר זה נזכה כבר ל'מרבים בשמחה' הגדול ביותר – הגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תיכף ומיד ממש.

 

(פורסם בעלון חדור בד"ם - פר' תרומה)

הצפון עולה בלהבות - "זמן השיא"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...