• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אדר א' התשפ"ד (01.03.2024) פרשת כי תישא

דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" • שבע מצוות השם

בלעדי לאתר הגאולה: דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" השנתי באה"ק, שנפתח היום, באולמי "בלוודר" בראשון לציון. בהשתתפות שלוחים ופעילי המלך, השנה בסימן "לכל באי עולם – שבע מצות בני נח" • תמליל הנאום השני - הגאון החסיד הרב משה ווינר שליט"א
דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" • שבע מצוות השם
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בלעדי לאתר הגאולה: דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" השנתי באה"ק, שנפתח היום, באולמי "בלוודר" בראשון לציון. בהשתתפות שלוחים ופעילי המלך, השנה בסימן "לכל באי עולם – שבע מצות בני נח" • תמליל הנאום השני - הגאון החסיד הרב משה ווינר שליט"א 

כעת נפתח המושב המיוחד בסימן 'כל באי עולם' - אודות מבצע "שבע מצוות בני נח".

המנחה  הרב אבי בן שמעון פותח במילות פתיחה ומציין שבשאר המבצעים גם אחרים פועלים, ופועלים מצויין, לאחרונה החלו גם בליטאים לדבר על 7 מצוות, ראיתי לאחרונה ספר על חגי ישראל, כיצד הם קשורים לגויים, ועובר חג חג, מסביר להם איזה קידוש עליהם לעשות, ואיזה מנהגים שייכים להם! לנו נשאר העבודה העיקרית – מצוות בני נח עם שייכות לגאולה. מאז ומעולם היו 7 מצוות בני נח, החידוש הוא השייכות של זה לגאולה, כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקינו, כולל פרסום זהות הגואל.

כשם שגוי יעשה 7 מצוות רק בגלל שכך קיבל, או שכך החוק, אין זה קיום 7 מצוות, קיום כזה הוא רק מצד נבואת משה! כי ככה הרבי אמר!

**

קטע וידאו מיוחד מיחידות כללית, כ"א כסלו תש"נ, בו אומר הרבי כי כמה שיותר יפעלו במצוות בני נח, להפיצם בקרב בני נח, וכל אחד ידאג שגם השני יפעל בזה

**

כעת מזמין המנחה את הרב משה וויינר – מחבר שולחן ערוך לבני נח

תמליל הנאום השני - הגאון החסיד הרב משה ווינר שליט"א: שבע מצות השם

תודה שהזמנתם אותנו. כפי שרואים בוידאו, ניתן לראות ששבע מצוות בני נח, זה חלק מהבנין של הרבי כדי להביא את הגאולה. כל פעולותיו של הרבי מתחילת הנשיאות הם חלק מבנין זה, וכל חידוש והוספה בפעולותיו – מקדמים ומהווים שלב נוסף במהלך זה.

אחד מהמצוות הן – למנות מלך, שבונה את המקדש ומוחה את עמלק. כבר הרמב"ם בהלכות מלכים מקדיש פרק לדיני שבע מצוות בני נח. ולכאורה – מה זה שייך להלכות אלו? היה מתאים יותר לשים זאת בהלכות עבודה זרה, שם מדבר על טעות האלילים – והיה מקום לבאר מה כן עליהם להאמין.

מכך שהרמב"ם שם הלכות אלו מיד לפני הלכות מלך המשיח, משמע שהם קשורים ישירות. רואים שרק בתשמ"ב – הרבי מתחיל לדבר על הענין של שבע מצוות בני נח.

המגילה מדברת על עם ישראל במצב של גלות. ועם ישראל עושה תשובה – והופך את המצב. דברים שלא כתובים במגילה, באים חכמינו ומספרים לנו (שלא עלה מחשבת חוץ וכדומה) איך בעצם כל עניני היהדות נמצאים במגילה.

גם מלחמת עמלק של מרדכי – היא חלק מבניית המקדש השני. שלוש מצוות שבאות יחד – מינוי מלך, מחיית עמלק ובניית המקדש.

המגילה טורחת להדגיש מה מצב הגויים ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כפי שראינו בוידאו, שעל כל יהודי יש אחריות לדאוג שהגויים יקיימו את המצוות שניצתנו להם בהר סיני. קבלת עולמ"ש, לא מצד טעם שכלי.

הרבי הוא המהפכן! (כל השאר הם נגררים) בכל התחומים! (כגון מבצעים שהתחילו גם אחרים וכו')

הרבי מבטיח שליהודים יהיה תועלת! מתן שכרן! מהפעולה על הגויים. הרבי לא מאריך בזה, אבל בפשטות לכאורה הכוונה לתועלת של שלום, תועלת כלכלית. שליח שיפעל עם גויים – יהיה לו יותר הצלחה בגיוס כספים, יהיה לו יותר הצלחה בהשפעה על יהודים!

ברגע שהגויים משנים את המנטליות שלהם משנאה ועשיו – לקיום מצוות הקב"ה באמצעות משה רבינו – זה משנה את כל העולם.

העולם מלמד את האדם שהוא כלום. שהוא לא מעניין את אף אחד. הרבי מלמד שכל אחד שווה הכל, הקב"ה ציווהעליו לקיים מצוות! הקב"ה מדבר עליו! איתו! הוא חשוב אצל הבורא! כשהגוי שומע את זה, הוא מתהפך. זה ה'ונהפוך הוא' של דורנו...

והרבי אומר שדווקא עכשיו זה הזמן! והרבי נותן את הכח! אמנם הרבי הטיל עלינו הרבה מבצעים, והרבה מטלות, אבל גם את זה הרבי מבקש, וזו זכותנו וחובתנו לפעול גם על הגויים שסביבנו! כל אחד כאן פוגש גויים, ועליו לפעול

בתשמ"ב ביחידות לגבירים, הרבי דיבר עם צ'ייס, ואמר לו שעליו לקרב יהודים, וגם גויים, והרבי אמר לו: ואני בזמן האחרון עסוק מאוד בענין של שבע מצוות בני נח...

אין לנו דרך להבין מה זה אומר שהרבי עסוק, מאוד! זה נוגע לרבי. זה נוגע לו בשנים האחרונות... כיון שאנחנו כעת עסוקים בהלכות האלו של מלך המשיח!

כל ענין של הרבי זה עצמות. עצמי. כל ענין שהרבי מבקש – נוגע בכל כולו.

**

דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" • פותחין ב"דבר מלכות"

ממש: זה הזמן לניצחון חוברת חדשה לחיילים ולכל עם ישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...