האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" • פותחין ב"דבר מלכות"

פעילות משיח

שניאור גרינפלד 855 צפיות 0

דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" • פותחין ב"דבר מלכות"

בלעדי לאתר הגאולה: דיווח ישיר מ"קונגרס משיח" השנתי באה"ק, שנפתח היום, באולמי "בלוודר" בראשון לציון. בהשתתפות שלוחים ופעילי משיח מרחבי ארץ הקודש, השנה בסימן "לכל באי עולם – שבע מצות בני נח" • תמליל הנאום הראשון - המשפיע הרב חיים לוי יצחק גינזבורג

הנאום הראשון • הרב חלוי"צ גינזבורג משפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים בראשון לציון - חשיבות לימוד הדבר מלכות,

הרבי מלך המשיח שליט"א מדבר שכל יהודי הוא זהב, עשר, בן יחיד, אדר מרבים במשחה זה כתוב במסכת תענית, דווקא במקום הכי נמוך כאילו, מסביר שזה בא להגדיל את השמחה, שבכל מצב שיהודי נמצא, גם במקום הכי נמוך, גם במצב של חורבן – הוא בנו יחדו של הקב"ה, הוא עשיר וזהב וממילא עליו להיות בשמחה, כשהוא מתבונן בזה הוא נהיה שמח

את זה אף אחד לא יקח ממך. יותר מכסף וזהב גשמיים, וזה שלא רואים את זה בגשמיות הוא כי צריך להתייגע על זה, יתרון האור מן החושך, ואז נהיה שיטפון, של עשירות בגשמיות.

כמו השיטפון של אדר נב, שהיה בצורת, ואחרי שמלך המשיח דיבר על שיטפון התחילו לרדת שטפונות, שהיו צריכים לפתוח את הסכרים של הכינרת

אנחנו חיים בזמן של שפע לא נורמלי! כמובן שלא מ סתפקים בזה, אבל כל השפע הזה, הטכנולגויה, השפע – התחיל מאז שמלך המשיח שליט"א עלה לנשיאות, ומתחיל מהמקום שלו – מארצות הברית.

היה אצל הרבי בניחום אבלים האדמו"ר מקופיטשניץ, שהיה עם ר מענדל בצ'רנוביץ, ור מענדל לא רצה לקחת ממנו ברכה, אז הוא אמר שמברך לא בתור אדמו"ר אלא בתור חבר טוב

הרבי היה אצלו בניחום אבלים, ואמר שלא צריך עשירות, כי זה נסיון גדול, והרבי אמר שלא נכון.

כי אם אתה  עומד בניסיון העוני – רק אתה מרוויח. אבל מי שעומד בנסיון העושר – מהכסף שלו כולם מרוויחים... והרבי ביקש שיסכים בלב שלם שליהודים יהיה עשירות. הוא נעמד ואמר שמסכים.

הרבי דווקא בעד שיהיה כל השפע. עם זה אפשר להפוך ולכבוש את כל העולםֱ! זה הכל טעימה! כל מה שברא – בראו אלא לכבודו!

זה התפקיד שלנו, לדאוג שכל העולם יכריז יחי אדוננו, קרבלת פני משיח צדקינו, שכולם ידעו שהרבי נותן את הככל! את הגשמיות, הרוחניות, הרבי זה הקב"ה. זה אותה נקודה, כמו שהמוח והלב זה אותו ענין.

 

ענין נוסף, שלא קשור לנאום, יש את האתרוג של מלך המשיח, וידוע שריבת אתרוגים זה בכלל סגולה, אבל האתרוג של הרבי זה יותר.

והרב יואל רוזן (המנהל של הישיבה שלנו) מכיר כמה אנשים שנרפאו מזה וצריך שכל אחד י'קח קצת ויחלק קצת. השכן שלי, שמעון בקרמן מכין את זה, ואין לו אפשרות להתעסק בהפצה של זה ולכן נבקש מהציבור לעזו בזה ויהי רצון שנזכה תכף ומייד שכל העולם יכריז יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...