האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

חברי ממש בהקהל ותנופה

פעילות משיח

מערכת האתר 1288 צפיות 0

חברי ממש בהקהל ותנופה

בליל שישי זה נקבצו ובאו חברי מרכז ההפצה ממש להתוועדות הקהל ושבת רעים במטרה למנף ולהגביר ולחדד את הפעולות דהקהל ודמשיח. ראשית נפתחה ההתוועדות בסיום מסכת סוטה ע"י הרב דוד ערנטרוי, שפע גשמי נפרס על השולחן ובקבוק המשקה החל להסתובב. ניגון רדף ניגון, הרב בנצי פרישמן דיבר דברים מועטים וחדי מסר בבחינת מעט המחזיק את המרובה ואחריו פתח ר' יחיאל קופצ'יק וסיפר והמשיל ודרש בעניני הקהל והתחזקות בזה בחדשיים האחרונים של השנה המיוחדת. והרב מנחם מענדל פרידמן סיפר על חשיבות לימוד דבר מלכות בכל שבת, הרב אלעד קנטור סיפר על ההשגחות הפרטיות המלוות את ממש על כל פסע וחתם בעניני תכל'ס בדבר תוכן – שלטים ומוצרים - לגני ילדים ות"תים הנושא בגאון מסר של משיח ויחי אדוננו. מעתה, שכבר מוצו ענינים אלו, לא נותר אלא לשקוע בהתוועדות לתוך הלילה עם הרב שמעון ויצהנדלר ראש ישיבת ראשון לציון ועורך פרסומי 'ממש', התוועדות שנכון לדקות אלו בעיצומה נמשכת 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...