• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

מאות מתושבי העיר הצדיעו למוסדות חב״ד בת ים

ביום ראשון האחרון מאות מתושבי העיר הגיעו אל אולם 'תפילת אחים' כדי להצדיע למוסדות חינוך חב"ד בבת ים. במהלך הערב נתרמו סכומים משמעותיים להתפתחות העתידית. כעת נקרא הציבור להושיט את ידו ולתרום
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הערב שנערך בחג הגאולה י"ג תמוז קושר עם מאורעות היום בו הרבי הקודם של תנועת חב״ד רבי יוסף יצחק השתחרר מהמאסר לאחר שהפיץ חסידות ברוסיה. רבי יוסף יצחק מסר נפשו למען חינוך ילדים ישראל תוך פתיחת תלמודי תורה בסתר וכך השפיע על דורי דורות מעם ישראל על שמירת הגחלת היהודית.

המנחה הרב יענקי בלום שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בשכונת פארק הים בבת ים דיבר על מעלת היום והזמין את השליח בבת ים הרב חיים ציק לשאת דברי ברכה. הרב חיים דיבר מעומק הלב וביקש מכל אחד לקחת חלק במימון המוסדות, כחלק בלתי נפרד מההתפתחות המשמעותית של פעילות חב"ד בעיר, הכוללת פתיחת מוקדי פעילות נוספים בשנים האחרונות.

אחריו דיבר השליח הרב יצחק רחימי הפועל למעלה מ30 שנה בעיר ומקרב את לב עם ישראל בעיר לתורה ומצוות על הזכות בנתינת צדקה למוסדות.

במהלך הערב נוגנו צלילי שירה וזמרה לרגל חג הגאולה.

רוצים לתרום עכשיו? לחצו כאן

המלמד הרב בערלה טאלר עולה לבמה ומסביר על מעלת המוסדות ועל הצורך בעזרה למען המוסדות.

בשלב זה מוקרן על גבי המסכים וידאו המגולל בתוכו את סיפור המוסדות ב14 השנים האחרונות. במהלך הוידאו הופיע קטע וידיאו השליח הבלתי נשכח הרב זמרוני ציק בו הרב מבקש מעומק הלב לעזור למוסדות חב״ד בעיר. הקהל התרגש מעוצמת המעמד.

כעת עולה לבמה מנהל המוסדות הרב בנצי פרישמן שביקש מכל אחד ואחד לקחת חלק בפיתוח המוסדות וסיפר כי בשנה הקרובה מרחיבים את המוסדות בעז"ה לעוד מספר גנים ובתי ספר חדשים בעיר.

הערב נחתם בריקודים לקראת הגאולה האמיתית והשלמה שתבוא תיכף ומיד ממש.

רוצים לתרום עכשיו? לחצו כאן

195b0178-55fa-4417-a5ca-9393a76bc73c

331af263-55af-41a6-9e0b-7ef2724f8f0a

4a653660-340e-4304-bfc6-b157f2b755f9

7631fa77-0cb3-44e8-9cdc-b8b90d589393

03a1750d-d0c7-4dee-8dd4-1a9e22c03ee5

7dc03be1-5564-4b61-9462-86523fb8912b

8d5cf0da-f0f0-4923-b943-66afc1d09e0a

499d82b3-8b6a-4714-ad4f-4b2e378c8c2a

cfa7d81c-1950-4699-971e-98e38dc18461

b072482a-9f1d-48c9-bc91-f297b6391f03

5928ab02-4c9a-45c0-b955-33c97e1d0c0c

d5d545e1-3156-4d49-84b2-f82cdb990c4f

f3765157-da7c-4b42-b54d-fa856f6b0c74

df819b06-1bc8-4644-8498-8a235ec241c0

 

מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח על מעלת התרומה למוסדות חינוך:

שמחה וגאולה לכל המשפחה

"וכרגיל במגביות אלו - בודאי יתן כל אחד כפי נדבת לבו הטהור ועד יותר מזה, גם בנונע ל(נדבת ה)לב שייך הענין של מסירת נפש. ועל ידי זה תומשך השמחה והגאולה לכל אחד ואחד בענינים שלו ושל בני ביתו, ומהגאולה הפרטית (כמבואר ענינה באגה"ק) נבוא בקרוב ממש לגאולה הכללית - הגאולה האמיתית והשלימה של כל בני ובנות ישראל, ע"י משיח צדקנו, במהרה ממש".
(י"ב תמוז תשי"ט)

מקושר בכל

"שלאמיתתו של דבר היו יכולים להתנהל ללא כסף כלל, כיון שבלאו-הכי מתנהלים למעלה מן הטבע, והסיבה לכך שהמוסדות מתנהלים באמצעות כסף, היא, כדי שכל-אחד-ואחת יוכל ליטול חלק בהחזקת המוסדות ע"י הנתינה מכספו, אשר, בפעולה זו מתקשר הוא עם (עבודתו של) כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל מציאותו (לא רק בחלק מסויים ממציאותו), כמובן ממה-שכתוב בתניא ש"במעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו .. הרי נותן חיי נפשו לה'".
(י"ג תמוז ה'תשי"ב)

התקשרות לנשיא הדור

"ומזה מובן גודל מעלת ההתקשרות אל הצדיק כאשר מתקשרים עמו בענין של חינוך, שזהו ענין שתביא פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם, וההתקשרות היא ע"י ענין של מעשה, היינו, ע"י השתתפות כספית, שעל זה נאמר בתניא ש"הואיל ובמעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו" – אפילו פרוטה אחת שיכול לקדש בה אשה, ועאכו"כ כאשר נותן כו"כ פרוטות - "הרי נותן חיי נפשו", ועי"ז נתעלה החיות שלו (וכל ענינין) למעלה מעלה ביותר".
(י"ב תמוז ה'תשי"ד)

רוצים לתרום עכשיו? לחצו כאן

ירושלים: אירוע השקה לפנימיה חדשה לתמימים בישיבת המלך המשיח

32 שנה להנחת אבן הפינה | כינוס מיוחד בכפר חב״ד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...