• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אייר התשפ"ד (29.05.2024) פרשת בחוקותי

חגיגת סיום הרמב"ם בישיבת ראשון לציון

בהיכל ישיבת חב"ד בראשון לציון נערכה בשבוע שעבר חגיגת סיום מחזור מ"ב ברמב"ם, בהשתתפות רבנים ואורחים חשובים שפיארו את המעמד לכבודה של תורה ומייסד התקנה הקדושה
חגיגת סיום הרמב"ם בישיבת ראשון לציון
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בימים אלו - ע"פ תקנתו הקדושה של הרבי מלך המשיח שליט"א אשר חלחלה ופשטה בכל תפוצות ישראל - מציינים בכל אתר ואתר את 'סיום מחזור המ"ב ברמב"ם והתחלת מחזור המ"ג' וכפי הוראתו הקדושה לחגוג אירוע זה ברוב פאר והדר, התמימים בישיבה גדולה בראשון לציון כמידי שנה אירגנו אירוע רב רושם כיאה ל'סיום הרמב"ם.

 תחושת חג לבשה את הזאל עת החל המעמד. מקדמת דנא 'סיום הרמב"ם' בתות"ל ראשל"צ קנה לו שם של כבוד, אך השנה - שנת הקהל - האירוע מקבל פנים חדשות.

הערב נפתח בוידאו של סיום הרמב"ם שערך הרבי מלך המשיח שליט"א בביתו בשנת תשמ"ט. התמימים מרותקים אחר כל פירוש והוספה ששוזר הרבי במילות הרמב"ם.

לאחר זאת עולה לדבר, נציג התמימים הת' מנחם מענדל שיחי' ממן שמסכם את הקדמת הרמב"ם עם ביאורי הרבי מלך המשיח שליט"א ומעורר את התמימים אודות לימוד הרמב"ם בעיון והעמק.

כעת מתכבד המרא דאתרא דקהילת חב"ד בראשון לציון הגה"ח הרב מרדכי צבי שיחי' דוברבסקי לסיים את מחזור הארבעים ושתיים תוך שמבאר את ההלכה כדרכו של הרבי מלך המשיח שליט"א, ולאחרי זה מחדד את הקשר ההדוק שמדגיש הרבי בין דברי הרמב"ם בתחילת ספרו לתורת הבעש"ט על התהוות הבריאה.

בדבריו שם דגש על כך ש'הרמב"ם היה קאך במשיח ורואים איך שהעלה את נושא המשיח על סדר היום', שהרי התייחד במה שכתב בצורה מסודרת את דיני מלך המשיח, מה שלא היה מעולם.

לסיום, המנחה הרה"ח חיים אלתר בנציון שיחי' פרישמן - משפיע בישיבה, מודה לו על שהגיע לכבד את המעמד תוך שמציין שבעת שהיה תלמיד בישיבה זכה ללמוד גמרא אצל הרב...

לאחר דברי אתנחתא קצרים מאת המנחה אל הבימה ניגש - הגה"ח הרב אלחנן שיחי'  רקובר - ר"מ שיעור ג' ומג"ש בהלכה, שפותח את המחזור המ"ג. כדרכו המעמיקה והבהירה מרחיב אודות עצם המושג 'סיום' ו'התחלה' – 'התחלה המגיעה כהמשך לסיום אזי הלימוד הוא נפלא ובאין ערוך, מה גם שישנם כאלה שלא מרגישים שאכן סיימו והיה חסר להם הלימוד בשלימות אז עצם זה, שהם רצו לסיים ובזה הם מונחים - פועל ונחשב שגם הם סיימו', תוך שמביא לכך רמז נפלא מ'גדולי הדורות' שרואים שהמילה 'סיום' הס' והמ' שווים, שזה מראה שגם ואתה רק ברצונו הנסתר מסיים, זה נחשב שגם כאילו סיימת בנגלה. ובעיקר האריך לבאר "על פי מה שמדגיש הרבי מלך המשיח שליט"א בהדרנים שלו על הרמב"ם", שכל הסיום הוא בשביל ההתחלה.

העיניים מופנות לעבר המסכים עליהם מוקרן וידאו הנערך במיוחד ע"י 'התלמידים השלוחים' לרגל הסיום.

ניגון חסידי מושר ע"י קהל התמימים, ולאחריו עולה ראש הישיבה הגה"ח הרב שמעון שי' ויצהנדלר שכדרכו מרתק את קהל התמימים ואנ"ש. ומחדד את נקודת החידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א בגישה אל כל מילה ומילה בספר הרמב"ם כ"הלכות הלכות", כשלב נוסף ומחודש 'מטיל' הוא חידוש עצום, אשר בשנים המאוחרות, החל מההדרן של שנת ה'תנש"א, יותר מצינו למדים למשמעות נוספת, רובד עמוק יותר, אשר מגלה הרבי מלך המשיח שליט"א במילות הרמב"ם, והחידוש המפליא ביותר בזה, שאף רובד רמוז ונעלם זה נמנה על ה"הלכות הלכות". כל זה נעשה בציוריות נפלאה, ובשזירת דוגמאות חיות מסיפורים ועובדות, אגרות ומענות, בבקיאות נפלאה ובריתוק מלא של קהל התמימים,

כעת מזמין המנחה את הרה"ח חיים משה שי' אלפרוביץ  -  משפיע בישיבה, לדבר על החיות הנדרשת מתמים בעת לימוד הרמב"ם, בסיום דבריו פוצח הוא בניגון חסידי שמח שבמהרה נהפך ל'מעין'  - סדר ניגוני דביקות שכל התמימים שרים בהתרגשות.

אורח מיוחד שהגיע למעמד הלא הוא הגה"ח הרב חיים יוסף שי' גינזבורג - ראש ישיבת חב"ד רמת אביב שמדבר על הדבר הנפלא שגילה משנה לשנה, שישנו קשר בין שיחת ה'דבר מלכות' לסיום הרמב"ם, בכל שנה בכל שבוע שיחול, והאריך לבאר זאת על ה'דבר מלכות' שהשנה חל בסיום הרמב"ם, דבר מלכות תזריע ומצורע שיש בו שלש איזכורים ברורים להלכות האחרונות, ומקשר זאת להגהה הנפלאה של הרבי מלך המשיח שליט"א בהערה בשיחה זו מהפרקים האחרונים ברמב"ם המדברים על מלך המשיח. 'שבע דרגות בהבאת המשיח, מראה לנו הרבי וכולם תואמים למבנה ההלכה של 'יעמוד מלך' מרחיב ומבהיר הרב גינזבורג. התמימים המרותקים לדברים המעמיקים לא מפסיקים ולאחר הרב גינזבורג עולה הת' השליח מרדכי שיחי' סגל ומוסר בשם כל התמימים את תודתם למארגני הכינוס שי' ובראשם לת' משה צבי שי' פעווזנער. בהמשך מעורר אודות עניני הקהל ועל הצורך לזכור שכל אחד הוא 'הקהל איד'. תפילת מעריב. מיד לאחריה מוקרנת תוכנית 'ואביטה נפלאות' - התוכנית שמלבה את ה"קאך" והחיות בעניני משיח וגאולה - במרכזה של התוכנית נראה סיום הרמב"ם במצרים. מבין הנוכחים שם ניתן לראות את משפיע ונו"נ בישיבה – הרב יעקב שי' לנצנר, מנגן באירוע שהתקיים בתשנ"ה במצריים. מיוחד לראות את האמונה הפשוטה של החסידים הפוצחים בשירת יחי, בכל מקום שאליו מגיעים, וכן השלט עם הכרזת הקודש 'יחי' ותמונתו הקדושה מתנוסס לתפארה. לאחרי התוכנית המרתקת התמימים התיישבו להתוועדות חסידית, מרוממת עם המשפיע החסידי הרב נועם ישראל שי' הרפז.

בטוחים אנו ש'כנס הקהל' שכזה לבטח גרם נחת רוח רב להוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח ויחיש את התגלותו תיכף ומיד ממש.

1,500 עופות כשרים נשחטו עבור בתי חב"ד בצפון הודו

התהלוכה בקניון הזהב ראשל"צ

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...