• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

נחתם ב'ממש' הכינוס 'בתנופה לגאולה' לשלוחים ופעילים

לאחר חודשי המתנה של שלוחים, פעילים וחסידים שנושמים את השטח של עמך ישראל, שהמרחב הציבורי הוא בעצם עיקר שליחותם – הגיעו ביום חמישי האחרון בחזרה לתדרוך מחודש, להתרעננות, לקראת היציאה החדשה בכוחות מחודשים ליעד – הבאת בשורת הגאולה לכל בית ישראל. "בתנופה לגאולה", זה היה שמו של המפגש הנוכחי שהתקיים במרכז ההפצה 'ממש' בארץ הקודש. כבר המודעה המושכת לימדה על ההערכות המדוקדקת למפגש ראשון .
נחתם ב'ממש' הכינוס 'בתנופה לגאולה' לשלוחים ופעילים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לאחר חודשי המתנה של שלוחים, פעילים וחסידים שנושמים את השטח של עמך ישראל, שהמרחב הציבורי הוא בעצם עיקר שליחותם – הגיעו ביום חמישי האחרון בחזרה לתדרוך מחודש, להתרעננות, לקראת היציאה החדשה בכוחות מחודשים ליעד – הבאת בשורת הגאולה לכל בית ישראל.

"בתנופה לגאולה", זה היה שמו של המפגש הנוכחי שהתקיים במרכז ההפצה 'ממש' בארץ הקודש. כבר המודעה המושכת לימדה על ההערכות המדוקדקת למפגש ראשון לאחר שנה שבה כל אחד מהשלוחים והפעילים יחד עם אנשי מקומו ספג מיני בידודים וסגרים שונים ומשונים.

לאחר תפילת מנחה ניגש הרב לוי יצחק דורון שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד בשכונת נווה דקלים בפתח תקוה, ליטול את שרביט ההנחיה כיד ה' הטובה עליו והזמין את הרה"ח הרב חיים ניסלביץ שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד בשכונת ארמון הנצי"ב ומשפיע אנ"ש בירושלים. הרב ניסלביץ פתח באפיזודה מרגשת שזכה לשמוע בעצמו בהתוועדות שמחת תורה תשמ"א והסיק ממנה על מצבנו העכשווי. הוא שם דגש בדבריו על המרכזיות והחשיבות של לימוד עניני גאולה ומשיח בכלל ולימוד ה'דבר מלכות' בפרט. "חסידות חב"ד מהותה היא לקחת את הענינים הכי גבוהים ולהלביש אותם בעולם וזה ענין לימוד גאולה ומשיח".

לאחריו הזמין המנחה את אחד השלוחים שהגיע ממרחקים לכבוד האירוע – הגה"ח הרב מנחם מענדל הראל רב הקהילה ושליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשכונות הדרום בצפת. הרב הראל פרס משנה מסודרת על הדרך הנכונה בהעברת בשורת הגאולה ולימוד ה'דבר מלכות' בפרט, כאשר הוא שם דגש על המושג 'התחדשות' בתורה, כיצד מידי שנה במתן תורה דורש מאיתנו הרבי מלך המשיח שליט"א לא רק לקבל החלטות בעניני לימוד התורה, אלא 'להתחדש'!

אט אט מתמלא האולם, כאשר המאזינים רושמים לעצמם את עיקרי הדברים. ולאחריו עולה לדבר אחד מותיקי השלוחים בארץ-הקודש, הרב רפאל סלומון שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד מטה בנימין. הרב סלומון פוקח את העינים לראות את השינוי העצום שחל בציבור בישראל ביחס לתורה ומצוות אז והיום. "אנו בתקופה שהטוב הוא מוחשי ועוצמתי, לידו יש רע ואנו יודעים להפריד ולראות את האור של הגאולה שכבר נמצא". הוא קרא לנוכחים להתחזק בכל עניני המבצעים וכמובן במבצע העיקרי – הפצת בשורת הגאולה.

אתנחתא של אמירת 'לחיים' והפעם באופן מקורי בחר הרב מנחם מענדל אופן שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד שכונת רמב"ם בבאר שבע להביא עמו את אחד מאנ"ש שהתקרב בשנים האחרונות והפך בעצמו ל'נרות להאיר' – ר' יניב וירטשפטר. ר' יניב בלהט אופייני ומקורי סיפר על התקרבותו לחב"ד ולאורו הגדול של הרבי מלך המשיח שליט"א, על-ידי שיעורים קבועים בלימוד ה'דבר מלכות' השבועי, הוא מספר על השתלשלות הדברים וכיצד המסרים החדים והברורים של הדבר מלכות הביאו לשינו עצום בחייו וחיי משפחתו, וכיום גם הוא מקרב רבים על-ידי פעולות רבות בהפצת המעיינות וכתיבה לרבי שליט"א ב'אגרות קודש'.

"ויהי בשלושים שנה", פותח המנחה את החלק השני, "נמצאים אנו בשנה השלושים לאמירת השיחות הפלאיות של ה'דבר מלכות' וזה הזמן לפרוק את החבילות". ראשון הדוברים בנושא היה הרב שלום דובער שי' טאלר שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד מרכז העיר אור-יהודה. הרב טאלר הציג את דגם השיעורים הייחודי ב'דבר מלכות' בין המקורבים באור יהודה "אחד היסודות הבסיסיים בשיעור הוא הקביעות ושמירת לוחות זמנים קפדני. גם בזמן הקורונה השתדלנו לעשות ככל יכולתנו לשמור על השיעור הזה וזה עבד", הוא מציג טיפים מעשיים כיצד להסביר נקודות מה'דבר מלכות' לאנשים שרק עכשיו נתקלו בשפה המיוחדת, והחשיבות לקרוא את השיחה דוקא באותיותיה ולסיימה מידי שיעור בשיעור.

כהמשך לדברים מרחיב ומפרט יותר הדובר הבא הרב מנחם מענדל ליפש שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד לב העיר בית שמש, אשר מספר אנקדוטות מרתקות מצורת העברת בשורת הגאולה ככלל וה'דבר מלכות' בפרט גם בקרב ציבור חרדי וחסידי כללי. "אני מתפלל לפעמים בבית כנסת של אדמו"ר מסוים בבית שמש והשיחות עמו יכולות ללמד את ההערצה הבלתי נתפסת לרבי מלך המשיח שליט"א ולכל תג ותג מתורתו. בעיקר חשוב לשים דגש כאשר משוחחים עם ציבור איכותי כזה כי כל בשורת הגאולה הינה מהרבי בעצמו ולכן חשוב ביותר הפצת שיחות ה'דבר מלכות'".

לחתימת הנושא המרכזי של הכינוס – ההתחזקות בלימוד והפצת שיחות הדבר מלכות ביובל השלושים שנה, עולה אל לדוכן הנואמים הגה"ח הרב שמעון ויצהנדלר עורך פרסומי 'ממש' וראש ישיבת תות"ל ראשל"צ. "מהות ההבדל בין אמת לשקר היא הנצחיות. טבעו של השקר כי ככל שעובר זמן הוא 'יורד' מהאמת, אולם ב'אמת' יש לה תכונה הפוכה – 'קול השופר הולך וחזק'" הרב ויצהנדלר סקר שיחות ואגרות בהם הנקודה הזו בולטת ומבוארת והסיק כי "דווקא בשלושים שנה אנו מתחילים לחיות עם ה'דבר מלכות' והציבור יכול להבינו ולהתחבר אליו הרבה יותר מפעם וזה הזמן להתחיל להכנס לעבודה של השליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו".

את חלקו ה'רשמי' של הערב חותם השליח הרה"ח יעקב לנצ'נר אשר מביא סיפורים מהשטח על עוצמת שיעורי התורה והתכנים החסידיים שמופצים כיום על מערכת "נחייג ונשמע" בעודו חושף את עומק הכרזת הרבי מלך המשיח שליט"א כי 'העולם מוכן לגאולה' – "ראינו זאת כל תקופת הקורונה כאשר כל הגופים החרדיים והתורניים בארץ הקודש עבדו בשיתוף פעולה עם 'ימות המשיח פתרונות תקשורת' ובמיוחד בחשיפה למסרים החבדיי"ם שבקו 'נחייג ונשמע' – עלינו רק מוטל להמשיך ולפעול עד לרגע ההתגלות".

לאחר תפילת ערבית וריקוד 'יחי אדוננו' סוער מתיישב השלוחים והפעילים להתוועדות סביב שולחנות ערוכים כל טוב בגשמיות ורוחניות, אשר נערכת לרגל היארצייט של השליח הבלתי נשכח הרב זמרוני ציק מנהל בית חב"ד בת-ים ויו"ר האגודה למען הגאולה.

השלוחים מתאספים ומתרבים ככל שהשעה מתאחרת והם מתפנים מעמל יומם העמוס, ויחד עם הרב ויצהנדלר מתוועדים ארוכות אל תוך הלילה 'לטכס עצה' על הערכות לפעילות מחודשת בהפצה בשורת הגאולה להכנת העולם לקבלת פניו של הרבי מלך המשיח שליט"א.

 

DSCN6165 (Large)DSCN6146 (Large)DSCN6141 (Large)DSCN6253 (Large)DSCN6242 (Large)DSCN6224 (Large)DSCN6181 (Large)DSCN6180 (Large)DSCN6312 (Large)DSCN6311 (Large)DSCN6293 (Large)DSCN6287 (Large)DSCN6204 (Large)DSCN6466 (Large)DSCN6279 (Large)DSCN6408 (Large)DSCN6401 (Large)DSCN6377 (Large)DSCN6427 (Large)DSCN6425 (Large)DSCN6470 (Large)DSCN6462 (Large)DSCN6459 (Large)DSCN6451 (Large)DSCN6449 (Large)DSCN6442 (Large)DSCN6433 (Large)DSCN6427 (Large)DSCN6175 (Large)

התוועדות ט"ז סיון • ואוו איז זמרוני?!

ירושלים: הכנסת ספר תורה למרכז משיח וגאולה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...