• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' תשרי התשפ"ד (23.09.2023) פרשת האזינו

שנתיים לפטירת רבה הראשי של מולדבה

בימים אלו, מלאים שנתיים לפטירתו של השליח והרב הראשי למדינת מולדובה, הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה. שליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה, חבר הנהלות רשת אוהלי יוסף יצחק וצעירי חב"ד בארץ הקודש, וראשון השלוחים לקרית גת, העלייה לקברו ביום שלישי כ"ט סיון בהר הזיתים ירושלים • לפרטים ותולדות חייו
שנתיים לפטירת רבה הראשי של מולדבה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

בימים אלו, מלאים שנתיים לפטירתו של השליח והרב הראשי למדינת מולדובה, הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה. שליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה, חבר הנהלות רשת אוהלי יוסף יצחק וצעירי חב"ד בארץ הקודש, וראשון השלוחים לקרית גת, העלייה לקברו ביום שלישי כ"ט סיון בהר הזיתים ירושלים • לפרטים ותולדות חייו


בימים אלו, מלאים שנתיים לפטירתו של השליח והרב הראשי למדינת מולדובה והמדינות הסמוכות, הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, ובקישינב בירת מולדובה נערכים אירועים בהשתתפות יהודי העיר, גם ביתר ערי המדינה וסמכותי', מתחזקים במצוות ומעשים טובים בני הקהילות היהודיות ברחבי מולדובה ובחבל ארץ פרדריסטוביה, בהוקרה ומצוות לזכרו של אביהם של יהדות מולדובה, מקים ומייסד מוסדות חב"ד ליובאוויטש במולדובה במשך כחצי יובל שנים.

ביום שלישי הבא, כ"ט סיון ה'תשע"ו שנת הקהל תתקיים עלייה לקברו ליום ה"יארצייט" השני בשעה: 17:00, היציאה מבית הכנסת חב"ד בשונת רמות בירושלים, הרב אבלסקי שזכה ואדמו"ר שליט"א בחודש שבט בשנת תשמ"ז במעמד חלוקת דולרים, אמר לו הרבי, "ברך יהודים, ואני אברכם". העניק הרב אבלסקי ברכות בהוראה מיוחדת שהורה לו הרבי, ויהודים רבים בכל מרחבי תבל מספרים על ניסים ונפלאות מברכותיו שברכם בהוראת הרבי.

בראש העולים בני משפחתו הרבנים והשלוחים וממלא מקומו הרב יוסף יצחק אבלסקי שיגיע במיוחד, עם אמו הרבנית מרת לאה אשת השליח ורבה הראשי של מולדובה, ממדינת שליחותם מקישינב ומולדובה. בני המשפחה, תלמידיו ומוקיריו מהארץ ומהעולם יתאספו ליד חלקת חב"ד בהר הזיתים בירושלים בשעה 17:00. למעמד תפילה ואמירת תהילים ובקשת התגלותו של מלך המשיח לעין כל, ובנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו.
בשעה 19:00 לימוד משניות בבית הכנסת חב"ד 'אור מנחם מענדל – בית שאשע' בשכונת רמות ד' בירושלים.
ביום שני בקרית גת יתאספו ידידים, מכרים ותושבי העיר מוזמנים לאזכרה במלאות שנתיים לפטירתו של איש חי רב פעלים, פעל בשליחויות של רבותינו נשיאנו עד יומו האחרון, פעל בעירנו להקמת המוסדות רב ומשפיע מייסד ומנהל בית הספר חב"ד בקרית גת, ביום שני כ"ח סיון ה'תשע"ו בשעה 19:00 בבית חב"ד קרית גת רחוב אהוד בן גרה 8 קרית גת.

חסידים ואנשי מעשה אומרים לחיים בהתוועדויות השבת קודש, מתוך קריאה של חיבה:
בהתוועדויות שבת הקודש, שבת מברכים חודש תמוז ה'תשע"ו בכל מקום ומקום, והתוועדויות החסידים בכלל, נקדיש מספר דקות לאמירת 'לחיים' לזכותו, ביום היארצייט השני כ"ט סיון הבעל"ט והימים הסמוכים לו לזכות נשמת הרה"ח זלמן טובי' ב"ר שמריהו הכהן אבעלסקי, מתוך אחוות חסידים, נחליט יחדיו החלטות טובות, בהעצמת מפעל השליחות של רבינו ומבצעיו הקדושים ובפרט המבצע הכי עיקרי "קבלת פני משיח". לזכות נשמת השליח, יחד נערוך חשבון נפש והתבוננות אישית כל אחד ואחת מבני החסידים ונזרז את התגלות משיח צדקו בפועל ממש לעין כל.
במוקדים רבים יציינו תלמידיו את יום היארצייט, וברחבי מדינת מולדובה, ובבית הכנסת הגדול ברחוב חב"ד ליובאוויטש.


ציוני דרך מתולדות חייו:
הרב זלמן טוביה הכהן אבעלסקי (תרפ"ז-תשע"ד) שליח הרבי לקישינב ומולדובה, רבה הראשי של מולדובה ונשיא פדרציית הקהילות היהודיות במולדובה.
הולדתו: כ"ו אדר ה'תרפ"ז, מוסקבה רוסיה. הוריו: הרה"ח הרה"ת שמריהו שו"ב הכהן אבעלסקי ואמו: מרת נחמה רחל בתו של ה'בוידער רב' הרב ישעיה זושא שובאוו הרב הראשי לברית המועצות.
חיידר: לימוד במחתרת ב'מאריצה רושצ'ה' במוסקבה. בר מצווה: כ"ו אדר ה'תרצ"ט, נערכה בסתר במוסקבה, כשכל החלונות מוגפים. לאחר מכן בישיבות המחתרתיות ברוסי'.
ה'תש"ד, ה'תש"ה: מתלמידי תות"ל בישיבות המחתרתיות: סמרקנד וטשקענט אוזבקיסטן.
ה'תש"ו, ה'תש"ז: פאקינג, גרמניה: למד ב'תומכי תמימים פאקינג' אצל רבותיו: ר' ניסן נמנוב, ר' אברהם אליהו פלאטקין ור' זלמן שמעון דבורקין.
ה'תש"ז, ה'תש"י: שליחו החשאי של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ למדינת רומניה - "מקום סכנה ומיצר".
ה'תש"י, ה'תשי"א: ממשפחות מקימי הישוב כפר חב"ד, חבר פעיל בארגון 'יד לאחים', ממייסדי רשת חדרי "תורה אור", חבר הנהלת צעירי אגודת חב"ד ופעיל נמרץ, מראשוני מפיצי זהותו של משיח – כ"ק אדמו"ר שליט"א.
ה'תשי"א - ה'תשי"ט: פעל להפצת המעיינות חוצה בשיעורי תורה וחסידות בקיבוצים ישובים וערים ותגבור ושטורעם מיוחד בפעולות ומבצעי הרבי ברוח 'ופרצת' במסגרת צעירי אגודת חב"ד - כפר חב"ד.
ה'תשי"ב, התשי"ט: מחנך ומשפיע, חבר הנהלת רשת "אהלי יוסף יצחק - ליובאוויטש" וממקימיה, מנהל בתי ספר חב"ד בכפר סבא, יפו וזרנוגה.
ה'תשי"ט, התשמ"ז: ראשון השלוחים לעיר קרית גת, מייסד ומנהל בית ספר חב"ד בקרית גת כשלושים שנה ברציות, פעל רבות בעיר קרית גת להקמת המוסדות מועדוני נוער, פעילות עם עולים ועוד, שימש כרב ומשפיע בית כנסת חב"ד. ופעילות ענפה של צעירי אגודת חב"ד קרית גת.
ה'תשל"א: בשמח"ת נתמנה ע"י כ"ק אד"ש ל"בעל הבית" על מדינת רומניה.
ה'תשד"מ: זכה לקירובים מיוחדים בנושא הכהונה מכ"ק אד"ש וקיבל בקבוק 'לחיים' לחלק על ידי 'ראשי העדה' הכהונים לכלל ישראל, בהוראת הרבי.
ה'תשמ"ז: זכה וכ"ק אד"ש אמר לו "בענטש אידן [=תברך יהודים] ואני אברכם" ובכח זה בירך עשרות אלפי יהודים, וזכו לניסים ונפלאות.
ה'תשמ"ה, ה'תשמ"ט: פעל להפצת המעיינות חוצה בשיעורי תורה וחסידות בקיבוצים ישובים וערים בכל רחבי הארץ במסגרת ניידות חב"ד, בנוסף לפעולותיו ברחבי העיר קרית גת ומרכז ניצוצות. חיזק את רוח ההתקשרות לרבי בקרב אנ"ש בערי ארץ הקודש, פעילות רבה בקרב העולים בארץ הקודש, כינוסי ענק לאלפי עולים שיצאו זה עתה מברית המועצות נערכו על ידי ארגון חמ"ה בארץ הקודש, הרצאות מאלפות מסר הרב אבלסקי והשפיעה רבות העולים בחיזוק תורה ומצווה. בנוסף להרצאות ושיעורים שמסר לעולים חדשים ברחבי הארץ.

ה'תשמ"ט, ה'תשע"ד: שליח הרבי ורבה הראשי של מולדובה ובירתה קישינב מקים עולה של תורה, מוסדות חינוך לכל הגילאים, שיקום ופתיחת בתי כנסת במחרבי המדינה קשרים מסועפים עם חברי הפרלמנט וצמרת הממשל. נפטר בעת שליחותו, פעל ללא לאות להפצת בשורת הגאולה עד יומו האחרון.

בקיץ תשמ"ט פנו אליו אנשי עזרת אחים וביקשוהו לנסוע לשליחות לקישינב ומולדובה. כחסיד שאל את הרבי שנתן את עידודו הסכמתו וברכתו.
ה'תש"נ: ראשון השלוחים למדינות ברית המועצות, תהלוכת ל"ג בעומר הראשונה ברחובות העיר בחבר העמים, ייסוד ישיבת "תומכי תמימים ליובאוויטש בקישינב", בברכת והסכמת הרבי.
ה'תשנ"א: מונה באופן רשמי על ידי הממשל לרב הראשי למולדובה.
ה'תשנ"ב: נבחר לועד רבני חבר המדינות (ברית המועצות לשעבר).
ה'תשנ"ב: מייסד את הרחוב הראשון בחבר העמים: "רחוב חב"ד ליובאוויטש".
ה'תשנ"ג: מקים את בית הספר היהודי הרשמי הראשון ברחבי חבר המדינות.
ה'תש"נ-ה'תשנ"ה: מרצה בכיר בעיני גאולה ומשיח ויהדות, הרצאות בכל חבר המדינות, מחנות הקיץ, עזרת אחים "גן ישראל", עם אלפי חניכים וחניכות מכל רחבי מולדובה ואוקראינה.
ה'תשנ"ה: פתיחת בית ספר ענק בקישינב בירת מולדובה, עם כ500 תלמידים.
ה'תשנ"ו: פעילות ענפה, ישיבת תומכי תמימים עם עשרות תלמידים, והוצאת ספר מהודר על המהר"ל מפראג.
ה'תשנ"ז - ה'תשס"ז: שחיטה כשרה, תלמידים שלוחים בכל השנה, פעילות ענפה, בכל מוסדות החינוך, גני ומעונות ילדים, בתי ספר לבנים ובנות, ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, מכון קולג להכשרת מורות - חב"ד ליובאוויטש, בית חי' מושקא לתלמידות על טהרת הקודש, פעילות ענפה בחגי ישראל ומועדי החסידות, בקישינב וביתר הערים ברחבי מולדובה, חגיגות בר מצווה, חופות יהודיות ובריתות מילה, ואיוש כל צורכי היהדות במדינה, חברה קדישא ועוד הפקת עיתון חודשי והוצאה לאור של ספרי יהדות ברוסית.
ה'תשס"ח: חגידת ח"י שנים של פעילות ענפה, עשרה מעמדי הדפסת התניא בכל רחבי מולדובה.
ה'תשס"ט - ה'תשע"ד: פעילות ענפה כדלהלן, השקת הספר על אדמו"ר הזקן, מפגש מרגש עם האדמו"ר מסקולען במולדובה, ייסוד מרכזי שבע מצוות בני נח, עזרת-עמים חב"ד ליובאוויטש ברחבי המדינה.

להרב אבלסקי היו קשרים מסועפים עם נציגי השלטון השפעה רבה אצל פוליטיקאים וחברי הפרלמנט וצמרת הממשל, זאת על מנת לדאוג לרווחת יהודי ויהדות מולדובה. זכה וגרם קידוש שם ליובאוויטש בהופעות הפומביות בבירת קישינב במאות אירועים מידי שנה, פרסם את בשורת הגאולה, ושבע מצוות בני נח לכל ובשטורעם מיוחד השמור לו.
נשיאי מולדובה, זכו לקבל מברכותיו, והרציו רבות את רבם של היהודים שהוא מקור לאגדות בקרב העולם כולו.

בני משפחתו ממשיכים את השליחות ביתר שאת וביתר עוז כרצונו הקדוש של הרב אבעלסקי, כפי שייסד הנחה וטבע, מקום המגדלין בו תורה ויראת שמים לנחת רוח וקישור יהודים לאדמו"ר שליט"א.
. . לכל לראש – שגם לאחרי פטירתו צריך להיות המשך קיום והרחבת המוסדות (שעסק בהם בשליחותו של כ"ק מו"ח אדמו"ר ואדרבה, ביתר שאת וביתר עוז, באופן של תוספת וחידוש החיות – "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים") . . בפרט ע"י בני ביתו ומשפחתו שיחיו, "זרעו" כפשוטו, "זרעו בחיים", מתוך הוספה בכל עניני חיים, ברוחניות ובגשמיות, נשמה בריאה בגוף בריא לאויוש"ט.


בכל רחבי תבל ובמוקדים רבים יציינו תלמידיו ומושפעיו את יום היארצייט, וברחבי מדינת מולדובה, ובבית הכנסת הגדול ברחוב חב"ד ליובאוויטש, ובארץ הקודש, מעמד תפילה מיוחד יערך בהר הזיתים בחודש השלישי, בסיומו בכ"ט סיו.

פעולות רבות נערכו בחודש החלטות טובות לקראת היארצטטיש של איש הבשורה, השליח הרב אבלסקי, לימוד גאולה ומשיח חובק עולם מידי יום בימיו, גם חיזוק בשיעור לימוד בגאולה ומשיח והפצת ספרי גאולה ומשיח ו"דבר מלכות", לזכות נשמתו כמו ספרי קודש רבים בגאולה ומשיח ועוד פעולות רבות.
ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו", והוא בתוכם.

יובל ה-75 לכיבוש חצי הכדור התחתון

חב"ד בפארק: סיום והכנסת ספר-תורה לבית-הכנסת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...