• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

עמיחי שיקלי הוכרז כפורש - בניגוד לחוקי הדמוקרטיה

"היכן היא הדמוקרטיא?": לאחר דיון סוער בכנסת, הוכרז עמיחי שיקלי כחבר כנסת פורש. המהלך מזכיר את דברי הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א אודות השליטה הבלתי דמוקרטית של ראשי מפלגות בכנסת בחברי המפלגה
עמיחי שיקלי הוכרז כפורש - בניגוד לחוקי הדמוקרטיה
עמיחי שיקלי (צילום: נועם מושקוביץ\דוברות הכנסת)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לאחר סאגה ארוכה התקיימה היום (שני) וועדה בכנסת שדנה בדבר ההכרזה על חבר הכנסת עמיחי שיקלי כ"פורש" ממפלגת ימינה.

בבחירות לכנסת העשרים ואחת, התמודד שיקלי במקום החמישי ברשימת ימינה. בקיץ אשתקד, הודיע שלא יצטרף לממשלה החדשה יחד עם מפלגת רע"מ, מכיוון שהדבר מנוגד להתחייבויותיו לציבור הבוחרים לפני הבחירות.

בשבועות האחרונים, ביקשה סיעת ימינה להכריז על עמיחי שיקלי כח"כ פורש, זאת כצעד המאיים על חברים שישקלו לעשות כמותו. הוא מצידו טען כי הוא עומד בכל ההתחייבויות עליהם הכריזה הפלגה לפני הבחירות כמו המשך הבניה בישובי יו"ש שנעצרה ופעולות דומות.

היום, לאחר דיון סוער במיוחד בוועדת הכנסת, הוכרז חבר הכנסת עמיחי שיקלי כ"פורש", ברוב של שבעה וללא מתנגדים.

המהלך הזה מזכיר את שיחתו של הרבי מלך המשיח שליט"א אודות השליטה הבלתי דמוקרטית של ראשי מפלגות בכנסת, בחברי המפלגה.

והרי הדברים:

"‏שמעתם מימיכם טענה שכזו?! מכיון שבעבר היה מי שנכשל והכניס את כלל ישראל ‏בסכנה, כאמור, בכיה לדורות, היה-לא-תהיה, אשר לכן, ימשיך גם הוא באותה הדרך, ‏מכיון שאיננו הראשון!

ואם לא תבוא להצביע כציווי המפלגה - מאיימים עליו - יזרקו אותך מהמפלגה, ‏ממשרתך ומפרנסתך, ותסבול רדיפות, אתה ואשתך ובני ביתך, עד סוף כל הדורות, כפי ‏שכבר היה לעולמים!...

‏ואם לא די ב"הסברה" זו - מעלים את הנושא להצבעה, כביכול, שהרי זוהי ‏ מדינה ‏דמוקרטית... אלא מאי, כל חברי המפלגה חייבים להצביע כך וכך, ואינם מתביישים ‏להכריז בפרהסיא, שאף שבין חברי המפלגה ישנם כאלו שמצפונם האישי מחייב אותם ‏להצביע באופן אחר, למרות זאת, מחייבת אותם המפלגה להצביע על-פי ציווי והוראת ‏המפלגה, היפך מצפונו האישי!

‏דיקטטורא כזו - במסוה של דמוקרטיא - לא ניתן למצוא בשום מקום בעולם, אפילו ‏לא ברוסיה הסובייטית! - אוי ואבוי שהגענו למצב כזה שצריכים להביא ראיות מהם - ‏שאפילו ‏ "מקולקלין שבאומות" לא מתנהגים כך!

הייתי בעצמי ברוסיא-הסובייטית, ויודע הנני את דרכם והנהגתם: כאשר מכריחים ‏לעשות דבר מסויים - מסבירים הם שה מצפון מחייב את ההנהגה בשיטת הקומניזם, כך ‏מחייבת שיטת מאַרקס, כללי ה"צדק והיושר"

‏‏הייתי בעצמי ברוסיא-הסובייטית, ויודע הנני את דרכם והנהגתם: כאשר מכריחים ‏לעשות דבר מסויים - מסבירים הם שה"מצפון" מחייב את ההנהגה בשיטת הקומניזם, כך ‏מחייבת שיטת מאַרקס, כללי ה"צדק והיושר", השיטה שאסור לפגוע בשכרו של השכיר, ‏ושאר ענינים כיוצא-בזה. ומוסיפים, שאם פלוני יביע את מצפונו האישי באופן אחר - ‏יושיבוהו בכלא, או ישלחוהו לסיביר... אבל, להכריז בגלוי ובאופן רשמי שמישהו יצביע ‏היפך מצפונו האישי - דבר כזה לא יעשה שום מנהיג בקרמלין!

‏אמנם, בארץ הקודש המצב כיום הוא אחרת: מכריזים בגלוי ובאופן רשמי, שגם אם ‏המצפון האישי מחייב באופן כך וכך - אין להתחשב עם המצפון האישי, אלא יש להצביע ‏היפך המצפון, וזאת, לא מפני ההסברה שהמצפון צריך לחייב באופן אחר, כי אם, מפני ‏ציווי המפלגה!!

‏ישנם 3-5 אנשים שהם מנהיגי המפלגה, ועל פיהם ישק כל דבר שיעשו כל חברי ‏המפלגה, מבלי להתחשב כלל וכלל בחוות-דעתם, כל אחד מחברי המפלגה עסוק בעבודתו ‏באותה מחלקה שניתנה לרשותו. אבל, בנוגע לענינים הקשורים עם כללות הנהגת המדינה - ‏קובעים מנהיגי המפלגה, ועל-פי החלטתם, חייבים להצביע כל חברי המפלגה, ללא כל ‏נפקא-מינא מהי דעתם ומצפונם.

‏בנו של רב, ואולי גם בעצמו רב, שמצפונו מחייב אותו באופן כך וכך, ורוצה להצביע ‏בהתאם למצפונו. אומרים לו: בשום אופן לא!

‏לכל הפחות, אכבד ואשב בביתי - טוען הלה - ולא אבוא בכלל להצבעה. אומרים לו: ‏בשום אופן לא! חובתך לבוא להצבעה, ולהצביע נגד מצפונך האישי!

‏המפלגה - מסבירים לו - מוציאה אותך ממצב של בעל-הבית. ולא רק בנוגע לגופך, ‏אלא גם בנוגע לנשמתך, ובמילא, חובתך להצביע כציווי המפלגה, גם אם הדבר הוא בניגוד ‏למצפונך!

‏ואם לא תבוא להצביע כציווי המפלגה - מאיימים עליו - יזרקו אותך מהמפלגה, ‏ממשרתך ומפרנסתך, ותסבול רדיפות, אתה ואשתך ובני ביתך, עד סוף כל הדורות, כפי ‏שכבר היה לעולמים!... - את מצפונך האישי - אומרים לו - תחזיק בחדר-השינה... אבל ‏בצאתך לרחוב, עליך לצעוק ולהכריז את דבר המפלגה! וזאת, ללא כל נפקא-מינא מי היה ‏אביך, איזה חינוך קבלת, איזה חינוך אתה נותן לבניך: כל מה שנוגע אינו אלא דבר אחד ‏ויחיד - דבר המפלגה!

‏ומביא ראיה מעצמו: הוא בעצמו התחנך בתלמודי תורה ובישיבה, וגדל כיהודי דתי, ‏ולא עוד, אלא שנולד על-ידי ברכתו של צדיק, ומתפאר בכך! ולמרות זאת, בנוגע לעניני ‏המפלגה - מתנהג כך וכך!

היכן היא הדמוקרטיא כאשר צריכים להתחשב בדעתם ‏האמיתית של רוב העם - כאשר יצביעו בהתאם לדעתם ומצפונם"?!

‏ומוסיפים להסביר: לא יתכן שכל אחד יקח את החוק לידיו, שהרי "לא תוהו בראה ‏לשבת יצרה"!, ובמילא, יש לחוקק חוק בנוגע לכל המדינה כולה, ובענין זה - יש לסמוך על ‏בקיאים והמומחים, ראשי ומנהיגי המפלגה, וכל השאר - יכולים ללכת לישון ביחד עם ‏ה"מצפון" שלהם, כשיקומו בבוקר, יציצו בעיתון של המפלגה, ויראו את הודעתו של ‏מזכיר המפלגה אודות החלטת מנהיגי המפלגה, ובהתאם לכך - יצביעו בגלוי!

‏ואחר-כך יפרסמו בכל העולם כולו שהצעה פלונית קבלה "רוב קולות" של באי-כח ‏העם! אשר, חלקם קומונסטים, חלקם נוצרים, חלקם ערבים, וחלקם להבדיל יהודים!

"‏סליחה" על הביטוי ‏ "להבדיל" - חס-ושלום לחלק בין אחד לשני, שהרי זה היפך ‏ה"דמוקרטיא"!

‏לפתע, נזכרים ב"דמוקרטיא"! היכן היא הדמוקרטיא כאשר צריכים להתחשב בדעתם ‏האמיתית של רוב העם - כאשר יצביעו בהתאם לדעתם ומצפונם?!

(השיחה נאמרה בתאריך מוצאי זאת חנוכה, תשמ"ו - ההדגשות במקור)

בוטלה חובת עטיית מסיכה בחללים סגורים

תמונות החטופים ששוחררו שהיו על חלון הבית חב"ד: השליח בראיון לעמי מימון

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...