האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

שלושה בתי מקדש שחרבו מאז בית שני

כללי

אתר הגאולה 108 צפיות 0

שלושה בתי מקדש שחרבו מאז בית שני

הרב סאלי פחימה בתוכנית "חידודון" עם הרב עמי מימון, מביא סיפורים מרתקים מהמקורות, על שלושה ניסיונות לבנות את בית המקדש מחדש אחרי שנחרב בשניה, כאשר בחלקם מהמקרים השלימו את בנייתו, אבל...

בתקופה של כמעט אלפיים שנה שעברו מאז חורבן בית המקדש השני, היו כמה פעמים כאלה, ומלבד מה שמתאר כאן הרב פחימה, היו עוד מחשבות על כך בתקופת בעלי ה"תוספות" - הרב יחיאל מפאריז שעלה לשם כך לארץ ישראל.

מעניין לציין שהרב סאלי מביא מקור בו כתוב שכבר היה ניסיון לבנות את בית המקדש עם ברזל, למרות שברמב"ם כתוב שאסור להכניס ברזל לבית המקדש. וכאן יש לציין, שהרבי שליט"א מלך המשיח מחדש, שבית המקדש השלישי, רוב בניינו יהיה מברזל, היות שהברזל יתהפך מכלי מלחמה לכלי עבודה, ובפרט שדוד המלך הכין כמות עצומה של ברזל לבניין בית המקדש, שמעולם לא נעשה בו שימוש כלשהו. 
כאשר מכירים את שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, לגבי בית המקדש הראשון והשני שסופם מלכתחילה היה להחרב, ולמשל המחילות שבנה שלמה לגניזת הארון בעת בניית בית המקדש הראשון, כדי שיבנה המקדש השלישי שיירד מוכן מהשמים, והרבי שליט"א מלך המשיח שיגלה אז את ארון הקודש, וכלי המשכן והמקדש, וגם ישתף בהשלמת הבניין את בני ישראל, לפי המצווה לבנות בית כו'. 

בכל הניסיונות האלו, שהיו לבנות את בית המקדש בזמן הגלות, מדובר הרי על בית מקדש בצורת בית שני, ולא כפי נבואת יחזקאל על הבית השלישי,
שעומד מוכן למעלה בשמים, ויירד מוכן על מקומו בהר הבית, בזכות הרבי שליט"א מלך המשיח שיציב בו את הדלתות.
בית המקדש השלישי מתגלה קודם ב770 ברוקלין ניו יורק, ומשם ישוב למקומו בירושלים 
כאשר יירד בית המקדש, על מקומו בירושלים, יחד עם כל הבתי כנסיות ובתי מדרשות שבארץ העמים, מיד יקומו לתחיה משה ואהרן, והם ילמדו את עבודת הקרבנות.

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...