האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

דברי משיח שבת סוכות תשמ"ט

הוצאה לאור

אתר הגאולה 420 צפיות 0

דברי משיח שבת סוכות תשמ"ט

לקראת שבת חול המועד סוכות, מפרסם "המכון להפצת תורתו של משיח" הנחה משיחת ליל שבת חוהמ"ס תשמ"ט - "ויהי בשלושים שנה" - תדפיס מיוחד מתוך "דברי משיח - תשמ"ט".

[לתרומות והקדשות, ולרכישת ספרי המכון (בארה"ב), בקרו באתר: torasmoshiach.com]

בתור הוספה, בא ר"ד מה"יחידות" לחברי הקרן לפיתוח "מחנה ישראל", אור לח' תשרי תשנ"ב - *בפרסום ראשון* (בעת הופעת דברי משיח תשנ"ב ח"א לא היו קטעים אלו תח"י, ואי"ה במהלך חודש תשרי נפרסם קטעים נוספים מ"יחידות" זו):
• לימוד הל' טהמש"פ יביא להולדת ילדים
• ברכה לנערה הסובלת מדכאון
• סיוע בבניית בית כנסת יוסיף הצלחה בענינים הפרטיים
• בטחון-עצמי ע"י בטחון בהשי"ת

ויה"ר שע"י הדפסת ולימוד "דברי משיח" נזכה להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

מצו"ב: גירסת הדפסה   גירסת קריאה

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...