האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

ב' חשון: יארצייט הרה"ק ר' אברהם שניאורסון נכד הצמח צדק

חדשות חב"ד

מערכת האתר 131 צפיות 0

 ב' חשון: יארצייט הרה"ק ר' אברהם שניאורסון נכד הצמח צדק

לקראת ב' חשוון יום היארצייט של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, חותנו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, סבה של הרבית מרת חי' מושקא אשת אדמו"ר שליט"א, מחלקת ההוצאה לאור של הלשכה ומעיינות הרז"א הופק ליום היארצייט ב' מר חשון, יו"ל הליקוט המיוחד "ואלה תולדות ר' אברהם", החוברת שיוצאת לאור ומציינת 'שלושים שנה' ליציאתו של ראשון השלוחים לחבר העמים השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, הרב הראשי למולדובה. ושלושים שנה למוסדותיו חב"ד ליובאוויטש במדינות שליחותו מולדובה, שם מנוחתו כבוד בקישינב הבירה של בעל היארצייט הרה"ח הרה"ק ר' אברהם שניאורסון.

ב' חשוון יום היארצייט של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, חותנו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, סבה של הרבית מרת חי' מושקא אשת אדמו"ר שליט"א, הקבר התגלה לפני כעשור לאחר חיפושים נרחבים של תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בקישינב, בהכוונת ר' אלי גץ, ילדי העיר ובוגר הישיבה, מיקומו של הקבר, וגדר הברזל המסתירה את רובו, הביאו לידי כך שנערכו חיפושים נרחבים אותר קברו של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, וחוזק ושופץ על ידי החברא קדישא והרבנות הראשית למולודבה, על ידי נכדו השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב ובהכוונתו של השליח הרב זלמן הכהן אבעלסקי הרב הראשי למולדובה.


חוברת מיוחדת רואה אור לקראת יום היארצייט מבית עזרת אחים חב"ד ליובאוויטש ובית ההוצאה לאור "מעיינות הרז"א", שהוקדש לזכות וע"ש ראשון השלוחים למדינות חבר העמים השליח הרב זלמן טובי' הכהן אבעלסקי, הרב הראשי למולדובה ובירתה קישינב, החוברת מרתקת ומביאה מקצת מתולדות חייו ושיפוץ ואיתור קברו בבית החיים היהודי הישן ששרד ביקשינב מולדובה, מוסר השליח הרב מנחם מענדל זלמנוב, נכדו של הרב זלמן אבעלסקי, הרב הראשי למולדובה.


מקצת תולדות חייו של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן – חותנו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ:
הרה"ק ר' אברהם נולד ביום י"א בסיון תר"כ בליובאוויטש, לאביו אדמו"ר ר' ישראל נח – המהרי"ן מנעז'ין – בנו של כ"ק אדמו"ר ה'צמח צדק'.
לאחר חתונתו התיישב הרה"ק ר' אברהם בקישנוב, וישב על התורה והעבודה. הוא התפרסם בצדקותו, חסידותו וענוותנותו המופלאה. לאחר הסתלקות אביו, אדמו"ר המהרי"ן מנעז'ין, הפצירו בו חסידי אביו למלא את מקומו בנעז'ין. אלם ר' אברהם סירב לקבל על עצמו את הנשיאות. הוא נשאר בקישינוב, ולפרנסתו עסק במסחר. גם אז המשיך לעשות לילות כימים בתורה ועבודה עד יומו האחרון.
בשנת תרנ"ז נערכה בליובאוויטש חתונת בתו הרבנית נחמה דינה עם כ"ק אדמו"ר הריי"צ. כ"ק אדמו"ר הרש"ב אמר לבנו כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "אמת ומידת הענווה אפשר ללמוד מחותנך הרב שליט"א.

החופה והקידושין נערכו למזל טוב ביום שישי, ערב שבת-קודש פרשת תצא, י"ג באלול, ואילו סעודת החתונה התקיימה "ביום א' לסדר השקיפה ממעון קדשך וברך את עמך את ישראל (תבוא) ט"ו אלול".
ביום חתונתו חבש החתן שטריימל לראשו. באותו מעמד אמר לו אביו שיברך 'שהחיינו'.
לאחר מעמד החופה הוביל קהל רב את החתן ואת הכלה ממקום החופה אל בית המשתה מתוך שירה וזמרה. כ"ק אדמו"ר הרש"ב צעד לימינו של החתן ואמר לו אז: "וחזקת והיית לאיש".
סעודת החתונה נערכה באחד המבנים הגדולים שעמדו ב'חצר' רבותינו נשיאינו שבעיירה ליובאוויטש, הלא הוא 'הזאל הגדול'. אודות כך סיפר אדמו"ר מהוריי"צ בעצמו באחת מרשימותיו: "בזאל הגדול ההוא היה משתה חתונתה של דודתי חיה מושקא... שם היתה חגיגת הבר מצוה שלי בשנת תרנ"ג, ושם גם היתה שמחת חתונתי עם זוגתי הרבנית נחמה דינה, אלול תרנ"ז

'לחיים מקישינב' לישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש
בספר זיכרון לבית ישראל מסופר, על תיאור התוועדות בישיבת תות"ל בליובאוויטש: לפני הנסיעה ישבו להתוועדות, עם רגש מר – שנפרדים מליובאוויטש, במרתף הי' גם כן הרבה יין של כ"ק הרה"ח הרה"ק ר' אברהם שניאורסון חותן כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, שהי' שולח בחביות ובקבוקים מקישינב לליובאוויטש. לקחנו בקבוקים אחדים להתוועדות אצל הרש"ג, בש"ק מברכים אלול, טרם עזבינו את ליובאוויטש.

ביקור אדמו"ר מהוריי"צ בעיר קישינב
בחודש אייר תרע"ז נסעו כ"ק אדמו"ר הריי"צ וזוגתו הרבנית אל הוריה בקישינב, ומשם כתבו אל בנותיהם שנשארו ברוסטוב, בבית זקניהם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב וזוגתו הרבנית.
בספר 'הקריאה והקדושה' חשוון תש"א נכתב: הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, "אחד המיוחד בדורו, מנסיכי בית רבי" (כך מכונה "ה"ה הוד כבוד הרב החסיד האמיתי המופלא במעלות האמת הענווה והתום, כבוד שם תפארתו מרנא ורבנא ר' אברהם בן הרבנית נחמה דינה, בנו של הוד כ"ק אדמו"ר מוהרי"נ מניעזין ומחותנו של הוד כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב מליובאוויטש [אשר כ"ק אדמו"ר שליט"א (הריי"צ נ"ע) הוא חתנו]. כבוד הר"ח ר' אברהם הוא דור חמישי לנסיכי בית רבי ונשיאי חב"ד".

בספר לשמע אוזן עמ' פ' מופיע: ר' אברהם היה בנו בכורו של הרה"ק אדמו"ר ר' ישראל נח מניעז'ין – בנו של אדמו"ר הצמח צדק. נולד בעיירה ליובאוויטש, בשנת תר"כ. כאמור, נחשב לאישיות דגולה, ובכל זאת "כאשר נסתלק הוד כ"ק אביו אדמו"ר מוהרי"נ, י"ז ניסן תרמ"ג, מיאן לקבל עליו את הנשיאות ויעסוק במסחר, וגם אז שם לילות כימים בתורה ועבודה".
בקיץ תרצ"ז נחלה ואחר חג הסוכות גברה מחלתו ובאור ליום חמישי, שני לחודש מר-חשון תרצ"ח, ומנוחתו כבוד בעיר קישינב שבמולדבה. זוגתו הרבנית יוכבד נפטרה ביום ט"ז במר-חשון שנת תר"פ.

ר אברהם שניאורסון להורדה.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...