• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

ז' חשוון: שיעור חסידות עם הרב זלמן נוטיק

יום ז' במרחשוון, הינו יום שאילת הגשמים. ביום זה מתחליים לבקש בתפילה "ותן טל ומטר לברכה", הסיבה לדחיית הבקשה עד ליום זה, היא מכייון שאז מגיע היהודי האחרון לביתו. שיעור מיוחד מאת הרב נוטיק על משמעות יום זה. מוגש ליום השנה שלו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

שיעורי החסידות של המשפיע הרב זלמן נוטיק, ששימש כמשפיע שנים ארוכות בירושלים עיר הקודש ובישיבת תומכי תמימים בראשון לציון, קנו לעצמם שם. רבים מוצאים בשיעוריו נחמה, בהסבריו הנפלאים בתורת החסידות, מזור ועידוד.

היום, ז' מר-חשון הינו יום השנה של הרב נוטיק, ובהקשר לכך מוגש שיעור מיוחד על מעלתו וענינו של יום זה.

יצויין כי הרבי שליט"א מלך המשיח, מקשר את ענינו של יום זה, לסיום השהות של אחרוני האורחים אצלו מחודש תשרי:

"ענין נוסף שביקשתי שיפרסמהו - בקשר ובשייכות לשבעה במר-חשון:

נתינת יישר-כח לכל האורחים שליט"א, אשר, הרגש החסידי שלהם האיר בהם בגלוי ובא לידי פועל ממש, לקיים את ה"לך לך מארצך גו'", כדי להיות בד' אמותיו (בית כנסת ובית מדרש) של נשיא הדור, כ"ק מו"ח אדמו"ר, במשך הזמן ד"הקהל", "הקהל את העם האנשים והנשים והטף" (חג הסוכות) - עכ"פ שעה אחת או יום אחד, ועאכו"כ אלה שהיו כל משך חג הסוכות. ובמיוחד - גם המשכו עד שבעה במר-חשון"

(משיחת שבת לך לך תשמ"ח - מוגה)

מדוע המשיח נקרא מצורע?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...