• ב"ה ימות המשיח!
 • י"ב ניסן התשפ"ד (20.04.2024) פרשת מצורע

אתפריעו ואתגליין - חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

הרב שמואל נוטיק בכינוס י' שבט תשפ"ד, עם חידושים נפלאים על ההבדל בין הרבי הריי"צ לרבי שליט"א מלך המשיח, ההבדל בין דור השמיני לדור התשיעי מהבעש"ט
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

מורי ורבותיי העולם צמא העולם מחכה,  העולם משתוקק שנפנה ונעביר לו את המסר הנפלא המסר שנשמע בעולם מזה 74 שנים. דור השביעי דור הגאולה, דור שכולו זכאי.

 בשיחת שבת פרשת שופטים תשנ"א קיבלנו את ההוראה שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו לשופט יועץ ונביא. הדברים אינם מוגבלים רק לקהילה מסויימת, לקבוצה מסוימת, אלא לכל עם ישראל ולכל אנשי הדור כפשוטו. כל אחד ואחד יכול בדורנו. הדברים נהיו בקלות יתרה. כל אחד יכול לקום לפעול להדפיס ולהפיץ, וביחד נביא כולנו את הגאולה האמיתית והשלמה.

מידי שבוע בשבוע וכפי שכבר הוזכר כאן במהלך הערב פעם אחת או פעמיים, לומדים החסידים את שיחת הדבר מלכות. אותן שיחות נפלאות שזכינו לקבל בשנת תשנ"א תשנ"ב אותן שיחות שמאירות לנו את חייי היום יום.

השיחות האלו, שיושבים חסידים בשנת תשפ"ד ולומדים אותם, ולומדים מהם ומקבלים מהם את החיות הנצרכת להם.

נשמע כעת חזרה נקודות מתוך השיחה המיוחדת, שיחת שבת פרשת בא תשנ"ב השיחה בה התבשר העולם כולו על החידוש של הדור התשיעי- נשמות בגופים בחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים.

נכבד את הרב שמואל נוטיק שליח הרבי שליט"א המלך המשיח בקניה, ור"מ בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בראשון לציון, לחזור על נקודות מתוך הדבר מלכות האחרון, דבר מלכות שבת פרשת בא על העניין של נשמות בגופים. הרב שמואל נוטיק בבקשה.

לחיים, לחיים יום טוב חסידים לחיים. יחי אדונינו מנו ורבנו מלך המשיח לאל מועד.

כפי שכולם בוודאי למדו אתמול ובמשך השבוע את פרשת בא, אז נגיד כמה נקודות מהשיחה וכמה דברים שנוגעים  במיוחד לימינו אלה.

הרבי שליט"א המלך המשיח פותח את השיחה בשאלה שנשאלת בהרבה שיחות. מה נוגע מה שאנחנו לומדים בפרשה הזו לחיים שלנו כיום.

אנחנו קוראים בפרשה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בוא אל פרעה. שיבוא ויכנס לפרעה. וזה גם השם של הפרשה. וכמו כל דבר בתורה זה צריך להיות הוראה לחיים שלנו במיוחד אם זה השם של הפרשה. זה התוכן של הפרשה צריך להיות הנקודה לחיים שלנו עכשיו כשלומדים את הפרשה. מה נוגע אלינו בוא אל פרעה כשכבר אין פרעה. זה היה הכל הכנה לגאולת מצרים. פרעה התבטל ונעלם, אין את קליפת פרעה, לא נשאר מהם זכר, מה נוגע אלינו העניין הזה.

וכמו שכולם כנראה למדו, שהלימוד אלינו הוא כפי שפרעה בשורשו בקדושה. הרבי שליטה מביא את מאמר הזוהר שכתוב שמשה רבנו פחד להיכנס לפרעה. למה פחד להיכנס לפרעה, הרי משה לא פחד כמובן, מפרעה כמו שהוא פה למטה, אלא משה רבנו פחד מהגילוי אור הנעלה של פרעה בשורשו בקדושה.

מה זה פרעה בשורשו בקדושה? בשורשו בקדושה פרעה מסמל  את העניין של "אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין וכל בוצינין"  מה זה אומר? התגלות האורות העליונים בצורה הכי נעלית והכי גבוהה. והרבי מדגיש אחר כך בהמשך השיחה, שמשה רבינו לא מפחד מפרעה. בפרשה קודמת פרשת וארא, בשבע המכות הקודמות, כי שם הוא פוגש את פרעה כמו שהוא ליד היאור, כמו שהוא נמצא בדרגות הנמוכות שלו, אבל כאן מדובר על "בוא אל פרעה" אל העצם שלו, אל הפנימיות, לבוא אליו בלשון הזוהר "אדרין בתר אדרין", חדרים לפנים מחדרים, פנימה, וזה השורש שלו זה בעצמות. ומשם משה פוחד. ממה הוא פוחד? משה רבנו חושש שאין בכוח של יהודי להגיע לגילוי העצמות בתור נשמה בגוף. הוא אומר, הנשמה לבד, ודאי יכולה להגיע לגילוי העצמות. אבל איך יהודי יכול באופן של נשמה בגוף? כי בשביל להביא את הגאולה הוא צריך להיות נשמה בגוף.

 משה רבנו צריך לגאול את עם ישראל הוא צריך להישאר נשמה בגוף ואם הוא יכנס לפרעה כמו שהוא בשורשו בעצמות, אז הוא לכאורה לא ישאר נשמה בגוף. כמו שהיה במתן תורה כשהיה גילוי העצמות, פרחה נשמתם אז באמת מזה משה רבינו חושש.

והרבי מסביר באריכות שכיוון שהקדוש ברוך הוא לקח אותו לשם, ואמר לו בוא אל פרעה, לא לך אל פרעה אלא בוא ,אני אקח אותך,  ולכן כל ההסבר שבדבר מלכות שכולם מכירים, שאת הגילוי אלוקות הקדוש ברוך הוא נותן לו, ומביא אותו פנימה ויכול לקבל את הגילוי.

אבל אני רוצה להדגיש כאן, שבדבר מלכות של שבוע שעבר למדנו בפרשת וארא שיש שלוש תקופות בחיים של נשיא הדור. הרבי הריי"צ, שהרבי קורא לו שם משיח שבדור, יש לו שלוש תקופות בחיים שלו. מה הם השלוש תקופות? תקופה אחת כנגד פרשת שמות, אחת כנגד פרשת וארא, ואחת כנגד פרשת בא.

 תקופה הראשונה זה תקופה של הרבי הרייץ בחיי אביו, בחיי הרבי הרש"ב. זה דומה לפרשת שמות, ששם מדובר על האבות. העניין השני זה פרשת וארא שזה התקופה שהרבי הריי"צ הוא נשיא הדור. הוא מנהיג את העולם בתור נשיא הדור זה דומה לתקופה של פרשת וארא ששם זה הכנה למתן תורה, זה קשור לעניין של מתן תורה. והתקופה השלישית, אומר הרבי, התקופה השלישית מתחילה בי"א שבט תשי"א. מעניין: לא ב-י' שבט תש"י אלא בי"א שבט תשי"א, עוד רגע ניגע בזה, והתקופה הזו נקראת ימות המשיח, והיא כנגד פרשת בא.

אז שאנחנו לומדים בדבר מלכות שלנו שבוא אל פרעה זה העניין של גילוי אלוקות באופן של גילוי העצמות, אז אנו מבינים באיזה תקופה זה קורה בחיים של הרבי הריי"ץ? בתקופה של החיים של הרבי הריי"צ אחרי י"א שבט תשי"א, כלומר התקופה של הרבי שליט"א המלך המשיח מתחילת הנשיאות של הרבי של הרבי שליט המלך המשיח שהרבי קורא לזה כאן תקופת ימות המשיח.

 דבר ראשון צריך להבין פה את הקשר בין בין משה רבנו לבין התקופה שלנו הרבי אומר דבר כזה: שמשה רבנו, כשהוא מפחד להיכנס לפרעה. הזכרנו קודם למה הוא מפחד? הוא מפחד שהוא לא יכול לעשות את זה בתור נשמה בגוף. הרבי מדמה את זה לרבי הריי"צ, שהרבי הריי"צ רוצה להביא את הגאולה, רוצה להפיץ את המעיינות באופן של להביא את הגאולה בפועל ממש. ובפועל מה קורה, בשנים האחרונות אנחנו רואים שהרבי הריי"ץ לא מרגיש טוב יש לו עניינים עם הבריאות ועד כדי כך שהוא לא יכול לדבר.

והרופא של הרבי הריי"ץ שואל איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שהרבי, שכל עניינו  זה להפיץ את המעיינות ולהביא את הגאולה, הפצת המעיינות דורשת דיבור. הוא צריך לדבר. ואיך יכול להיות שהרבי לא מדבר. כך שואל הרופא של הרבי הריי"ץ את הרבי הריי"ץ. הוא באמת גם לא ממש מקבל תשובה על זה. כי אין לנו ממש תשובה חוץ מפה בשיחה.

מה התשובה על זה באמת? שהרבי הריי"צ מתחיל לפעול את העניין של בוא אל פרעה העניין של אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין, אז אין יכולת לנשמה בגוף לקבל את האורות האלה. נשמה בגוף לכאורה לא יכולה לקבל את הגילוי של בוא אל פרעה, את הגילוי של העצמות. ובמילא זה לא זה לא מסתדר. יש בעיות בדיבור, יש בעיות בבריאות, ועד שבסוף, היה אפילו הסתלקות הנשמה מן הגוף וכמו שראינו שהיה אצל הרבי הריי"צ.

אומר הרבי בשיחה כאן שזה החילוק בין הדורות בדור הקודם יכלה להיות הסתלקות הנשמה מן הגוף. ובדור שלנו לא. למה? מה ההבדל? אז בשביל זה נשים לב לפרט קטן שאמרנו קודם, כשהרבי שליט המלך המשיח מחלק את התקופות של הרבי הריי"צ, ל-ג' תקופות, אז התקופה השלישית מתחילה בי"א שבט תשי"א. מה מיוחד ביום זה.

כולנו יודעים שביום זה הרבי שליט"א קיבל את הנשיאות. אבל למה דווקא י"א שבט תשי"א זה התחלת התקופה החדשה,  ולא י' שבט תש"י? לכאורה  יש פה דילוג על שנה. התקופה השנייה של הרבי הריי"צ זה מ-תר"פ שהוא התמנה לנשיא הדור, עד תש"י, והתקופה השלישית זה מי"א שבט תשי"א.

אז בעניין הזה האיר את עיניי ידידי, ר' אבי פיאמנטה ישבנו ודיברנו על השיחה, ושמנו לב לדבר מאוד מעניין. נחזור אחורה קצת בשיחות כמה כמה חודשים אחורה בשופטים נ"א הרבי שליט"א המלך המשיח אומר  שיש לנו את הנבואה של "לאלתר  לגאולה ותיכף ומיד ממש הנה זה משיח בא",  ואומר שזו נבואה ממש, ואפילו מובא בתוך גרשיים לפני ואחרי בתור ציטוט שזו לשון הנבואה. ש"הנה זה משיח בא". ושם מציין בהערה למאמרי אדמור הזקן הקצרים. ששם שם כתוב, שנבואה, כידוע,  יש לפעמים יש לנו לפעמים בקיצים שנאמרו, נאמרו הרבה קיצים במהלך הדורות על ידי גדולי ישראל גדולים מאוד וצדיקי עולם פירסמו קיצים אמרו מתי יבוא משיח, נתנו תאריך כזה ותאריך אחר ואנחנו רואים שעדיין לא בא, למרות שנתנו כל מיני תאריכים. וכמובן כל מה שהם אמרו כל דבריהם היה אמת מוחלטת.

אז מסביר אדמו"ר הזקן איך זה יכול להיות, ואומר שכל הקיצים האלה היה בהם איזו שהיא גאולה רוחנית איזשהו עניין רוחני נפעל, אבל לא נפעל העניין הגשמי. כי לפעמים בסדר השתלשלות העולמות דבר טוב מתחיל, אבל הוא לא יורד עד למטה, יש עיכובים בדרך. מה שאין כן כאשר הגיע לפי נביא. כך אומר אדמור הזקן, והרבי מציין לזה בדבר מלכות שופטים בקשר לנבואה שהגיע זמן הגאולה. שאם זה הגיע לפה של נביא, נביא אמר את זה בפה שלו, במילא זה הופך להיות נבואה על דבר טוב שלא יכולה להתבטל, לא יכולה לחזור. ברגע שזה דבר נבואה, זה הופך להיות דבר ודאי ומוחלט שלא יכול להיות בו שום שינוי.

 ולכן, ברגע שבי"א שבט תשי"א  במאמר באתי לגני, מודיע לנו הרבי שליט"א מלך המשיח את הדבר הזה שאנחנו דור השביעי, הדור שמביא את הגאולה, והרבי אומר שם בצורה שאי אפשר להתבלבל, שהוא זה שמביא את הגאולה, כלומר הוא המלך המשיח, והוא מביא את הגאולה, במילא יש פה הבדל מאוד גדול בין הרבי לרבי הריי"ץ.

זה נוצר בדיוק ביום הזה. בי"א שבט תשי"א. עד אז, זה גם היה נכון, אבל זה עדיין לא הגיע לאמירה על ידי נביא שכך יהיה.

ולכן הרבי הרייץ שהוא היה משיח שבדורו, וכמו שמובא פה בשיחה, שהרבי קורא לו משיח שבדור, רוצה להביא את הגאולה, ועושה את כל הפעולות להביא את הגאולה,  אבל איפה שהוא זה נתקע בעניינים הרוחניים ולא ירד לגשמיות לגמרי, למה?  כי נשמות בגופים לא מצליחים לקבל את הגילוי של אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין. אבל בדור שלנו, אומר הרבי שליט"א המלך המשיח, יש חילוק בין הדור השמיני מהבעל שם טוב, לדור התשיעי. מה החילוק? שבדור שלנו,  כבר יכולים לקבל את הגילוי, הזה  וכבר מוכרח להיות הגילוי הזה גם לנשמות בגופים, כי הדור שלנו הוא דור הגאולה, הדור שבו יהיה גילוי העצמות בכל העולם כולו, ובמילא כהכנה לזה, מוכרח להיות גילוי העצמות אצלנו, מתחיל מנשיא הדור, שיש אצלו את הגילוי של בוא אל פרעה אתפריעו ואתגליין מיני' כל נהורין כנשמה בגוף, מה שמשה רבנו פחד ממנו, והרבי הריי"צ רצה לקבל את זה ו..זה לא לא קרה בצורה הזו אצלנו זה קורה!

ואומר הרבי, אני אקריא רגע ציטוט מהבלתי מוגה, שהדגשה בפרשתנו היא שיהודי צריך להיכנס לפני ולפנים אל פרעה, אל הגילוי דאתפריעו כל נהורין, למרות שהוא נשמה מלובשת בגוף, ולא לחשוש שמה לא יהיה בכוחו לקבל גילוי גדול ונעלה כל כך. זה נאמר לכל יהודי!

מה שמשה רבנו פחד ממנו, מה שהרבי הריי"צ לא הצליח להשיג בדור הקודם, דור השמיני, בדור שלנו יכול כל יהודי על ידי הכוח שיש לו מהרבי שליט"א המלך המשיח

לקבל את גילוי העצמות, לקבל את זה בצורה הכי פשוטה!

בהמשך הרבי אומר יותר מזה. "ויש להוסיף יתרה מזו", שעניין זה שייך לכל אחד ואחד מישראל, גם ליהודי הנמצא עדיין בתחילת העבודה בלבד". זה לא רק לגדולים, וליהודי שאולי למד הרבה חסידות, והוא גדול, ומבין ויודע, כי בכוח של נשיא הדור יש את הכוח הזה לכל אחד ואחד מישראל, ואולי אפשר לומר אדרבה, גילוי העצמות שייך יותר אצל יהודי שלא מבין ולא יודע את כל הדרגות, כמו שמובא בדבר מלכות לגבי "אני מתפלל לדעת זה התינוק". שיש יהודי שמבין בכל הדרגות ויודע מה מה אומרת הדרגה הזאת באלוקות ומה אומרת הדרגה הזאת באלוקות, שמדברים איתו על עצמות זה משהו שהוא לא יכול להכיל.

אבל בדור שלנו, אומר הרבי שליט"א, כל יהודי יכול לקבל את גילוי העצמות. [TD1]  אנחנו בצורה הכי פשוטה פונים ליהודים ומחברים אותם לאלוקות בצורה של גילוי העצמות כפשוטו ממש. ולכן יכולים לחבר כל יהודי למלך המשיח, יכולים להפיץ בכל מקום את העניין של חי וקיים כפשוטו ממש, כי גילוי העצמות בדורנו זה דבר פשוט שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לקבל.

לאחרונה היו כאלה ש.. הזכירו אולי קודם, שניסו לנצל את את המצב את ה.. מה שהזכירו מקודם המצב ב770 וכו' כדי לנסות ללעוג על האמונה של של יהודים אמונה של חסידים שהרבי חי וקיים כפשוטו ממש בגשמיות, אז שמעתי איזה "וארט" מעניין, פרט מסוים מתוך הווארט הזה שמעתי מידידי שאולי נמצא כאן הרב יגאל לוטקין, שמישהו אמר בקשר למאורעות עכשיו שהסיבה שכל זה קורה זה בגלל שהם מאמינים שהרבי חי וקיים, אז במילא הם לוקחים את ההוראות שלו מפעם וחושבים שצריך ליישם אותם ממש עכשיו.

אז הוא אמר זה בדיוק העניין. קלע לנקודה. כתוב "הוא קיים ושמו קיים וכסאו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת". ואז במילא "דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד". אנחנו רואים: הוא קיים, מה זה הוא קיים - חי וקיים כפשוטו ממש. ושמו קיים - שאנחנו לא משנים את שמו בצורה כזאת בצורה אחרת, בהתחמקוית, אלא אומרים בצורה פשוטה וברורה: הרבי שליט"א מלך המשיח,שמו קיים וכסאו נכון, כפשוטו ממש כמו שאנו רואים כאן כסאו נכון – מוכן, מכינים לו את הכיסא, את השביל, את כל מה שצריך בשביל להראות בצורה הכי ברורה שהרבי שליט"א המלך המשיח חי וקיים כפשוטו, כמו שכתוב דבר במלכות - נשמה בגוף.

וכשזה ככה, אז אנחנו יודעים ש"מלכותו ואמונתו לעד קיימת", לעד – ע"ד שנה לנשיאות, גם היום ע"ד שנה אחרי שהרבי שליט"א קיבל את הנשיאות, עדיין מלכותו ואמונתו לעד קיימת, ובמילא גם דבריו חיים וקיימים,נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמים. אנחנו יודעים שגם היום ע"ד שנה אחרי י' שבט תש"י, דבריו חיים וקיימים,

ונזכה בעזרת השם לעשות את ההוראות של הרבי כמו שהם ולפרסם בכל מקום שהוא חי וקיים כפשוטו ממש ומגיע תכף ומיד ממש לגאול אותנו גאולת עולמים.

לחיים לחיים!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

ז"ך אדר ו'עשו כל שביכולתכם'

תגובות

 • יוסי , כ' אדר ב' התשפ"ד, 21:41

  צריך לערוך את זה יותר

 • חסיד , י"ב אדר ב' התשפ"ד, 20:48

  האם אתה יכול לומר באופן אישי שיש לך באופן מוחלט וברור את גילוי העצמות באופן של אתפריעו כל נהורין בתור נשמה בגוף (דבר שבעבר היה אפשרי רק אחרי פרידת הנשמה מהגוף)?

  לכאורה בפשטות יש לומר שבימינו כל אחד יכול לקבל את הגילוי של אתפריעו כל הנהורין נשמה בגוף דווקא כי התגלה הכמיקיל שהמוח מייצר כשמרגישים ביטול במציאות והתאחדות עמוקה עם ה':
  5-Meo-Dmt
  וגם התגלו דרכי הפעולה והעבודה להביא לראיה מוחשית בעיני בשר לראות את ה' בעצמו ואיך שאין שום מציאות אחרת כלל.
  ולא צריך להתייגע שהמוח ייצר את החומר לבד כי אפשר לקחת את ה5-Meo-Dmt בעזרת אדם המומחה לכך.

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...