• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט סיון התשפ"ד (25.06.2024) פרשת שלח

הרבי שליט"א הוא "מָשִׁיחַ בְּוַדַּאי" | הרב יוסף פיזם

קטע מנאומו של הרב יוסף פיזם בעצרת גאולה ומשיח בו הוא מסביר שהרבי שליט"א הוא לא רק "בחזקת" משיח, אלא "משיח בודאי"
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הסבר: לפי שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח, אוליי יש לומר לכאורה, שגדר "בחזקת" משיח לרמב"ם, נכתב ל"מינימום ההכרחי" למשיח, במצב של בן כוזיבא, ש"לא שאלו ממנו אות ולא מופת", וכו'. בדיעבד, בגלל ש"נהרג" במלחמה של משיח לנצח את האויבים שמסביב, התברר למפרע שהוא לא היה משיח, אלא (רק) אחד ממלכי בית דוד הכשרים.

במילא מובן, שגדר "משיח בודאי" לפי הרמב"ם, הוא רק לאחר שהשלים את כל פעולות המשיח, כל השלבים, כולל השלב הסופי של קיבוץ נדחי ישראל, (שכולל את קיבוץ עשרת השבטים). וכל זמן שלא עשה כן, הרי הוא עדיין "בחזקת" משיח. וכל זמן שלא השלים את פעולות המשיח, צריך להמשיך ולבחון אותו האם הוא ממשיך בפעולות אלו של המשיח להבאת הגאולה, כדי לדעת האם הוא עדיין "בחזקת".

[ואם "נהרג" נודע שאינו. (ועל פי תורה והלכה, גדר "נהרג" במלחמה אינו גדר "מת", ובפרט שעל פי תורה קיים ונצחי "כמו אבן השתיה שאין בה שינוי דגניזה", (עמ' 393 בקישור), ו"עוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים", ובדור הקודם היתה הסתלקות, משא"כ בדורנו, (עמ' 235 סעיף י"ג ואילך, וכן ראיות מהזוהר, מדרשים, אברבנל, פירש"י בדניאל על העלמות המשיח אחרי שהתגלה וישוב ויתגלה וכו', (על פי פיוט "יוצרות" לפרשת החודש המיוחס לרבי אלעזר ברבי שמעון), והדוגמה הכי מפורסמת ממשה רבינו בהר סיני, במילא לא מת ח"ו, "וישוב ותגלה לעם קדושים" כו', ואכמ"ל)].


= = = = =

עד כאן לפי ההבנה הרגילה ברמב"ם, לפי השיחות והסברים בליקוטי שיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח בנושא. ולפי זה, הרבי שליט"א הוא רק "בחזקת" משיח עד שישלים את כל הפעולות כולל קיבוץ עשרת השבטים.

ויש לומר, לפי מה שמסביר כאן הרב פיזם: לפי השיחות של ה"תקופה חדשה", ובפרט לפי שיחות הדבר מלכות נ"א נ"ב, שאם יודעים בנבואה על פלוני שהוא ישלים את פעולות המשיח, אז זה חייב להתקיים, ובמילא, אין צורך לבחון אותו האם הוא ממשיך בפעולותיו, היות שכבר עכשיו הוא משיח בודאי:

בדבר מלכות פ' שופטים תנש"א כתוב שהרבי שליט"א הוא גם "נביא שהעיד לו נביא אחר שהוא נביא", ו"אסור להרהר בנבואתו שמא אינו אמת", והנבואה העיקרית לדור זה היא "לאלתר לגאולה, הנה זה (משיח) בא". ראה בקישור הבא, החל מסעיף י"א, עמ' 390 ואילך.

בקונטרס "בית משיח שבבל", כתוב שנשיא הדור הוא המשיח שבדור, שבית מדרשו 770 ברוקליו ניו יורק הוא "תמורת המקדש שבירושלים", "מקום המקדש גופי' דלעתיד", והוא - נשיא הדור, המשיח שבדור, נמצא שם, מחכה לגאול את ישראל. כי בית המקדש מתגלה שם, ב770 איסטרן פארקווי ניו יורק, ומשם ישוב להר הבית בירושלים ואליו מחוברים כל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבארץ העמים, יהיו מחוברים דרכו לבית המקדש. ולכן ירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל וכו'.

במילא מובן מהדברים שנאמרו ונכתבו בנבואה, שהרבי שליט"א מלך המשיח זה הוא שישלים את כל פעולות המשיח כולל בניין ביהמ"ק וקיבוץ נדחי ישראל, במילא כבר עכשיו הוא משיח בודאי, ולא רק בחזקת משיח.
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

הפסטור שמצא את הדרך לכל האנושות

אתפריעו ואתגליין - חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...