• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

קושיה על דבר מלכות פרשת שופטים ותירוץ | הרב טוביה דורון

בפרק האחרון של הלכות מלכים כותב הרמב"ם, שלמשיח רוח הקודש, אבל זה יקרה רק לאחרי סיום קיבוץ גלויות, כאשר כל ישראל על אדמתם, כולל עשרת השבטים. ורק אז המשיח יהיה "נביא קרוב למשה רבינו". ומה מכריח את הרבי שליט"א מלך המשיח לומר בדבר מלכות שופטים, שהמשיח מתגלה קודם כל כנביא, ורק אחרי זה כמשיח? הרב טוביה דורון
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

קושיה על דבר מלכות פרשת שופטים ותירוץ | הרב טוביה דורון

בפרק האחרון של הלכות מלכים כותב הרמב"ם, שלמשיח תהיה רוח הקודש, אבל זה יקרה רק לאחרי סיום קיבוץ גלויות, כאשר כל ישראל על אדמתם, כולל עשרת השבטים. ורק אז המשיח יהיה "נביא קרוב למשה רבינו". ומה מכריח את הרבי שליט"א מלך המשיח לומר בפרשת שופטים תנש"א, שהמשיח מתגלה קודם כל כנביא, ורק אחרי זה כמשיח?

בדבר מלכות פרשת שופטים, הרבי שליט"א מלך המשיח מצרף שני ענינים ברמב"ם הוכיח שהוא הנביא שיתגלה כמלך המשיח. מאגרת תימן של הרבמ"ם, הרבי שליט"א מלך המשיח מביא, שקודם ביאת המשיח תחזור הנבואה לישראל, וחזרת הנבואה זה הקדמת משיח. ולנ"ל, הרבי שליט"א מלך המשיח מצרף את מה שכותב הרבמ"ם בהלכות תשובה, שהמשיח יהיה נביא גדול, קרוב למשה רבינו.

על סמך שני דברים אלה, וראיות שרבותינו נשיאינו הם נביאים, אומר הרבי שליט"א מלך המשיח (1991), שחזרה הנבואה לישראל, (אצלו), כהקדמה להתגלותו כמשיח, וצריך לפרסם שיש נביא בישראל, והנבואה העיקרית היא "לאלתר לגאולה, הנה זה (מלך המשיח) בא".

דברים אלה לכאורה, הם היפך הלכה פסוקה בהלכות מלכים ברמב"ם. בהלכות מלכים כתוב שהמשיח (בתחילת עמידתו) לא צריך אפילו רוח הקודש, וכל שכן שאינו צריך להיות נביא, ולא בזה בוחנים אותו. (ואת זה הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר באריכות גדולה ובהרחבה בשיחות על שתי תקופות בימות המשיח).
רק בפרק האחרון של הלכות מלכים, שם כותב הרמב"ם, שאכן תהיה למשיח רוח הקודש, אבל זה יקרה רק לאחרי סיום קיבוץ גלויות, כאשר כל ישראל על אדמתם, כולל עשרת השבטים. ורק אז המשיח יהיה "נביא קרוב למשה רבינו".

ומה מכריח את הרבי שליט"א מלך המשיח לומר בפרשת שופטים תנש"א, שהמשיח מתגלה קודם כל כנביא, ורק אחרי זה כמשיח?

ההסבר בדרך אפשר בסרט שלפניכם.

הרב יצחק ידגר: "הרבי הוא עצמות ומהות כפי שמלובש בגוף"

אתפריעו ואתגליין - חיים נצחיים בלי הפסק בינתיים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...