האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קרונגרס משיח • נאום אורח הכבוד: עו"ד ר' איתמר בן גביר

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 1224 צפיות 0

"אשריכם! תמשיכו לפעול בעניין שלימות הארץ מבלי להתפעל מאף אחד" • אתר הגאולה מגיש את נאומו של עו"ד ר' איתמר בן גביר מראשי תנועת "עוצמה יהודית" • הנאום נערך ב"קונגרס משיח" הארצי לשנת תשע"ז • לצפיה בכתבה המלאה

זעקת המלך בעניין שלימות הארץ ובטחון עם ישראל אינו יורד מסדר היום וכעת ניגש לשאת דברים אורח הכבוד של המושב עו"ד ר' איתמר בן גביר שיחי' שמעודד את השלוחים והפעילים להמשיך ולפעול בעניין שלימות הארץ מבלי להתפעל מאף אחד.

להלן תמצית דבריו: מספר בן גביר שהגיע כעת מבית משפט בכרפ סבא, להגן על "פשע נורא" של יהודי ש... הלך להתפלל בקבר יוסף בשכם, והציג לפני השופט סרטונים בהם נראים ערבים עם ת.ז. כחולות מבצעים את אותו ה"פשע" ונכנסים לשכם...

בן גביר סיפר, שבמהלך המשפט הוא הציג לפני השופט סרטונים בהם נראים ערבים עם ת.ז. כחולות מבצעים את אותו ה"פשע" ונכנסים לשכם בלי שאף אחד עוצר אותם, וכן סרטונים בהם נראים שמאל יהודים תושבי מדינת ישראל נכנסים לשכם בלי שאף אחד יעצור אותם.


ונסיים בכך ששום ממשלה לא תושיענו רק הרבי שליט"א משיח צדקנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...