האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

קונגרס משיח • נאום הרב ליאור מלכה: דוד מלך ישראל חי וקיים

כנסים והרצאות

אתר הגאולה 1152 צפיות 0

כמה חשוב לערוך מעמד קידוש לבנה ברוב עם הדרת מלך • אתר הגאולה מגיש את נאומו של הרב ליאור מלכה שליח ומנהל מרכז חב"ד למושבי צפון הנגב • הנאום נערך ב"קונגרס משיח" הארצי לשנת תשע"ז • לצפיה בכתבה המלאה

הרב ליאור מלכה מנהל בית חב"ד למושבי צפון הנגב מתעסק הרבה בחיוזק ענין קידוש לבנה לזירוז הגאולה. בנאומו בקונגרס משיח שנערך בראשל"צ ח' אדר תשע"ז מעורר אודות חשיבות מבצע "קידוש לבנה" להלן תמצית דבריו:

בקידוש לבנה מכריזים כל ישראל "דוד מלך ישראל חי וקיים". כוונת חז"ל בנוסח זה, ודווקא בקידוש לבנה, היות שישראל "דומים ללבנה ומונים ללבנה ועתידין להתחדש כמותה", מלכות המלך המשיח שעומד מזרע דוד המלך, לפעמים "מסתתר" כמו שבראש חודש לא רואים את הלבנה, וכאשר היא מתגלה, מכריזים כל ישראל שגם בזמן ההסתרה, כלומר בזמנים שלא רואים את אור הגאולה או את הגואל, הרי ברור ובטוח, ומובטח לישראל על קיום מלכות בית דוד, וזרע דוד שממנו הגואל האחרון, "דוד מלך ישראל חי וקיים".


הרבי שליט"א מלך המשיח הוא דור ה14 למהר"ל מפראג שעל מצבתו כתוב שהוא מזרע הגאונים מבית דוד, וכמה פעמים מתייחס לזה בשיחות מוגהות, שרבותינו נשיאינו (והוא בכלל), מיוחסים לזרע דוד המלך.


בשבת פ' נח תשנ"ב, (ועוד כמה פעמים) הרבי שליט"א מלך המשיח דיבר על חשיבות קידוש לבנה ברבים, ברוב עם הדרת מלך, מתוך שמחה וריקודים, לזרז את הגאולה.

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...