• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ד (15.04.2024) פרשת מצורע

עם סיום החג: המונים בכינוס תורה ב770

כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח, התקיים ב-770 ביום אסרו חג השבועות, כינוס תורה, במעמד רבנים מכל רחבי העולם
עם סיום החג: המונים בכינוס תורה ב770
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

ביום שלישי האחרון נערך בבית חיינו כינוס תורה, בהתאם להוראתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך כינוסי תורה בימים שאחרי חג השבועות -

"נהוג שמיד אחר 'זמן מתן תורתנו' מתקיים 'כינוס תורה'. כינוס זה מתקיים אחרי צאת החג [כבר התפללו מעריב, עשו הבדלה על כוס וכו' ודלא כפי ההנהגה בשבת ויום-טוב] - מתאספים, אפוא, יחדיו כדי להדגיש שמיד אחר "זמן מתן תורתנו" ממשיכים ביתר שאת וביתר עוז את עניין לימוד התורה ובאופן דלימוד התורה ברבים, ו'זכות הרבים מסייעתם' ובאופן ד'כינוסן של צדיקים' אשר 'הנאה להם והנאה לעולם'". (יום ב' דחג השבועות תשל"ט).

וכן מוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח ביום שמחת-תורה תשמ"ז שכינוס זה פועל ומקרב את הגאולה;

"ויהי-רצון שכינוס-תורה זה יהיה הכנה קרובה לכינוסם של כל ישראל - 'יחד שבטי ישראל', על-ידי-זה שמבטלים את סיבת הגלות".

את הכינוס הנחה ראש ישיבת תומכי תמימים המרכזית שב770 – בית משיח – הרב החסיד שניאור זלמן הלוי לבקובסקי שיחי', בכינוס דיברו חברי הבית דין צדק דקראון הייטס, רבני ישיבת תות"ל המרכזית, רבני ערים, מו"צים ושלוחים נוספים מרחבי העולם.

הרב סיימון ג'ייקאבסון - מנהל ועד הנחות התמימים חזר על שיחת קודש של הרבי שליט"א מלך המשיח בענין נצחיות המצוות.

המרא דאתרא וחבר הבית דין צדק דקראון הייטס - הרב יוסף ישעי' ברוין שי', הרצה בארוכה אודות סוגיית דיני ברכות הנהנין.

לאחריו נשא דברים הרב ישעי' הרצל - רב העיר נוף הגליל, שדיבר אודות דיני ומנהגי שבת הנחוצים במיוחד לתלמידים היוצאים לתהלוכות ולחזרת חסידות בבתי כנסת.

הגאון החסיד הרב מנחם שי' כהן – רב קהילת חב"ד בבאר שבע דיבר על מהות פנימיות המצוות לעתיד.

לאחריו עלה לדבר הרב שלום דובער לוין - מנהל ספריית אגודת חסידי חב"ד, שדיבר בעניני הלכות עירובין.

בנושא כשרות החלב וחשיבות חלב ישראל דיבר הרב שלום דובער שוחאט - ראש כולל בקראון הייטס ומרבני ארצות הברית.

את כינוס חתם הרב שלמה הלפרן - רב קהילת חב"ד בתל אביב, שדיבר במהותו של יום טוב שני של גלויות, וסיים בציפיה לביאת והתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש לעין כל.

צלם 'אתר הגאולה' מנחם מענדל בנין מגיש גלריית תמונות.

בקרוב יהיו מליוני נביאים! השיעור השבועי בעניני גאולה ומשיח בבית משיח - 770

גלריית ענק: חג פורים בביתו של מרדכי היהודי של דורנו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...