• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

לנצל את סגולת חודש אלול

גם בשבוע האחרון של השנה, יש מה לשפר ולהוסיף בעבודתנו. לנוכח האירועים האחרונים רבים מבקשים סגולות לשמירה והגנה. הרב אבישי איפרגון מונה חלק מהוראות הרבי שליט"א מלך המשיח לימים אלו
לנצל את סגולת חודש אלול
תקיעת שופר בחודש אלול (ציור: זלמן קליינמן)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כולנו רואים את סימני הגאולה מתרחשים במהירות מול עינינו, וכולנו רוצים להכין את עצמנו לגאולה הקרובה, ולראש השנה הבא עלינו לטובה.

אז מה צריך לעשות?

הרבי שליט״א מלך המשיח ביקש לפרסם בכל מקום כמה דברים חיוניים לתקופה הזו:

א. מנהגי חודש אלול

1. לבדוק את התפילין שלנו ואת המזוזות.

2. לומר בכל יום את 3 פרקי התהלים, לפי הסדר, כמנהג הבעל שם טוב.

3. להשתתף באמירת ה"סליחות" - כל עדה לפי מנהגה.

4. לומר את מזמור "לדוד ה' אורי וישעי" (מזמור כ"ז בתהלים) - בשחרית ובמנחה.

5. לאחל אחד לשני "כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה" - הן בדיבור והן בכתב (במכתבים, בסמסים, מיילים, ווצאפ וכו').

ב. להתחזק בעבודה של חדש אלול, לפי ראשי התיבות של החודש:

"אני לדודי ודודי לי" - ראשי תיבות אלול - רומז לעבודת התפילה.

"איש לרעהו ומתנות לאביונים" - ראשי תיבות אלול - רומז להתחזקות בנתינת הצדקה, בכמות ובאיכות (בסבר פנים יפות וכו', עוד לפני שמבקשים מאיתנו, בסתר אם אפשר וכו').

"אנה לידו ושמתי לך" - ראשי תיבות אלול - פסוק זה מדבר ב"ערי מקלט" - ורומז למאמר חז"ל - ש"דברי תורה קולטין" - דהיינו שתורה הקדושה יש כח להציל את נפשנו ולתת לה "מקלט" ושמירה והגנה - רומז להתחזקות בלימוד ובהפצת התורה.

"ומל ה' אלוקיך - את לבבך ואת לבב זרעך" - ראשי תיבות אלול - רומז לעבודת החזרה בתשובה, הן על היעדר או חסרון בקיום המצוות, הן על עבודה על המידות הרעות שלנו, והן על חסרון בניצול הכוחות וההזדמנויות שניתנו לנו מאת ה', במשך השנה החולפת.

"ויאמרו לאמור אשירה לה'" - ראשי תיבות אלול - ורומז לגאולה - להתחזק באמונת הגאולה הקרובה, וכדברי הרבי שליט״א מלך המשיח:

"להכריז ולפרסם בכל מקום... שהקדוש ברוך הוא אומר (על ידי עבדיו הנביאים) - לכל אחד ואחד מישראל: 'ראה אנוכי נותן היום לפניכם ברכה', ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית והשלימה" [מתוך שיחת הרבי שליט״א מלך המשיח, פרשת ראה, שנת תשנ"א].

וראה בשיחת הרבי שליט״א מלך המשיח (שופטים תשנ"א) שמאריך לבאר, שישנה נבואה גם בדורות האחרונים - ושכל רבותינו נשיאינו - האדמו"רים הקדושים מזמן הבעל שם טוב - הם נביאים, ועד לרבי עצמו, שהוא נביא דורנו, וכדברי הרבי שליט״א מלך המשיח שם: "לפרסם אצל עצמו, ואצל כל אלו שאליהם אפשר להגיע, שצריכים לקבל על עצמם (ביתר חוזק) את ההוראות והעצות של ה"שופטייך" ו"יועצייך" שבדורנו - 'מאן מלכי רבנן' בכלל, ובפרט נשיא דורנו - הבא בהמשך לרבותינו נשיאינו שלפניו - שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו.

המסמכים מוכיחים: ישראל יכלה למנוע את תוצאת המלחמה

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...