• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

הנבואה על סופה הקרב של עזה! | הרב זמרוני ציק

ימים ספורים לפני שנפל למשכב, כתב הרב זמרוני ציק את מאמר המערכת של שיחת הגאולה שעסקה בנבואה על סופה של עזה. לאור האירועים האחרונים אנו מגישים את המאמר לקריאה, בתפילה שאכן נחזה בהתממשות הנבואה
הנבואה על סופה הקרב של עזה! | הרב זמרוני ציק
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

במשך שנים חמקו ממשלות ישראל מכיבוש הרשות ופירוקה, אך גדול בטחוננו שבקרוב ממש נראה בהתממשות הנבואה "ועפו בכתף פלשתים ימה" - "יעופו וירוצו ישראל . . ויכבש את ארצם"

ביום האחרון של פסח, זכה עם ישראל לחוג בהמוניו את "סעודת משיח", שנערכה לקראת סיומו של חג הפסח. סעודה שנקבעה ע"י הבעש"ט לימים האחרונים של פסח, בהם מאיר אור הגאולה האמיתית והשלימה. אחד הביטויים לאותה הארה, זו ההפטרה בדברי הנביא ישעיהו שקוראים בחו"ל באחרון פסח, העוסקת בתיאור דמותו האלוקית של מלך המשיח: "ויצא חוטר מגזע ישי.. ונחה עליו רוח ה'.. והיה צדק אזור מתניו..".

כמו כן כוללת ההפטרה, תיאור של כמה וכמה מיעודי הגאולה: "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ,.. כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

כיבוש הרצועה

עם כל חגיגיות זו של זמן הגאולה, הנביא ישעיהו לא מדלג על תיאור סופם של צוררי ישראל ומתחיל דווקא באותם הצוררים הנמצאים ברצועה במערבה של ארץ ישראל, שם נמצאים שכנינו המתעקשים לקרוא לעצמם פלשתינים ונרמזו בלשון התנ"ך כ"פלשתים".

עליהם בדיוק מייעד הנביא את דבריו בהפטרה  כשהוא מתאר כיצד ינקמו ישראל באוייב הפלשתי או הפלשתיני: "ועפו בכתף פלשתים ימה" וכפי שמטיב רש"י לתאר: "יעופו וירוצו ישראל שכם אחד על הפלשתים אשר הם במערבה של ארץ ישראל ויכבש את ארצם..".

באופן כזה גם מפרש  הרד"ק: "ועפו ענין עוף עופפות שהיא התנועה המהירה, ואמר בלשון עופפות למהירות תנועתם אל מקום פלשתים להכותם ולבזוז אותם".

וקצת רקע. כבר ב-92' עת נשמעו מפי נציגים ממשלתיים דיבורים על אוטונומיה פלסטינית (כביכול רק בתחום החינוך והחקלאות), הבהיר הרבי שליט"א מלך המשיח כי אין זו אלא זריית חול בעיני הציבור והמטרה היא הקמת מדינה פלסטינית, ח"ו. "והרי זה עניין של פיקוח נפשות ממש!", כלשונו הקדוש.

ואכן האוטונומיה הולידה את הרשות הפלסטינית שהקימה  צבא מחבלים מחומש ומאומן וכל זה בהסכמה שבשתיקה, ובסיוע עקיף או ישיר של ממשלות ישראל. רשות שמחנכת לשינאת ישראל ועד למוכנות להתאבד ובלבד לפגוע ביהודים ח"ו. מאות הנרצחים הי"ד ואלפי הפצועים מאחינו בני ישראל שליט"א שנפגעו ע"י הפלסטינים, יעידו על כך, כאשר כל אחד מהם מהווה סיבה אמיתית לכיבושה מחדש של הרשות ופירוקה.

פירוק הרשות

במשך שנים חמקו ממשלות ישראל מפעולה הכרחית זו, הנדרשת לפחות כדי להבטיח את בטחון הישוב היהודי. אך למרות זאת, גדול בטחוננו אשר בקרוב ממש נראה בהתממשות הנבואה "ועפו בכתף פלשתים ימה" - "יעופו וירוצו ישראל שכם אחד על הפלשתים אשר הם במערבה של ארץ ישראל ויכבש את ארצם". כל הוספה מצדנו בתורה ומצות והפצת בשורת הגאולה תזרז ללא ספק את קיום הנבואה, בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב ממש, מתוך שמחה הגאולה.

(מאמר המערכת של גליון שיחת הגאולה 1190)   

התשובה הניצחת לאומות העולם!

מה קרה כשמשה רבינו נעלם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...