האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

אי אפשר להישאר אדיש // הרב דורון אורן

דעות

אתר הגאולה 96 צפיות 0

אי אפשר להישאר אדיש // הרב דורון אורן

אי אפשר להישאר אדיש // הרב דורון אורן

אחים יקרים,
המאורעות האחרונים, בהחלט פועלים עלינו, אין לנו אפשרות להישאר אדישים מן הצד. האסון במירון הוא אחד השיאים, אמנם ניתן לראות רצף של אירועים חריגים. הממשלה שלא מצליחה לקום, ההסלמה הביטחונית ועוד תופעות בהמשך לשנה שלמה של קורונה, שלא מאפשרות להתחפר בצד ולומר: לא שייך אלי.
אלא להיפך, עלינו לומר, מה שקורה שייך מאוד אלי ועלי לעשות משהו.

ימות המשיח
את האמת היחידה, ברקע ההמולה שנוצרה, ניתן לראות בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח: "ימינו אלה, ימות המשיח".
בכוחנו לעבור ממצב של חסרי אונים למצב של משפיעים וקובעים את המציאות, אם רק נתבונן ונבין שאנו בתקופת מעבר ממצב של גלות למצב של גאולה.

לוקחים החלטה
בימים אלה נדרש מכל אחד ובאופן אישי, לקחת החלטה: להקביל את פני העידן החדש (ואף להנות מהחידוש שהוא מביא איתו) או ח"ו לחיות את הקושי של המעבר בין התקופות.

כיצד עושים זאת? איך עוברים למצב החדש?
מאיפה מקבלים את הכוחות, ההשראה?

מי שהודיע את הבשורה אודות התקופה החדשה, נתן גם את הדרך כיצד נכנסים למצב החדש.

דרך ישרה ומהירה
הרבי ביאר היטב בשנים תשנ"א- תשנ"ב (1991_1992) בשנה של שיחות, שהביאו איתן חידוש עצום בתורה בכלל ובחסידות בפרט (שיחות "דבר מלכות", כפי שנקראו ע"י בני ישראל) את הדרך הישרה והמהירה למצב הגאולה.
אכן, יש כאן פתרון מושלם.

ביטול לנשיא הדור
אמנם לפני שרצים ללמוד את השיחות, ראשית כל עלינו לדעת שהסיסמא שלנו היא: ביטול!
להתבטל לכך שיש רבי, שמצד עצמו הוא שלא בערך, נעלה מאנשי הדור, נביא הדור, שמורה הוראות ונותן עצות לכל בני ישראל, "עד לנבואה האחרונה , שלאלתר לגאולה ותיכף ומיד ממש, הנה זה משיח בא".

כל אחד ואחת, אנשים, נשים וטף, מחליט עכשיו ללמוד את השיחות הדבר מלכות של הרבי ולהיצמד להוראותיו בשיחות הללו.

לסיכום
להיות בקיא בשיחות הדבר מלכות ולזכור תמיד, "ביטול" - זאת הסיסמא!

יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...