• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' ניסן התשפ"ג (29.03.2023) פרשת צו

למה דווקא שיחת הגאולה? הרב זמרוני ציק מסביר

ישנם השואלים, למה דווקא יש לחלק את שיחת הגאולה למקורבים במבצעים ומה מעלתה של שיחת הגאולה על גבי עיתוני שבת האחרים. הרב זמרוני ציק בטור מיוחד שהתפרסם בעלון שיחת הגאולה ה1000 מסביר את העניין לפרטיו • מרתק.
למה דווקא שיחת הגאולה? הרב זמרוני ציק מסביר
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אלף מגילות של גאולה

משעלה ברצונו ית 'לגאול את ישראל ממצרים, שלח את משה רבינו לפרעה להודיעו בציוי ה' "שלח את עמי ויחוגו לי במדבר", תגובת פרעה לא אחרה לבוא. אין מה לדבר על "חופשות" ו"חגיגות", ומעתה יורעו תנאי עבודת הפרך...

אם עד כה נאלצו בני ישראל להתמודד רק עם עשיית הלבנים, לבניית ערי מבצר לפרעה, ואילו את חומרי הבניה סיפקו המצרים, הרי שמעתה, בני ישראל, הם אלו שיצטרכו להשיג בעצמם גם את חומרי הבניה ו.. מכסת הלבנים היומית נותרת בעינה.

ופרעה ממשיך, נראה שיש לכם זמן עודף, כד להשתעשע ברעיון שאתם יוצאים ממצרים. ולכן עלי להודיעכם כי: "..תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדבר שקר". הכבדת העבודה, רק כך תשכחו מרעיון הגאולה ממצרים.

אמר ועדיין לא חשף את כוונתו הרעה שמאחורי הגזירה החדשה. המדרש, הוא המגלה את רשעותו ואכזריותו: "כבד העבודה על האנשים וכו' מלמד שהיו בידן מגילות שהיו משתעשעין בהן משבת לשבת לומר שהקב"ה גואלן.  (שמות רבה פ"ה-יח).

חש פרעה שמשהו על טבעי מתרחש בקרב עם ישראל. עשרות השנים של עבודת פרך!!, לא הצליחו לשבור את רוחו של העם, ועדיין הם מדברים על גאולה. היתכן?? מיהו הגורם הנוסך בהם תקוה ובטחון, כנגד כל העובדות?

החליט פרעה לחקור את התופעה. המידע שזרם העיד כי ה"שבת" היא מקור הצרות שלו. לפני שנים, עת גדל בבית פרעה, השב משה רבינו את תשומת לבו של פרעה מלך מצרים, כי עבודת הפרך שבעה ימים בשבוע, "גומרת", ושוחקת את בני ישראל. "תן להם יום מנוחה אחד בשבוע" ותראה שיהא להם כח להמשך עבודת הפרך. פרעה שמע את הדברים, ביקש הבהרות ופסק: "קבלתי!!!"

כעת נודע לו כי יום זה, הינו היום היחיד בו בני ישראל יכולים לפתוח ספר. לא רק ספר, אלא גם מגילות: "מלמד שהיו בידן מגילות, שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת, לומר שהקב"ה גואלן, לפי שהיו נחין בשבת".

יוצאים ביד רמה, עם שיחת הגאולה

מגילות שבועיות של גאולה, היו בידיהם של בני ישראל במצרים. ומהם היו שואבים כוח. הם היו הגורם "המסתורי" אותו חיפש פרעה הרשע. תכבד העבודה ואל ישעו בדברי שקר, תכבד העבודה ולא יוותר להם זמן להשתעשע באותם מגילות של גאולה המפיחות בהם חיים.

את הסוף הכל יודעים. מצרים נעלמה ואילו מגילות הגאולה נותרו, כשבני ישראל יוצאים איתם ביד רמה, בריש גלי!. מגילות גאולה אלו, היוו כנראה את הגורם התת מודע שפעל לאחר יותר משלושת אלפי שנה, והשפיע על ההחלטה להקים כהמשך לעיתון "הגאולה", את העלון השבועי של ימות המשיח – "שיחת הגאולה" זוכה כעת בגליון – 1000.

דפים שבועיים אלו הגדושים בענייני משיח וגאולה, מאפשרים לנו לחיות את ימות המשיח, לחיות את בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח ואת הבטחה שהוא עתיד לגאלנו, עכשיו ממש.

(מתוך גליון 1000 של שיחת הגאולה)

ממשיכים בתנופת הכיכר • דעה

בטריטוריה של הרבי מלך המשיח שליט״א אין מלחמות | טור מיוחד

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...