• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' תשרי התשפ"ד (23.09.2023) פרשת האזינו

להורדה: לוח מורה שיעור ללימוד הרמב"ם - מחזור 43

ביוזמת מטה הרמב"ם שע"י האגודה למען הגאולה, הופץ ברחבי ארץ הקודש לוח מורה שיעור ללימוד הרמב"ם, כפי תקנתו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח, למחזור הארבעים ושלוש שהחלו בו בא' אייר ה'תשפ"ג ועד לט״ז אדר שני ה׳תשפ״ד
להורדה: לוח מורה שיעור ללימוד הרמב"ם - מחזור 43
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

הלוח למחזור הארבעים ושלוש שהחלו בו בא' אייר ה'תשפ"ג ועד לט״ז אדר שני ה׳תשפ״ד.

להורדה לחצו כאן

ֿתקנת הלימוד היומי בספר "משנה תורה" - "יד החזקה" להרמב"ם, נקבעה ע"י הוד כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א והתקבלה בהתלהבות קודש ע"י גדולי ישראל.

הלימוד היומי סודר בשלושה מסלולי לימוד: ג' פרקים ליום (והוא הנפוץ), פרק א' ליום, או שיעור יומי ב"ספר המצוות" להרמב"ם, כדי לאפשר לאנשים, נשים וקטנים, להצטרף ללימוד היומי, כל אחד לפי יכולתו.

הרמב"ם הגדיר את חיבורו הגדול: "מקבץ לתורה שבעל־פה כולה" וכי הוא נכתב "בלשון ברורה ודרך קצרה", "שיהיו כל הדינין גלויין לקטן ולגדול". הלומד את הרמב"ם, מדי יום, מסיים, מדי כשנה (או כשלוש שנים, במסלול של פרק א' ליום), את כל הלכות התורה שבעל־פה, ובכך הוא אף מתאחד באחדות נפלאה עם רבבות מישראל הלומדים את השיעור היומי ברמב"ם. איחוד המביא לגאולה!

הלוח המודפס מופץ אצל רכזי שיחת הגאולה, בכל רחבי הארץ. ההדפסה נתרמה לז"נ הרה"ח יצחק ב"ר ניסים ע"ה ברוך, והקיצו ורננו שוכני עפר והוא בתוכם בהתגלות הרבי שליט"א מלך המשיח, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

פרסום ראשון מכתב יד: מאמרי אדמו"ר הצ"צ לפסח

מאמרי אדמו"ר הריי"צ לראש השנה בהוצאה מחודשת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...