• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' תמוז התשפ"ד (13.07.2024) פרשת חוקת

אור החיים • מפיצים את תורתו של מלך המשיח בעולם

לאחר הוצאה לאור מרשימה של 26 ספרי המאמרים, הגיע תורה של סדרת "דברי משיח". מאז תחילת הופעתה לפני כ-15 חודשים בלבד, יצאו לאור כבר 7 כרכים עבי-כרס, המקיפות את שנות תנש"א-תשנ"ב במחיצת הרבי מלך המשיח שליט"א, בהן התייחסות מיוחדת לגאולה השלימה • כתבה מיוחדת ב"שיחת הגאולה" גליון מס' 1179 ב"כתבה המלאה"
אור החיים • מפיצים את תורתו של מלך המשיח בעולם
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

לאחר הוצאה לאור מרשימה של 26 ספרי המאמרים, הגיע תורה של סדרת "דברי משיח". מאז תחילת הופעתה לפני כ-15 חודשים בלבד, יצאו לאור כבר 7 כרכים עבי-כרס, המקיפות את שנות תנש"א-תשנ"ב במחיצת הרבי מלך המשיח שליט"א, בהן התייחסות מיוחדת לגאולה השלימה • כתבה מיוחדת ב"שיחת הגאולה" גליון מס' 1179 ב"כתבה המלאה"

"תנועת צדיק, ומכל שכן ראי'ה או שמיעת קול צריך לפעול שלא ישכח לעד", מילים אלו (שצוטטו ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח בספרו "היום יום") מבטאים את מגמת "המכון להפצת תורתו של משיח" בניו יורק, בראשות ר' ישראל גרנובטר, ללקט ולשחזר כל מילה וכל תנועה של הרבי שליט"א מליובאוויטש מלך המשיח, ולהו"ל בסדרת ספרים אחת מהודרת.

לאחר הו"ל המרשימה של 26 ספרי המאמרים "על סדר הפרשיות והמועדים", הגיע תורה של סדרת "דברי משיח". מאז תחילת הופעתה לפני כ-15 חודשים בלבד, י"ל כבר שבעה כרכים עבי-כרס (השמיני בדפוס), המקיפות את שנות תנש"א-תשנ"ב, (כעת שוקדים על הכרך הראשון של שנת תש"נ), בהן, התייחסות מיוחדת לגאולה הקרובה תיכף ומיד ממש.

תורה שבעל-פה
במהלך השנים מאז עלותו לכסא הנשיאות (ואף לפני כן), נשא הרבי שליט"א מלך המשיח אלפי שיחות ומאמרים, במהלך ההתוועדויות שהתקיימו בשבתות ויומי דפגרא. חלק גדול הועלה על הכתב והוגה על ידו ונדפסו בסדרת "לקוטי שיחות" ו"ספר השיחות", אך חלק הארי נשאר מפוזר בספרים שונים, חלקם מתוקתקים במכונת כתיבה ומלאים בשיבושים, וחלקם נשארו ברשימות פרטיות או בסרטי הקלטה ומעולם לא ראו את אור הדפוס.

נוסף לדברים שנאמרו ברבים, הנה במשך אלפי שעות קיבל הרבי שליט"א מלך המשיח אנשים ל"יחידות" פרטית, ובשנים מאוחרות יותר – בעת חלוקת הדולרים המפורסמת של ימי ראשון, ותוכן השיחות מלאות בדברי תורה, עצה והדרכה, ושפע של ברכות בכל התחומים. במהלך השנים אף נכתבו "יומנים" רבים המתארים את הנהגותיו הקדושות בכל הזדמנות, וגם ענין זה מהוה חלק בלתי-נפרד מתורתו – "מעשה רב".

פרסום ראשון
כעת, לראשונה, באים כל אלו יחדיו, והכל בצורה מסודרת, מתוקנת ומאירת עיניים, ובתוספת פרטים רבים שמעולם לא באו בדפוס – מתוך סרטי הקלטה, סרטי וידיאו, רשימות ויומנים פרטיים, ועוד.

בתחילת כל כרך באות השיחות קודש, מתורגמות ללשון הקודש, ובאופן הכי קרוב לצורה בה נאמרו. השיחות שנאמרו בימות החול עברו הגהה מדוקדקת ע"פ ההקלטה, וכך נוספו פרטים רבים שנשמטו ברשימות הישנות. השיחות של שבתות וימים טובים נערכו ע"י שילוב מספר רשימות שנכתבו בצאת השבת ע"י אנשים שונים, כאשר מטבע הדברים זכר כל אחד פרטים שנשכחו ע"י השני, ורק בשילובם יחד מקבלים תמונה שלימה ומקיפה מתוכן ההתוועדות. לאחר מכן באו רשימות מתוכן שיחות שהתקיימו ב"יחידות" ובעת חלוקת הדולרים, ולאחר מכן – יומן אירועים מפורט ומדוקדק, מלווה בתמונות שצולמו בשעת מעשה.

בתור הוספה, באו גם רשימות מילוליות (בשפת האידיש המקורית בה נאמרו הדברים) מהשיחות שנאמרו בימות החול, זאת כדי להקל על הבנת השיחות בעת ההאזנה להקלטה, וכדי לתת אפשרות לדקדק במילותיו הקדושות כפי שנאמרו בדיוק.

מבצע מנויים
בשיחת ש"פ ויגש תשנ"ב, הזכיר הרבי שליט"א מלך המשיח את המנהג לשלם דמי קדימה על ספר עוד קודם שנדפס, וכאשר הספר נדפס בפועל – המנויים מקבלים אותו מיד. ב"מכון להפצת תורתו של משיח" אימצו מנהג זה, וניתנת האפשרות לסייע להדפסת הספרים, ובאותה הזדמנות גם ליהנות ממחיר ראשוני ומוזל כאשר משלמים על חמשה כרכים מראש. (לפרטים, באה"ק: 058-5358770, בארה"ב: 718-5603770). החלטה טובה לזירוז התגלות הרבי שליט"א משיח צדקנו תיכף ומיד ממש.

לקראת י' שבט: גליון מיוחד על נתינת "דמי מעמד"

ג' תמוז: שלושה ספרי התקשרות חדשים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...