האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

הופיע: מהדורה נוספת לביטאון הפנסאים

הוצאה לאור

מערכת האתר 1444 צפיות 0

הופיע: מהדורה נוספת לביטאון הפנסאים

לאחר שרבבת מגזינים של "הפנסאים" הופצו לקראת י"א ניסן, והתקבלו בשמחה ובהתלהבות רבה על-ידי חסידים ואנשי מעשה ברחבי העולם, הוחלט ב'ממש' להוציא בטאון נוסף ומהודר לקראת פסח-שני ול"ג בעומר, הגדוש בכתבות, מאמרים והגיגים לדור השביעי.

להורדת הקובץ

הבטאון שחרט על דגלו את העצמת העשיה והעיסוק בשליחות היחידה שנותרה, הופק ברמה גבוהה במיוחד ובגרפיקה מרהיבה וחדשנית, הנותנת חשק וחיות להתעסק, לדבר ולחיות בענייני משיח וגאולה ובעיקר בהפצתם כדברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

אנו שמחים להגיש בפניכם את הבטאון החשוב המלא וגדוש בענייני גאולה ומשיח ובתנופה של עשייה לקבלת פני משיח צדקנו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...