• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

ועד חיילי בית דוד: קדש עצמך

בקשר עם ש"פ קדושים (בא"י: אמור) הננו להוציא לאור קובץ מיוחד "קדש עצמך" אודות מעלת האתכפיא ושלילת התאווה, וכידוע פסק אדה"ז שזוהי מצוה מדאורייתא, ועל כן מובן שלנו - חסידי חב"ד־ליובאוויטש ההולכים בעקבותיו - צריכה להיות חביבות יתירה לענין זה וכנראה בחוש. להורדת הקובץ
ועד חיילי בית דוד: קדש עצמך
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בקשר עם ש"פ קדושים (בא"י: אמור) הננו להוציא לאור קובץ מיוחד "קדש עצמך" אודות מעלת האתכפיא ושלילת התאווה, וכידוע פסק אדה"ז שזוהי מצוה מדאורייתא, ועל כן מובן שלנו - חסידי חב"ד־ליובאוויטש ההולכים בעקבותיו - צריכה להיות חביבות יתירה לענין זה וכנראה בחוש.

להורדת הקובץ


בתוך הקובץ:

• צריך להיות באופן ד"והתקדשתם" - בשנת תשמ"ו קנו כמה אברכים מכונית חדשה כמתנה לרבי. בשיחה זו מסביר הרבי מדוע לא השתמש במכונית זו תוך כדי שמבאר את ענין האתכפיא והתנזרות אף מעניני הרשות.
• "לא להרגיש תענוג באוכל" - לקט רחב, מיוחד ומרתק של פתגמים, אמרות, מעשיות וסיפורים מרבותינו נשיאנו וזקני החסידים והמשפיעים אודות שלילת התאווה וההנאה מעניני עוה"ז. מלקט זה עולה תמונה מרתקת של החינוך הליובאוויטשי המיוחד בסוגו, המדריך את החסיד להתנזר מהנאות העולם ולהנהיג את עצמו בבחי' מוח שליט על הלב. הסיפורים נלקטו מפי חסידים ומספרי סיפורים חסידיים.
בטוחים אנו שקובץ זה יגביר את ההתקשרות לנשיאנו הנצחי - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א - ואת ההליכה בדרכי החסידים, ובפרט בענין זה, אשר כדברי קדשו דוקא "העבודה דקדש עצמך במותר לך תביא את הגאולה העתידה" (ראה הביאור בזה בהרחבה בלקו"ש ח"א שיחה לפרשתנו), אזי נזכה כולנו לעמוד בפני קודש הקודשים - כ"ק אד"ש מה"מ ונכריז לפניו בשמחה והתרגשות עצומה:
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו

מרכז 'ממש': הכנות שיא לל"ג בעומר

להורדה: תשורה מחתונת סגל - קאליפה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...