האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

לפרסם: זה המשיח

פעילות משיח

אתר הגאולה 244 צפיות 0

לפרסם: זה המשיח

לפרסם: זה המשיח

בהשגחה פרטית והזמן גרמא "לחיות עם הזמן" עם הדבר מלכות של פ' שופטים, במילא זה הזמן לקיום ההוראה לפרסם את ה"בעל בחירה שהוא נעלה שלא בערך מאנשי הדור .. שופט דורנו ויועץ דורנו ונביא דורנו .. שהתגלה כבר כמלך המשיח במסר פשוט בכל השפות: זה המשיח.

טל. להשיג את המוצרים: 051-574-9770 שמואל 

 

 

 

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...