• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אייר התשפ"ד (29.05.2024) פרשת בחוקותי

בפעם ה12: מאות צעדו ב"דרך הישרה"

"השנה אנו מתרוממים למקום חדש בלימוד השנתי. אנו הנוכחים כאןהוטל עלינו להיות אלו שיגלו כיצד ייראו חיי התורה בתקופת הגאולה", כך פתחהמנחה הותיק הרב יחיאל יהודה קופצ'יק מנהל תלמוד תורה חב"ד בית שמש,את יום העיון 'ישיבה ליום אחד' בפעם השתים-עשרה.
בפעם ה12: מאות צעדו ב"דרך הישרה"
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

"השנה אנו מתרוממים למקום חדש בלימוד השנתי. אנו הנוכחים כאן הוטל עלינו להיות אלו שיגלו כיצד ייראו חיי התורה בתקופת הגאולה", כך פתח המנחה הותיק הרב יחיאל יהודה קופצ'יק מנהל תלמוד תורה חב"ד בית שמש, את יום העיון 'ישיבה ליום אחד' בפעם השתים-עשרה.


השנה נבחרו ההרצאות בקפידה במלאכת מחשבת שיבנו מעין 'פסיפס' ללומדים, שיקבלו תמונה חיה כיצד נקיים מצוות ונלמד תורה בגאולה.

המושב הראשון – 'כמצוות רצונך' נפתח בבוקרו של יום בהשתתפות ערנית של אנ"ש מה'זריזין מקדימין'. פותחין בלימוד מאמר חסידות המבאר את הסיבה לדגש המיוחד שנתנו חז"ל לקרבנות 'תודה' דווקא בגאולה, במילים ברורות ומנוסחות היטב מגיש את הדברים הרב יוסף יצחק שי' ויצהנדלר, ר"מ בישיבה קטנה תות"ל ראשל"צ, כאשר הלומדים מעיינים באותיות המאמר מתוך חוברת הלימוד המיוחדת שהודפסה.

מקרבן 'תודה' עוברים היישר לסוגיה מרתקת – האם יהיו עונשים בגאולה? האם יצטרכו כפרה על העבר? הרב דוד שי' מיכלאשווילי משיב בישיבת חב"ד בית שמש, מגיש את הדברים המעניינים בתבונה רבה מתוך תורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב, למונח 'עסק' יש גם משמעות מעשית, אנו נדגים הפעם כיצד בפועל ממש במקדש עשו קרבן מנחה", מציג המנחה את השיעור הבא ללומדים הסקרנים. לאחר היערכות קצרה ניגש אל הדוכן אחד מטובי האברכים בבני ברק הרב יהושע כהן שפתח מכון מיוחד 'מעשי הקרבנות' והדגים במשך שעה ארוכה את כל פרטי ההלכות כולל הדגמה כיצד מייצרים קרבן מנחה בפועל. תוך כדי שהוא משתמש בחומרים הרלוונטים והכלים שנבנו במיוחד לכך, כל זאת בליווי מצגת מרתקת על-גבי מסך ענק שהעשירה את הידע של הלומדים.

"מה שראינו עכשיו כאן הוא כיצד בית כנסת ובית מדרש הופך יותר מזעיר אנפין לבית מקדש. אנו ממש בתוך הקודש פנימה", פתח הגאון הרב שלמה יעקב ביטון שליט"א ראש הכולל ורב בית הכנסת 'משכן יעקב'. פה מפיק מרגליות וידען עצום בכל מקצועות התורה, בהרצאה קולחת בנושא המורכב – התפילות בגאולה, האם יהיו? לא יהיו? וכיצד? במסה מפוארת בנויה לתלפיות הציג הרב ביטון את הנושא מכל ההיבטים תוך שמשלב סיפורים ואפיזודות להארת הנושא מזוויות נוספות.

הקהל במצב רוח מרומם ניגש לתפילת מנחה, לאחר כארבע שעות לימוד רצופים בעניני גאולה ומשיח ומשם ממשיך לארוחת צהריים מפוארת. למעלה ממאה לומדי גאולה הגיעו אל חלקו הראשון של היום ומתיישבים לארוחה בשרית המוגשת בשפע רב כמיטב המסורת של 'ממש', סעודה שנהפכת להתוועדות קצרה כדי להספיק את המשך השיעורים.

בשעת צהריים נפתח המושב השני – 'תורה חדשה' בגאולה. המושב נפתח בשיעור כללי מיוחד אותו מוסר הרב נחמן לרנר ראש ישיבה גדולה חב"ד בית שמש מגיש בבהירות, בנועם ובחן את אחד היסודות בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – קונטרס 'הלכות של תורה שאינן בטלין לעולם', את תוצאות השיעור ניתן לראות בדיונים מרתקים שבחכמה מנווט ראש הישיבה כשהם מסתיימים בהבנה ברורה כי אכן כן בגאולה המצוות יהיו, אך באופן מרומם הרבה יותר מהיום.

"אי אפשר בשנה מיוחדת כמו זו שלא לשים על שולחן הדיונים בישיבה ליום אחד את הנושא הבוער – השמיטה בגאולה", פותח המנחה הרב קופציק ומזמין את הרב ישראל יצחק שי' הלפרין – רב ודיין ומו"צ בבית ההוראה בכפר חב"ד. למעלה משעה נחשף הציבור לתילי תילים של דיונים בהלכות שמיטה בגאולה כאשר ביד אמן משרטט המרצה את ההלכות הנדרשות לדעת גם בתקופה זו. 'שבת להשם' מורגש באוויר כאשר בית המדרש השנתי מלא וגדוש ב'גיבורי כוח עושי דברו' של הרבי מלך המשיח שליט"א שלא פנו לרהבים והסירו את עול חיי היום-יום בכדי ללמוד גאולה ומשיח.

 

המושב ננעל בנושא מרתק וסמוי מן העין – הלא הוא 'דיני ממונות בגאולה'. הרב יהושע שי' ליפש משגיח בישיבת חח"ל ומו"צ בחיפה, מציג בפני הלומדים סוגיה עמוקה לה הוא קורא בנימה אקטואלית 'חוק מינוי דיינים בגאולה'. הוא פורש בפני הלומדים את הדיון ההיסטורי על חידוש ה'סמיכה' והשינויים שהיו בתקופת הגאונים ובתקופת הבית יוסף, תוך הדגשת דעתו הייחודית של הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחותיו הק' ולאור שיחת ה'דבר מלכות' של שופטים תנש"א, הוא מסיק מהי דעתו הק' בדיונים אלו וכיצד הם יתממשו בגאולה תיכף ומיד ממש.

בשעות אחר-הצהריים מתווספים אל אולם הלימוד לומדים רבים מכל רחבי הארץ, שנוהרים כל העת – למרות הקושי בימי החופש – להגיע ולקיים את הוראת של הרבי מלך המשיח שליט"א ולהצטרף במושב השלישי – 'תורתו של משיח'.

המושב נפתח על ידי הרב לוי יוסף יצחק שי' קראוס ר"מ בישיבת חב"ד דעת, הנודע בידענותו העצומה מציג ברהיטות מחד ובפרטנות מדוקדקת שלב אחר שלב של אירועי תקופת נ"א-נ"ב תקופת בשורת הגאולה, תוך התייחסות לשיחות, להנהגות, להפצת והדפסת קודש הקדשים של שיחות ה'דבר מלכות'. הקהל שיושב כבר שעות ארוכות ולומד שותה בצמא את הידיעות החדשות שסיכומן אינו אלא – דבר הוי' של תקופת חזרת הנבואה על ידי נביא הדור ומלך המשיח כ"ק אדמו"ר שליט"א.

אתנחתא קלה לציבור שכבר יושב למעלה מעשר שעות ושותה בצמא את דבר ה', ואי אפשר בלי התייחסות לסיום הארבעים של ספר היד החזקה בשיעורים היומיים שתיקן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הרב משה שי' רוזנבלט יו"ר מכון 'הידור מצוה' מציג בפני הלומדים את ה'אריגה המופלאה' של תורת ה'הדרנים על הרמב"ם' כלשונו, כאשר הוא מתמקד ב'אבוהון דכולהו' – הדרן על הרמב"ם תשל"ה. "הרבי מכין את העולם לכך ש'ידעו דברים הסתומים' שיתהלכו ברחוב ובמקום לראות את הצמחים ובעלי החיים יראו את ה'מצוי ראשון שממנו נמצאו כל הנמצאים', הלהיב הרב את הקהל.

ליום מרתק כמו זה יש גם חיתום וסיום ומעין סיכום דברים, הבא לידי ביטוי כאשר הרב שמעון שי' ויצהנדלר, יו"ר מרכז ההפצה 'ממש' בארה"ק והיוזם ומארגן יום העיון השנתי הזה, ניגש לחתום את היום. במשך למעלה משעה שוזר הרב ויצהנדלר את כל הנאומים של היום ומוכיח כי הרבי מלך המשיח שליט"א התחיל כבר לממש את החזרת המשפטים והמצוות. שיטתו של הרבי שליט"א בבניית בית המקדש ושמירתו, הקרבת קרבנות, חידוש הסמיכה וקידוש החודש, כמו גם קבלת גרים בזמן הזה וחיובי אשמות וחטאות אינן אלא פסיפס גדול בתוכנית כיצד ליישם בחזרה את חזרתן של כל המצוות. בשיטתיות הוא מוכיח כי לאורך כל השנים הרבי מלך המשיח שליט"א, אט אט רקם את התוכנית התורנית כיצד מחזירים בפועל את כל המשפטים בימינו אלו.

השיעור החותם והמסכם של יום העיון הגדוש והמלא בתורתו של משיח, ולימוד ענייני גאולה ומשיח לפעול את ההתגלות ולאחריהם מניינים ברוב עם לתפילת ערבית והריקודים שלאחריהם היוו רק את נקודת פתיחה לזינוק חדש – ההתוועדות המרכזית של כ' מנחם אב יום ההילולא של אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מאות הלומדים התיישבו באולם הסעודות שהיה כבר מוכן וערוך להתוועדות עשירה בגשמיות ורוחניות.

אורחים נוספים ממשיכים ומגיעים כל העת גם במהלך שעות ההתוועדות שהוקדשה לזכרו של חסיד אמת, חייל ישר ומסור הרה"ח ר' יצחק ע"ה פיין לרגל סיום ימי השבעה. הרב אברהם בן שמעון מעסקני חב"ד בבני ברק באותם ימים משרטט ברגש רב את דמותו של ר' יצחק ומה עלינו לקחת ממנו למעשה בפועל. זמן חצות עובר והמשתתפים חשים ומרגישים כי הפרויקט האדיר של ה'ישיבה ליום אחד' של 'ממש' – מרכז ההפצה באה"ק, מילא אותם שוב בכוח בעירה לצאת לרחוב ולהודיע ולפרסם את הבשורה והנבואה – הנה זה משיח בא!


צילום: משה קופצ'יק
1I0A1797 (Medium)1I0A1822 (Medium)1I0A1824 (Medium)1I0A1828 (Medium)1I0A1835 (Medium)1I0A1855 (Medium)1I0A1876 (Medium)1I0A1878 (Medium)1I0A1897 (Medium)1I0A1902 (Medium)1I0A1909 (Medium)1I0A1916 (Medium)1I0A1918 (Medium)1I0A1922 (Medium)1I0A1943 (Medium)1I0A1953 (Medium)1I0A1974 (Medium)1I0A1990 (Medium)1I0A2003 (Medium)1I0A2007 (Medium)1I0A2016 (Medium)1I0A2033 (Medium)1I0A2037 (Medium)1I0A2038 (Medium)1I0A2039 (Medium)1I0A2040 (Medium)1I0A2040 (Medium)1I0A2043 (Medium)1I0A2044 (Medium)1I0A2077 (Medium)1I0A2099 (Medium)1I0A2102 (Medium)1I0A2107 (Medium)1I0A2123 (Medium)1I0A2134 (Medium)1I0A2134 (Medium)1I0A2168 (Medium)1I0A2182 (Medium)1I0A2205 (Medium)1I0A2216 (Medium)1I0A2217 (Medium)1I0A2221 (Medium)1I0A2223 (Medium)1I0A2271 (Medium)1I0A2280 (Medium)1I0A2282 (Medium)1I0A2300 (Medium)1I0A2322 (Medium)1I0A2335 (Medium)1I0A2337 (Medium)1I0A2339 (Medium)1I0A2340 (Medium)1I0A2342 (Medium)1I0A2343 (Medium)1I0A2352 (Medium)1I0A2365 (Medium)1I0A2386 (Medium)1I0A2397 (Medium)1I0A2443 (Medium)1I0A2493 (Medium)1I0A2520 (Medium)1I0A2545 (Medium)1I0A2558 (Medium)1I0A2558 (Medium)1I0A2571 (Medium)1I0A2582 (Medium)1I0A2616 (Medium)1I0A2626 (Medium)1I0A2655 (Medium)1I0A2658 (Medium)IMG-20210728-WA0090IMG-20210728-WA0094IMG-20210802-WA0007IMG-20210802-WA0000

הרב מאיר וילשאנסקי בקריאה לאנ"ש להשתתף ב “ישיבה ליום אחד”

ניסים גדולים בתהלוכת ל"ג בעומר בבית חב"ד במנילה, פיליפינים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...