האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

מזל טוב י"א ניסן – יום הולדתו של הרבי מלך המשיח שליט"א

פעילות משיח

אתר הגאולה 497 צפיות 0

מזל טוב י"א ניסן – יום הולדתו של הרבי מלך המשיח שליט"א

העולם כולו בכל רחבי תבל מציינים את יום הבהיר י"א בניסן, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א  • בשנה זו יותר מתמיד, ננצל את יום הסגולה להעתיר בתפילה לריבון העולמים, שיאמר לצרותינו די, וישלח לנו את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, ונזכה לחגוג את חג הפסח ביחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח בבית המקדש השלישי.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.

45455

donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...