• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג אייר התשפ"ד (21.05.2024) פרשת בהר

באנקעט כינוס השלוחים ראשל"צ

הזאל בישיבת ראשון לציון הפך לאולם ארועים לכבוד כינוס השלוחים. צפו בדיווח, תמונות, ובסרט מפנל כינוס השלוחים בישיבת תומכי תמימים ראשל"צ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

פנל כינוס השלוחים ראשל"צ

חיילי בית דוד הזוכים כעת ללמוד בישיבת תות"ל ראשל"צ, העוסקים בכל המעת לעת בלימוד התורה ובכל ענייני הפצה, התיישבו בליל א' דר"ח כסלו לתוכנית ייחודית במסגרת שליחותם, תחת הכותרת "אלע תמימים – נרות להאיר".

Picture4

כיאה ל"לגיונו של מלך", הוכן מקום מכובד עבור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, והת' מענדי דונין הזמין את הרבי שליט"א מלך המשיח להשתתף בכינוס, ומיד לאחר מכן הת' לוי שוחאט קרא עם כל המשתתפים את הפרק של הרבי שליט"א מלך המשיח פסוק בפסוק.

חימום מנועים קל… בוגר הישיבה הת' השליח חיים קרייזמן מבחירי התמימים, נעמד על משמרתו בקו השמחה, ובקצות אצבעות ידיו החל להרקיד את התמימים.

לאחר מכן "פותחין בדבר מלכות" – קטעי וידאו מיוחדים אודות חשיבות השליחות, ומעידוד הכרזת הקודש 'יחי אדוננו' וקבלת מלכותו של הרבי שליט"א מלך המשיח בכינוס השלוחים תשנ"ג.

בהקראת מכתבי מענה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח למארגני הכנס התכבדו הרב חיים משה אלפרוביץ משפיע ש"א והרב יוסף יצחק רוך ר"מ ש"א. תוכן המכתבים נגע בנושא הכנס, המכתב הראשון בענין הכרח הפצת החסידות ללא כל פחד ובמיוחד בקרב הספרדים, והמכתב השני בתוכן הפנימי דנר חנוכה להאיר על פתח ביתו מבחוץ, שהאור דפנימיות התורה יאיר גם בחיצוניות, שיהיה ניכר בכל המחדו"מ שהם של אדם שפנימיות התורה מפעפעת בו.

הת' השליח יענקי בלום שיתף את כל המשתתפים בסיפורו האישי על כברת הדרך שעבר. החל בהיותו ילד צעיר בחיידר בי-ם שנרתם במרץ להשתתף במבצע חנוכה, ולאחר מכן על ההתעוררות שגרם בשיעורי תניא שעשה בישיבה החסידית בה למד, ובהמשך בסיוע אינטנסיבי למבצעים בקרב חיילים, ואח"כ כשנכנס כתלמיד מן המנין בישיבתנו בה פעל בהרחבה בכל עניני הפצה במקביל ללימוד עניני חסידות באופן פנימי, וכעת כשליח בישיבה הוא ממריץ את התמימים הצעירים להפיץ ללא חשש.

החלק הראשון נחתם בתוכנית מולטימדיה ייחודית ומשעשעת, בה כל אחד ואחד מהת' אמר את החלטתו הטובה בה יפעל בעז"ה בתקופה הקרובה. קטעי הוידאו שהוקרנו עד עתה נערכו בכשרון רב בידי הת' השליח אהרן  יעקובוביץ.

את החלק השני פתח הרב בנציון פרישמן משפיע ש"ב עם סיפור נפלא על אחד שאירח את הבעש"ט ללא כל ידיעה מיהו האורח, ולאחר שנודע לו ביקש את סליחתו של הבעש"ט, כיון שאם היה יודע זאת מראש, היה משקיע באין ערוך. והמסר לענייננו, בנוסף למבצעים בהם עוסק כל אחד כיון שנצטווינו עליהם מראש בני ישראל, הרי כאשר חדורים בעובדה שבזה אנו פועלים את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח לעין כל, הרי כל הפעולות נעשות בחיות לאין ערוך.

לאחריו עלה הרב שמעון נוימן מכפ"ח ב', שעומד בקשר עם שלוחים רבים, ותיאר את הצורך של כל שליח לעסוק בפעולות מגוונות שלאו דוקא קיבל הכשרה מקצועית אליהם, והיכולת לפעול ולהצליח אינה בהתאם לכשרונותיו של השליח אלא רק להתמסרות למשלח.

בשלב זה התמימים הופתעו לשמוע לראשונה על קיומו וסיומו של 'מבצע סודי' למתמידים שפתחו בלימוד בסדר חסידות בוקר בעתו ובזמנו, והזוכים הוזמנו לקבל חבילות שי עם הקדשה אישית מרבני הישיבה.

לאחר מכן יצאו התמימים – חיילי בית דוד בריקודים נוספים, באופן ד'שלהבת עולה מאליה'.

בכנס זה התמימים לא רק שמעו עצות מקרוב ומרחוק, אלא ניתן דגש משמעותי להבהיר כי לכל תמים ניתנו הכוחות באם לא יתבייש אלא יפעל בכח המשלח.

הת' גרשון רוטשילד (ש"ג) מנהל הפעילות בישיבה, שיתף בהשתלשלות לימוד החסידות עם תלמידים בישיבות ליטאיות, מראשיתה לפני שנתיים בהיותו תלמיד בש"א כאשר עוד חשש לפצות את פיו ללמוד עם 'ישיבה בוחער'ס', ורק סייע מאחורי הקלעים לארגן את הצד הלוגיסטי הכרוך בזה, וכאשר החליט להתמסר ללמוד עמם, ראה ממש "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך…". בסיום דבריו עורר את התמימים על פשטות היכולת לקבוע שיעורים עם המקורבים.

לאחריו עלה הת' שמואל גנדל (ש"א) שהדביק את הנוכחים באש השליחות היוקדת בו. בדבריו נשזרו סיפורים וחוויות רבות מפעולותיו בזמן הקצר מעת בואו לישיבה, תוך הדגשת הערך של עבודה שמשלבת 'מקיף' ו'פנימיות'. כל שלבי הפרסום בעניני משיח גורמים לאדם תחושה שיש כאן ענין בעל משמעות, אך להשלמת הפעולה חיוני ביותר גם להסביר את ענינו של משיח, באופן שנותן לזולת גם לחיות עם ביאת המשיח.

בהמשך לדברי התמימים, הוקרן סרטון של קטעי פעולות עם מקורבים, בהם מבקשים האנשים מהתמימים, לא להתעצל אלא לבוא להחיות את הרחוב במבצעים. קטעים אלו נערכו ע"י הת' מ"מ אלהרר.

מר אמיר ציפין מידידי הישיבה המשמש ככלכלן בכיר ומגיע מידי שנה לכנס זה, סיפר כיצד במקום עבודתו נמצאים יהודים חרדים עם כל הלבושים, שחזות פניהם מעידה עליהם אשר המה מקפידים על קלה כבחמורה, ועם כל זה עובדים רבים פונים דווקא אליו לסייע להם בכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח ובכל עניני יהדות, וסיים בצורך לשדר לאנשים סביבך שאתה בא בשליחותו של הרבי שליט"א מלך המשיח ונכון לסייע להם בכל המצטרך.

לקראת סיום הודיע הת' השליח שמואל (מולע) מזרחי על מבצע חדש בקרב התמימים "70 יום ל70 שנה", לימוד מכתב של הרבי מידי ערב טרם השינה, ו"נאה דורש נאה מקיים" לימד ברבים את המכתב הראשון.

לסיום הודיע הת' עמרי רחמים בכר (ש"ג) על ההחלטה הטובה של כינוס השלוחים הנוכחי, לערוך בעז"ה כנס מושקע למקורבים שיתקיים בישיבה לקראת י' שבט, וביקש מכל אחד ואחד מהתמימים לפנות לכל אחד ממקורביו כדי להביא בפועל לפחות אחד מהם.

את הכנס הגו וארגנו הת' השלוחים בישיבה, מתוך מטרה שכל אחד מהתמימים יתחבר לתוכן ולעשיה שבעקבותיו, התגובות המרגשות הוכיחו שהתכנית אכן קלעה למטרתה.

תם ולא נשלם, היעד עדיין לא הושג. כל אחד מהתמימים יצא בהכרה שא"א להתרגש מההישגים עד עתה, אלא צריך לפעול ללא הרף עד להתגלותו של הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

לאחר המעמד הרשמי פצחו התמימים בריקודים סוערים בחיות מרובה במשך שעה ארוכה כיאה ליום הבהיר ר"ח כסלו.

בחצות הלילה התיישבו כולם להתוועדות ר"ח כסלו לתוך הלילה עם הרב חיים ציק יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, שהמחיש את קליטת הגאולה בעולם כיום באופן עוצמתי ביותר.

ניתן לראות עוד ההרצאות וההתוועדויות מהישיבה בערוץ השידורים של הישיבה בקישור זה. לחיזוק הערוץ, הירשם כמנוי.

ממש: סיוע לשלוחים ומארגני ההתוועדויות בי"ט כסלו

פסק הדין הוקרא בציון דוד המלך

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...