• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח אייר התשפ"ד (26.05.2024) פרשת בהר

מאות בהתוועדות ר"ח כסלו המרכזית ב'ממש'

'יום הבהיר ראש חודש כסלו' מושג המעורר כל חסיד באשר הוא. היום שבו הוכח כי גם בדור השביעי הקטרוגים מתבטלים מעל גבי נשיא הדור ומשיחו. ציבור אנ"ש והתמימים הורגלו כבר בשנים האחרונות כי בראש חודש כסלו המקום להתוועד הוא בהתוועדות המרכזית באולם רחב
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

'יום הבהיר ראש חודש כסלו' מושג המעורר כל חסיד באשר הוא. היום שבו הוכח כי גם בדור השביעי הקטרוגים מתבטלים מעל גבי נשיא הדור ומשיחו.

 

ציבור אנ"ש והתמימים הורגלו כבר בשנים האחרונות כי בראש חודש כסלו המקום להתוועד הוא בהתוועדות המרכזית באולם רחב הידיים של 'מרכז ההפצה באה"ק – ממש'.

 

האולם הוכן כיאה וכיאות והמקום לבש חג לרגל יום הבהיר והנעלה. מנות משובחות בכלים נאים, עם משקה המשמח כיד המלך כיאה ליום גדול כזה יום של מלכנו משיחנו שליט"א.

 

הרב שמעון ויצהנדלר ראש-ישיבת תות"ל ראשל"צ ועורך פרסומי 'ממש' פתח את ההתוועדות החגיגית בביאור המושג 'ונפקדת' שמתבאר בקביעות על ידי הרבי מלך המשיח שליט"א ב'מאמרי ר"ח כסלו'. 'רואים שגם אחרי האירוע כשכבר הרבי התגלה והקטרוג סר, ממשיך הרבי ללמד אותנו את ההוראה לפועל מ'ונפקדת' יש כאן רמז ונתינת כוח לדרך עבודתנו. חסידים יש להם חוש להבין כי 'ראש חודש כסלו תשל"ח' הוא פעולה נמשכת ועיקרית לזמננו זה'.

 

ניגונים חסידיים מעוררים נשמעים מפי הקהל ואת רשות הדיבור ההתוועדותי נוטל הגאון החסיד הרב משה קורנווייץ, מו"צ ור"מ בישיבת חח"ל נצרת עלית. בדבריו הוא מלהיב את קהל החסידים בהביאו דוגמאות מרתקות כיצד רואים במוחש ממש כיצד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מנבא ומגלה ענינים בכל תחומי החיים ממש עוד 'לפני זמנם' וגם גדולים וטובים בכל המקצועות מבינים כי מדובר כאן בנביא הדור. הוא קרא שוב ושוב לציבור אנ"ש והתמימים להתמסר לבשורת הגאולה ולאמת של חסידות. "הגענו להתוועדות מכל קצוי הארץ במטרה אחת ויחידה -לגלות כי האמת היא דרך החיים שלנו".

 

ציבור אנ"ש שהתרבה מרגע לרגע כמו באות מוכן מראש פרץ בניגון ראש חודש כסלו המסורתי ולאחריו במחרוזת ניגוני שמחה בליווי התקליטן החסידי דוד לב, כאשר במשך שעה ארוכה האולם כולו רוקד וקופץ, פשוט השירה והריקודים לא נעצרים וממשיכים עוד ועוד.

 

הגאון החסיד הרב מנחם הכהן כהן רב ק"ק חב"ד בבאר-שבע, עורר את הקהל העצום על החובה להיות צמודים לגמרי לבשורת הגאולה ולפירסום זהותו של משיח 'אם הרבי שליט"א הנחיל את לנו את בשורת הגאולה וביקש שוב ושוב שזה ה'דרך הישרה', הרי דבר הכי פשוט ומובן מאליו שזה מה שצריך כל חסיד לחיות ולעשות. הוא קרא לכלל החסידים לחלק חומר של מבצעים דווקא עם ה'יחי אדוננו' היוצא לאור תמידין כסדרן במסירות נפש ממש על ידי 'ממש - מרכז ההפצה באה"ק'.

 

השעה מתקדמת אך 'קול השופר הולך וחזק' ציבור החסידים ממשיך להגיע מכל קצווי הארץ, חסידים ושלוחים ממגוון מקומות שסיימו את השיעורים הקבועים או אירוע של ר"ח כסלו בקהילתם ממשיכים לנהור ל'ממש' שם סנה ההתוועדות עוד בוער אל תוך הלילה. גם המלצרים ממשיכים להעמיס על השולחנות פארבייסען עשיר כחלק מסעודת המצוה.

 

הרב בנצי פרישמן מנהל מוסדות חינוך חב"ד בבת-ים מתוועד עם הקהל בחיות אופיינית. הוא מחדד את דברי קודמיו ומתמקד בהרחבה בחידושים והייחודיות של שיחות הקודש של תנש"א-תשנ"ב, איך נראה יהודי שחי 'נ"א-נ"ב' בכל פרטי החיים, ועד כמה חסיד צריך להיות 'מונח' רק בדבר אחד ויחיד - משיח וזאת כחלק מההתקשרות עם הרבי מלך המשיח שליט"א שהעיד על עצמו כי 'משיח' זה כל ענינו של רבי.

 

סביב הדוכן הענק של 'ממש' למוצרי גאולה ומשיח ומוצרי ה'מבצעים' לקראת חג החנוכה אינו נח לרגע, כאשר חסידים רבים מורידים את ההתוועדות ל'מעשה בפועל' ולוקחים על עצמם עוד ועוד חומר חסידי להפצה בין כל אנשי מקומם ועירם כדי להכינם לקבלת פני משיח צדקנו.

 

שעות ארוכות לאחר חצות הלילה וההתוועדות נמשכת, כאשר המתוועדים תובעים מעצמם ומהקהל להתמסר עוד ועוד אל הרבי מלך המשיח שליט"א. "הרבי מכיר את מצבנו ואפילו במידת מה 'תיכנן' שבמצבינו הלהט והחיות יהיו על ידי הוראותיו הקדושות, על כל חסיד להתמסר למבצעים בכל אשר לו כי זוהי תרופת הדור.

 

את המושג 'לב אנ"ש ער הוא' רואים בפועל כאן בהתוועדות, כאשר מאות רבות מאנ"ש לא מוכנים לעזוב ורק רוצים לשמוע כיצד מביאים את ההתגלות בפועל ממש בעולם.

צילום: יוסף ניסן

 

DSC_1901 (Large)DSC_1905 (Large)DSC_1910 (Large)DSC_1915 (Large)DSC_1923 (Large)DSC_1926 (Large)DSC_1930 (Large)DSC_1932 (Large)DSC_1934 (Large)DSC_1937 (Large)DSC_1939 (Large)DSC_1945 (Large)DSC_1947 (Large)DSC_1950 (Large)DSC_1951 (Large)DSC_1952 (Large)DSC_1954 (Large)DSC_1956 (Large)DSC_1957 (Large)DSC_1959 (Large)DSC_1969 (Large)DSC_1974 (Large)DSC_1979 (Large)DSC_1981 (Large)DSC_1985 (Large)DSC_1986 (Large)DSC_1988 (Large)DSC_2011 (Large)DSC_2016 (Large)DSC_2017 (Large)DSC_2021 (Large)DSC_2022 (Large)DSC_2025 (Large)DSC_2026 (Large)DSC_2027 (Large)DSC_2056 (Large)DSC_2050 (Large)DSC_2059 (Large)DSC_2082 (Large)DSC_2078 (Large)DSC_2129 (Large)DSC_2131 (Large)DSC_2122 (Large)DSC_2123 (Large)DSC_2125 (Large)DSC_2129 (Large)DSC_2085 (Large)DSC_2106 (Large)DSC_2119 (Large)

מאות בהתוועדות המרכזית של יום הבהיר ר"ח כסלו

פעילות משיח בקבר שמעון הצדיק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...