• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אדר א' התשפ"ד (23.02.2024) פרשת תצוה

מאות צעדו בדרך הישרה 'ישיבה ליום אחד' בפעם התשיעית

חסידים הם של הרבי! הרבי חי משיח, חושב משיח, מדבר משיח, לומד ומלמד משיח! גם חסידים צריכים להיות כך!" משפט מפתח זה פתח בפעם התשיעית את יום העיון המסורתי 'ישיבה ליום אחד' בארגון 'ממש - מרכז ההפצה באה"ק', שנטל על עצמו לממש את הוראות קדשו של הרבי מלך המשיח שליט"א בכל הקשור לבשורת הגאולה.
מאות צעדו בדרך הישרה 'ישיבה ליום אחד' בפעם התשיעית
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

חסידים הם של הרבי! הרבי חי משיח, חושב משיח, מדבר משיח, לומד ומלמד משיח! גם חסידים צריכים להיות כך!"

משפט מפתח זה פתח בפעם התשיעית את יום העיון המסורתי 'ישיבה ליום אחד' בארגון 'ממש - מרכז ההפצה באה"ק', שנטל על עצמו לממש את הוראות קדשו של הרבי מלך המשיח שליט"א בכל הקשור לבשורת הגאולה.

יום העיון נפתח על הבוקר בשעה 10:00 בלימוד מעמיק של 'מאמר חסידות' בענייני גאולה ומשיח מאמר 'ועבדי דוד'. את השיעור מסר הרה"ח ר' שמואל קליינמן ר"מ בישיבת תומכי תמימים אור יהודה. בדבריו הסביר בטוב טעם את המומנט בו אמר הרבי את המאמר וזמן הוצאתו לאור וקישר את דבריו לאימרותיו של בעל יום ההילולא רבי לוי יצחק.

את ההרצאה השניה מסר הרה"ח ר' מנחם-מענדל פרידמן משפיע ישיבת חב"ד פתח-תקוה. הרצאתו העיונית העסקה ב'שיטת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהבאת ה'העלם' עצמו של העולם לגאולה'. הרב פרידמן בהסברתו הבהירה הדגים ביאר והרחיב את כל הרעיון המעמיק הזה מתורתו של הרבי רש"ב והרבי מלך המשיח. הוא חשף כי הרעיון הזה שהוא 'מרגלא בפומיה של הרבי שליט"א' אינו אלא המשך וביאור מסידרת מאמרים שאמר הרבי הרש"ב בתקופת הבר-מצוה של הרבי שליט"א בשנת תרע"ה!

ב'ממש' מקפידים על זמנים ושעה בדיוק אחר-כך נעמד על בימת המרצים הרב פנחס סטזגובסקי ר"מ בישיבת תות"ל קרית גת. הרב סטזגובסקי ידוע כאיש עיון והגות, מרצה וסדרן. הרצאתו החדישה עסקה בגילוי חדש בהבנת מהלך ספר 'היום יום', במשך שעה ארוכה בשילוב דוגמאות שהונחו בחוברת הלימוד של הלומדים, הדגים הרב סטזגובסקי כי הספר שנכתב באחת התקופות הקשות ביותר של עם ישראל מטרתו הייתה לבאר כיצד נגאלים על ידי משיח צדקנו! הקהל צמא לשמוע עוד ועוד מביאורי והגיגי הרב סטזגובסקי, אך המרצה הבא כבר בפתח.

הרב שבתי הכהן רפפורט הוא נכד ישיר של הגאון בעל ה'שם משמואל מסוכטשוב' ונין של בעל ה'אבני נזר'. הרב רפפורט הינו מצד אשתו נכדו של הגאון רבי משה פיינשטיין. דמות המשלבת תורה, חסידות, מדע וידע נרחב בהרבה מקצועות התורה.

ההרצאה הוקדשה לנושא 'נס וטבע בגאולה'. הרב רפפורט הציג את שיטתו של הרבי שליט"א ב'הדרנים', את דברי הרבי רש"ב וה'שם משמואל' מסוכוטשוב כאשר הוא מבהיר זאת על פי עקרונות חשיבה בסיסיים. דבריו הביאו לפלפול של כל בית המדרש שגעש מחידושיו של הרב רפפורט. לדבריו הגדרת השילוב בין נס לטבע הוא 'הרחבת מסגרת הטבע' מצד התעלות כוחות האדם ובכך יישב את השגות הראב"ד על הרמב"ם.

המושב הראשון מסתיים וחיש קל הקהל נעמד לתפילת מנחה שמסתיימת בריקוד 'יחי' נלהב. ארוחת הצהריים העשירה היתה גם סעודת שבע-ברכות לזוג צעיר שזכה, כלשון אחד הדוברים 'להכנס לחיי הנישואין' מתוך ידיעה ברורה שהנה הנה מוקם בית המקדש על ידי הרבי מלך המשיח וממילא דבר ברור שהבנין יהיה 'עדי עד'.

מזדרזים. הקהל 'ממהר'. כן ב'ישיבה ליום אחד רואים במוחש כיצד 'לא רעב' לארוחת הצהרים, אלא 'לשמוע את דבר ה'' - להמשיך את סידרת ההרצאות העיוניות בנושא שהא תכלית חיינו - גאולה האמיתית והשלימה.

המושב השני נפתח ב'שיעור כללי' המפורסם.

הפעם את המשא המרכזי נושא הרב סענדר ווילשאנסקי ראש ישיבה ומכון סמיכה במילאנו. הרב ווילשאנסקי הנודע במתק לשונו וביכולת הסברתו הרהוטה ניגש לדון בנושא 'נבואה בדורנו' במשנת הרבי מלך המשיח שליט"א. הוא מגולל את כל המקורות הראשוניים עם הלומדים, ואז יוצא לבאר את מרכזיות והכרחיות הנבואה בכל דור ודור. "אם נבואה היא 'עיקר בדת' הרי לא שייך דור שחסר חלילה באחד העיקרים. זה עצמו מחייב אותנו להגיע לנקודת הנחת יסוד כי יש נבואה בדורנו". הוא ממשיך לבאר כי נבואה היא שיא בעבודת האדם לקונו ולכן היא מרכזית והיא-היא 'הקדמת משיח'.

הקהל מתרבה. רבים שלא הספיקו להנות מ'יום שכולו תורה' מנסים לנצל לפחות את חלקו השני של יום העיון.

"בחדשים האחרונים", פותח המנחה הרהוט הרב לוי דורון, שליח הרבי מלך המשיח שליט"א בפתח-תקוה, "ספגנו אבידות קשות, בלבול עצום וכאב לב של חסידים על כמה חיילים עצומים שנלקחו מאיתנו, הרב זמרוני ע"ה ציק והרב בועז ע"ה קלי, אנו כחסידים יודעים כי רצונו ושיטתו של הרבי מלך המשיח שליט"א היא 'והחי יתן אל לבו'. יום העיון כולו הוקדש לע"נ ר' בועז קלי ואנו מזמינים את בנו הרב החסיד ר' אברהם קלי יו"ר מטה שבע מצוות בני נוח ושליח בנווה צדק לעורר על שבע מצוות בני נח".

הרב קלי ביאר בהרחבה את מרכזיות ויסודיות העבודה בהפצת 'שבע מצוות' כשהוא מבאר בטוב טעם את שיחת הרבי מלך המשיח שליט"א בנידון.

המושב השני תם והסתיים, אך הקהל המרותק מצפה למושב השלישי שיעסוק בעיקר עבודת דורנו - ה'דבר מלכות'.

"אין יותר מתאים מלפתוח מושב כזה", פתוח המכנה בפאתוס, "בהזמנת הרב יוסף גינבורג רב ק"ק חב"ד רמת אביב וראש הישיבה שמוסר במשך שנים רבות מידי שבוע כמה שיעורים בדבר מלכות תוך עיון מעמיק ומעשי בשיחות".

הרב גינזבורג כיד ה' הטובה עליו מרתק את הקהל בעיון מעשי ודקדוק בביאורים ה'קו' של הדבר מלכות תוך שילוב דוגמאות מחיי היום-יום.

את הנאום הבא מוסר הרב שמעון ויצהנדלר, ראש ישיבת תומכי תמימים ראשון לציון ועורך פרסומי ממש. הרצאתו עוסקת בנושא חדשני ומקורי 'כללי שכל אלוקי'.

"יש פער עצום בין סגנון וצורת החשיבה של תורת הדבר מלכות לתורת והבנת שיחות קודש אחרות של הרבי מלך המשיח שליט"א", פותח הרב ויצהנדלר. "הרבה מאד מאי ההבנות, מהתמיהות ופליאות על בשורת הגאולה בדור שלנו נובעים לא רק מחוסר ידע, אלא מכללי הבנה שונים שהורגלו אליהם הלומדים כל השנים. הוא מבאר בפרטנות ובהרחבה מעמיקה את שלושת דרכי ההבנה הקיימים - שכל מעשי-טבעי, שכל אנושי ומולם השכל האלוקי. בעוד וכל תורת הנגלה מסתפקת בהבנה של שכל מעשי-טבעי ואנושי, הרי ה'דבר מלכות' אי אפשר להבין את מהלכיו ואת דרכי המחשבה לולא התחברות ל'כללי השכל האלוקי'. שכל זה ככל השכלים יש לו כללי הגיון, אך הם עצמאיים משלו. 'תורת שכל הדבר מלכות'.

ההרצאה הייחודית מרתקת את קהל הלומדים, והנה מגיע הדובדבן שבקצפת - ההרצאה החותמת את יום העיון. מפי הרה"ח ר' אסף פרומר אשר באומנות יתירה השמורה רק לו מצליח להרים את הקהל המעמיק לפסגות חדשות בדברי התעוררות הזרויים בחן, בהומור ובעומק ובעיקר מתוך התקשרות והתמסרות.

הוא קורא לקהל בכאב ובחן לעצור את התרדמת האופפת אותנו, תרדמה מלאכותית כזו או אחרת, או תרדמה טבעית ולהתעורר. בצטטו כמה מתורותיו של בעל יום ההילולא על התעוררות משינה מצליח הרב פרומר אכן במטרת ההרצאה החותמת להוציא את הקהל מיום העיון הזה שנערך בפעם התשיעי לחיים חדשים וגאולתיים.

תפילת מעריב. ומיד ההתוועדות המרכזית לרגל כ' מנחם-אב פותחת את הלילה. עם המשפיע הרה"ח ר' זלמן לנדא, והרבנים הרב ויצהנדלר הרב רוזנבלט ושלוחים נוספים.

"היום המרומם הזה", אומר אחד המשתתפים הקבועים, "מראה לנו כי דברי הרבי מלך המשיח שליט"א בדבר לימוד גאולה ומשיח אמת ויציב. לימוד של יום אחד כזה נותן כוח עצום לעמוד במטלות הרגעים האחרונים בהם נמצאים אנו בדרך לגאולה מיד ממש".

 צילום: מוישי קופצ'יק

64564646454 (Large)64644 (Large)74527657 (Large)IMG_7503 (Large) (2)IMG_7579 (Large) (Large)IMG_7679 (Large) (2)IMG_7694 (Large)IMG_7886 (Large)IMG_7891 (Large)IMG_7906IMG_7909IMG_7921IMG_7926IMG_7934 (Large)IMG_7945 (Large)IMG_7946 (Large) (2)IMG_7946 (Large) (2)IMG_7957 (Large) (Large) (2)IMG_7963 (Large) (2)IMG_7964 (Large) (Large)IMG_7966 (Large) (Large)IMG_7967 (Large)IMG_7969 (Large) (2)IMG_7973 (Large) (2)IMG_7975 (Large) (Large)IMG_7979 (Large)IMG_7981 (Large) (Large)IMG_7984 (Large)IMG_7995 (Large)IMG_8018 (Large)IMG_8030 (Large) (Large)__IMG_7962 (Large) - עותק

מחר: הרה"ג הרב דוד בעדני בשיעור מיוחד בלימוד טהרות

כוחות חב״ד ממשיכים בפעילות בגזרת עזה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...