• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

שנת החיים • את"ה העולמי מבצע ענק לתלמידי התמימים

לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, יום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויום הסתלקות־הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ובייחוד בשנה זו שבה נמלאים חיי"ם שנה לנשיאות, מארגן את"ה העולמי מבצע ארצי לכלל תלמידי התמימים באה"ק סביב השיחה של ב' ניסן תשמ"ח • לפרטים המלאים
שנת החיים • את"ה העולמי מבצע ענק לתלמידי התמימים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, יום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויום הסתלקות־הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ובייחוד בשנה זו שבה נמלאים חיי"ם שנה לנשיאות, מארגן את"ה העולמי מבצע ארצי לכלל תלמידי התמימים באה"ק סביב השיחה של ב' ניסן תשמ"ח • לפרטים המלאים

לקראת יום הבהיר יו"ד שבט, יום קבלת הנשיאות של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ויום הסתלקות־הילולא של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ נ"ע, ובייחוד בשנה זו שבה נמלאים חיי"ם שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א – מארגן את"ה העולמי מבצע ארצי לכלל תלמידי התמימים באה"ק סביב השיחה של ב' ניסן תשמ"ח.

את"ה הוציא לאור חוברת מהודרת על שיחת ב' ניסן הכוללת בתוכה ב' שערים:

שער א' – שיחת ב' ניסן תשמ"ח – בדבר מעלת חיי"ם שנה לנשיאות וההוראה מזה לפועל – בדבר הכרזת העם "יחי המלך".
שער ב' – סוגיות על השיחה: סוגיא א – "לב כל קהל ישראל" – ביאורים נפלאים בעניין זה בתורת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. סוגיא ב' – עיון בתורת רבותינו נשיאנו בביאור המושגים: 'חיים', 'חיל' ו'כדכד'. ע"פ דברי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחה (סעיף ג') ש"ע״י העיון במקומות אלו יתוסף ביאור בהאמור לעיל ע״ד העילוי המיוחד דשנה זו". סוגיא ג – "ניצוץ משיח"  – הרחבה ועיון במושג ומשמעותו.

בסוף החוברת הובאה הוספה מיוחדת, ובה: יומן מזמן אמירת השיחה – ב' ניסן תשמ"ח, וכן יומן משמחת-תורה תשנ"ג מאז החל כ"ק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לעודד מידי יום את שירת והכרזת הקודש: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

את"ה העולמי משתתף עם המבצע הפרטי בכל ישיבה המתנהל ע"י התלמידים השלוחים או האחראים באת"ה, כך שהתנאי המרכזי במבצע הוא לימוד של החוברת לימוד הנפלאה על שיחת ב' ניסן.

בציפייה ובביטחון גמור, שעצם העיסוק והלימוד בעניין נעלה זה, הוספת חיים במלך ע"י ההכרזה "יחי המלך", יביא כבר בפועל ממש את התגלותו של מלכינו משיחנו – כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

וכמו בכל עניין הקשור ברצונו של מלכנו, התמימים "חיילי בית דוד", עומדים תמיד בשורה הראשונה לבצע את רצון קודשו. כך בעניין זה, נמסור את נפשנו למילוי רצונו הקדוש, ומיד ממש נזכה לעמוד לפניו ולהכריז את ההכרזה הבוקעת מעצם נשמתנו ההכרזה שתשמע בכל סדר השתלשלות.

11-01-2018-01-52-25-Document-page-001-740x1032

11-01-2018-01-52-36-בית-שמש-740x1047

11-01-2018-01-53-00-צפת-גדולה-740x1047

11-01-2018-01-53-32-צפת-קטנה-740x1047

11-01-2018-01-53-47-קריות-740x1047

11-01-2018-01-52-48-נצרת-קטנה-740x523

המיזם "גאולה בעברית" תופס תאוצה

המתנה של התמימים לכבוד י"א ניסן: השיירה לקבלת פני משיח צדקנו

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...