האגודה למען הגאולה האמיתית והשלמה

נחתם קונגרס משיח לשנת תשע"ז • סיכום וגלריה

פעילות משיח

שניאור גרינפלד 1367 צפיות 0

נחתם קונגרס משיח לשנת תשע"ז • סיכום וגלריה

למעלה מעשרים ושש שנה עברו מזעקתו הנוקבת של נשיא דורנו הרבי מלך המשיח שליט"א, בכ"ח ניסן של שנת תנש"א: "עשו כל אשר ביכולתכם.. להביא בפועל את הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש", זעקה שהינה הוראה ברורה שהביאה להתעוררות עצומה בקרב השליחים, בכל הקשור להפצת בשורת הגאולה.

אמש (ב) נערך "קונגרס משיח" השנתי לשולחי ופעילי המלך באה"ק שזו אחד מהדוגמאות החזקות למגמה זו, הכינוס מהווה סיכום לעשיה הנפלאה בנושא משיח וגאולה, כמו גם מפגש שנועד להוציא רעיונות ויוזמות חדשות בהפצת בשורת הגאולה.

את הכינוס פותח הרב אברהם בן שמעון שיחי' מעסקני חסידות חב"ד באה"ק שמדבר אודות מעלת הקונגרס, כאשר השנה עומד בעיקר אודות חשיבות מבצע "שבע מצוות בני נח".

כמו בכל כינוס הקהל נעמד לקריאת פרקו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מפי הגה"ח הרב שאול רוזנבלט שליט"א רב קהילת חסידי חב"ד-ליובאוויטש "הספרייה החסידית" ביתר עילת.

 

"דבר אנחנו חיים בזמן של שפע"

פותחין בדבר מלכות – כעת מוזמן הרה"ח הרב חיים לוי יצחק גינזבורג שליט"א משפיע ראשי בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בראשון-לציון שמאריך בחשיבות לימוד הדבר מלכות,

הרב גינזבורג מדבר על דברי הרבי שכל יהודי הוא זהב הוא בן יחיד, וכל כך שבכל מצב שיהודי נמצא, גם במקום הכי נמוך, גם במצב של חורבן – הוא בנו יחדו של הקב"ה, הוא עשיר וזהב וממילא עליו להיות בשמחה, כשהוא מתבונן בזה הוא נהיה שמח וזה שלא רואים את זה בגשמיות הוא כי צריך להתייגע על זה, יתרון האור מן החושך, ואז נהיה שיטפון, של עשירות בגשמיות, ובמיאלכך את הסיפור על השיטפון שארע בחודש אדר תשנ"ב, שהיה בצורת, ואחרי שהרבי מלך המשיח דיבר על שיטפון התחילו לרדת שטפונות, עד כדי כך שהיו צריכים לפתוח את הסכרים של הכינרת.

לסיכום הוא מסביר שאנחנו חיים בזמן של שפע לא נורמלי! כמובן שלא מסתפקים בזה, אבל כל השפע הזה, הטכנולגויה, השפע – התחיל מאז שמלך המשיח שליט"א עלה לנשיאות, ומתחיל מהמקום שלו – מארצות הברית.

בהקשר לכך מביא סיפור שהיה עם הרבי בניחום אבלים אצל האדמו"ר מקופיטשניץ  וכמובן מסיים בכך שהתפקיד שלנו לדאוג שכל העולם יכריז יחי אדוננו, לקבלת פני משיח צדקנו, שכולם ידעו שהרבי נותן את הכל! 

 

 

המושב הראשון • שבע מצוות לכל אומות העולם

"עד לזמן אחרון החיסרון שבפעילות מבצע שבע מצוות בני נח היה מורגש מאוד לאחרונה ברוך ה' החלו גם בציבור הליטאי לדבר על 7 מצוות, לנו כעת נשאר העבודה העיקרית – מצוות בני נח עם שייכות לגאולה. מאז ומעולם היו 7 מצוות בני נח, החידוש הוא השייכות של זה לגאולה, כיצד זה מוליך לקבלת פני משיח צדקנו, כולל פרסום זהות הגואל" -  אלו חלק מדברי הפתיחה של המנחה אודות המושב הראשון שעוסק בפעילות של מבצע חשוב זה בקרב אומות העולם.

על המסך מוקרן כעת קטע וידאו מיוחד מיחידות כללית של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ביום כ"א כסלו תש"נ, בו אומר הרבי כי כמה שיותר יפעלו במצוות בני נח, להפיצם בקרב בני נח, וכל אחד ידאג שגם השני יפעל בזה.

הנאום הראשון "יסודות האמונה בהשם" ממוזמן לשאת הגה"ח הרב משה וויינר שליט"א מחבר ספרי הלכה לבני נח.

הרב ווינר מודה למארגנים על ההתעסקות בנושא חשוב זה שהוא חלק מהבנין של הרבי כדי להביא את הגאולה. כל פעולותיו של הרבי מתחילת הנשיאות הם חלק מבנין זה, וכל חידוש והוספה בפעולותיו – מקדמים ומהווים שלב נוסף במהלך זה וכן מדבר בהרחבה על שבע מצוות בני נח בהסתכלות תורנית וכן מקשר זאת עם חג הפורים.

 

כמו כן מספר הרב ווינר על כך שבשנת תשמ"ב ביחידות לגבירים, הרבי דיבר עם מר דייוד צ'ייס, ואמר לו שעליו לקרב יהודים, וגם גויים, והרבי אמר לו: ואני בזמן האחרון עסוק מאוד בענין של שבע מצוות בני נח... לסיכום אין לנו דרך להבין מה זה אומר שהרבי עסוק, מאוד! זה נוגע לרבי. זה נוגע לו בשנים האחרונות... כיון שאנחנו כעת עסוקים בהלכות האלו של מלך המשיח! כל ענין של הרבי זה עצמות. עצמי. כל ענין שהרבי מבקש – נוגע בכל כולו.

 

"ללמד את ה70 אומות"

כעת המנחה מזמין את השליח הרב משה פרץ שיחי' מהפעילים הבולטים בקרב הגויים, שמדבר כיצד התופעה הולכת ומתפשטת, שמספר שמה שעורר אותו לפעול זה שיחה של הרבי, אודות סיפור שסיפר לו הרבי הריי"ץ – וביקש שלא לפרסם ברבים... הסיפור הידוע על אדמו"ר הזקן שעזב ביום כיפור את בית הכנסת והלך לדאוג ליולדת, וכמו שאדמו"ר הזקן עזב את מעלתו הגבוהה כדי להתעסקר בדבר בעולם, כך על יהודי ללכת לגוי ולומר לו שיש בעל הבית! מזה הוא מתעורר ומתחיל לפעול בדבר יחד עם הרב וויינר, עושים שיעורים בכמה שפות וכן בשיתוף פעולה עם רבני ומשפיעי אנ"ש באה"ק.

תוך כדי נאומו מראה הרב פרץ קטעי וידאו ממדינות שונות, כגון ארה"ב, גאנה (אפריקה), הודו, גרמניה, ברזיל, הפיליפינים, קניה, צרפת ובלגיה, יפן, קזחסטן, ארגנטינה, ספרד, אקוודור, של קהילות שלמות וכן משפחות ויחידים שכבר קיבלו עליהם את המצוות ואת נבואת משה. 35 קורסים אונליין, 500 סטודנטים, 6 שפות, 110 שיעורי וידאו, 120 שלוחים, 50 אלף! שכבר קיבלו על עצמם את המצוות.

בהמשך לכך מזמין אחד מהעובדים בפעילות – הרב אסף סטודניץ שיחי' שמרחיב על תחום הטכנולוגיה וניצולו להפצת המצוות בקרב כל באי עולם, אנשים שאין דרך אחרת להגיע אליהם, אנשים שלא יגיעו לבית חב"ד...הקורסים דווקא פועלים הכי הרבה, שהם בדרך של הבנה והשגה. אחרי הפרסום – צריך שיגיע הלימוד. ומסיים בסרטון ובו אלפי גויים שצילמו את עצמם מחזיקים שלט 'אני בן נח'.

 

"אני הולך בדרך המלך"

את המשא המרכזי במושב זה נושא מר ראפע חלבי מנכ"ל מכללת דיירקט טיים. שמתחיל את נאומו בהכרזת הקודש יחי ומספר שככה הוא מתחיל כל בוקר את היום שלו. ומציע למי שעדיין שלא עושה את זה – אז כדאי לו להתחיל...

להלן תמליל דבריו: "אני דרוזי, צאצא של יתרו, למדתי אצל הרב כץ, הרב של חיפה, והוא אמר לי – אני רוצה להסביר לך דבר מתוק... עוד מעט הבר מצוה שלך – ואתה צריך להתחיל – להתגייר או להמשיך בדרכך...

החלטתי להמשיך בדרכי, כגוי בן נח. צאצא של יתרו. הרבי אומר צריך ללכת מחיל אל חיל, אז אנחנו כל הזמן רוצים לגדול. הפרוייקט הזה  של שבע מצוות הוא של הרב קלי, אלא של הרבי שליט"א. ואנחנו מנחילים את הערכים האלו לנוער דרוזי, וגם לנוער ערבי בגליל...

אשתי עושה מפגשים דתיים עם נשים. היא חילקה לקבוצה של 25 נשים – את הכרטיסים של המשיח, והן כולם הסכימו שזו הדרך היחידה. לשלום ולחיים טובים.

כבר ראשי כפרים וערים רבות, וערבים רבים, חתמו על העצומה לקבלת שבע המצוות בני נח. כל המלחמות שאנחנו ניצחנו – זה בגלל הרבי. בגלל המצוות.

יש לי ספר התניא, ואני קורא בו כל הזמן. ואכן, לפעולה בשבע מצוות אין סוף. העולם הוא ענק, ויש גם את האתר של הרב קלי בארץ, 7 פור 70, וכן את הקורסים. גם בפלייר אסור לזלזל, זה פועל על האנשים...

השר איוב קרא הייתי העוזר שלו. ומי שביקר אצלו בלשכה  ראה תמונה של המלך – תמונה של הרבי. הלשכה היחידה בכנסת ששמה את התומנה- - היתה של איוב קרא"

לסיום הוא מבקש מהקהל לעמד על רגליו ולחזור אחריו מילה במילה את הכרזת הקודש יחי – בערבית.

כעת עולה לשאת דברים הרה"ח הרב בועז קלי שליט"א מנכ"ל מוסדות חב"ד בקריות, החסיד שחולל את המהפכה של הרבי מלך המשיח שליט"א. אשר עומד בדבריו על מהות ענין ההפצה, והכח הגדול שיש לכל אחד.

על "המהפך העולמי" מדבר הרה"ח הרב שי הרמתי שליט"א ראש ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש ביצהר, שמרחיב על פרויקט של 'קאוצ'ינג' ע"פ התנ"ך, לגויים, פרויקט שמגיע למדינות שאף אחד אחר לא מגיע, כמו כווית, קטאר, עומאן ומדינות ערביות נוספות.

מאריך ברמת הפרט אליה יורדת התורה, אשר יש לה מה להגיד על כל פרט ופרט בחיים, ואותם אנשים רוצים לדעת מה יש לתורה להגיד. הם באים אליך לייעוץ, חושפים בפניך את מעמקי ליבם ואת הדברים הכי אישיים שלהם, כל זה בלי פרסום (מסיבות מובנות.). רק בשביל האמת.

בנאום זה מסתיים המושב הראשון של הקונגרס שימשיך עד שעות הלילה המאוחרות. שכל הכינוס הוא סביב הנקודה להמשיך לפעול ביתר שאת על מנת לקבל פני משיח צדקנו תכף ומיד ממש.

 

המושב השני • אקטואליה של גאולה

כעת תפילת מנחה ולאחריה ניגש הקהל לארוחת צהריים מפוארת בארגון צוות ההפקה בראשות הרב יצחק רחימי שיחי'.

בזמן ששלוחים יושבים סביב שולחנות ערוכים באחדות חסידים, ניגש מנחה המושב הרב מנחם מענדל אקסלרוד שיחי' מ"מרכז ההפצה ממ"ש באה"ק", ומזמין את הרב לוי יצחק דורון שיחי' שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בפתח-תקווה, שמספר על שליחות חובקת עולם מנוי דהלי ועד פתח תקווה, והכל סביב הכנת העולם לגאולה.

על "מופתים של מלך המשיח" מוזמן לשאת הרה"ח הרב שם טוב אברביה מחנך בתלמוד תורה חב"ד-ליובאוויטש בקריית-שמואל.

על שליחות במפרץ הפרסי ניגש לשאת דברים הרב יהושע גור שיחי' משלוחי המלך וממייסדי בתי חב"ד ברחבי העולם.

זעקת המלך בעניין שלימות הארץ ובטחון עם ישראל אינו יורד מסדר היום וכעת ניגש לשאת דברים אורח הכבוד של המושב עו"ד ר' איתמר בן גביר שיחי' שמעודד את השלוחים והפעילים להמשיך ולפעול בעניין שלימות הארץ מבלי להתפעל מאף אחד.

כעת "ברכת המזון", הפסקה קצרה וניגשים למושב האחרון.

 

המושב השלישי • אורות וכלים

ברוך ה' זוכים אנו בדור השבעיע לגילוי הכי גדול של אור הגאולה, על כיצד מכניסים את את כל זה בכלים גשמיים שהעולם יוכל לקבל? התשובה לכך היא המושב האחרון של הקונגרס, את השרביט ההנחיה נוטל כעת הרה"ח הרב בן ציון אלתר פרישמן שליט"א מנהל מוסדות חינוך חב"ד-ליובאוויטש בבת ים עיר הגאולה.

שמזמין אחד אחרי השני שלוחים ופעילים שמספרים על הצלחתם ועבודתם בקודש בכל המישורים, וכיצד כל אחד יכול לפעול בכך.

על הפצת בשרות הגאולה ברשת נואם הרב מאיר אבוטבול שיחי', על מהפיכת ההתקשות לרבי שליט"א באמצעות אתר "אגרות קום" נואם הרב שלום לוגוב שיחי', על שליחות בחברת "סלקום" נואם הרב אליעזר דבורהייס שיחי', בקשר להפצת בושרת הגאולה בקידוש לבנה נואם הרב ליאור מלכה שיחי'.

"משנכנס אדר מרבים בשמחה" - כעת עולה לבמה עו"ד הרב אלון עמר שיחי' שמשמח את השלוחים באמצעות סיפורים מבדחים שקרו לו באופן אישי במערכת המשפט.

בין לבין נערכות ההגרלות על הדולר של הרבי מלך המשיח שליט"א וכרטיס טיסה לחצרות קודשנו.

כנהוג בכל כשנה לסיכום הקונגרס מזמין המנחה את החסיד שעומד מאחורי מהפיכת ה"מלך המשיח חי וקיים" בעשרים שנה האחרונות המשפיע הרה"ח הרב זמרוני זליג ציק שליט"א יו"ר האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, שמסכם את מטרת המפגש הפורה ומעודד "להמשיך להרעיש ולהאיר את כל העולם בלי יוצא מן הכלל" עד ההתגלות המלאה והמושלמת של הרבי שליט"א מלך המשיח בקרוב ממש, ומסיים בהכרזת "יחי" עם כל הקהל.


וכעת עוברים לחלק "הרשמי" של הקונגרס התוועדות מיוחדת הגה"ח הרב שמעון ויצהנדלר שליט"א ראש ישיבות תות"ל בראשל"צ, שמתוועד על החידוש של הדור השביעי ומדגיש את היכולות האדירות שניתנו לכל אחד משלוחים לשנות לחיוב את סביבתו, עד הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

הרב חיים לוי יצחק גינזבורג
הרב חיים לוי יצחק גינזבורג
הרב אבי בן שמעון
הרב אבי בן שמעון
הרב משה ווינר
הרב משה ווינר
מר רפיק חלבי
מר רפיק חלבי
הרב שי הרמתי
הרב שי הרמתי
הרב בועז קלי עם המשלחת הדרוזית
הרב בועז קלי עם המשלחת הדרוזית
הנגן החסידי הת' חיים קרייזמן
הנגן החסידי הת' חיים קרייזמן
הרב לוי יצחק דורון
הרב לוי יצחק דורון
הרב שם טוב אברביה
הרב שם טוב אברביה
הרב מנחם מענדל אקסלרוד
הרב מנחם מענדל אקסלרוד
הרב יהושע גור
הרב יהושע גור
הרב ליאור מלכה
הרב ליאור מלכה
ריקודי חודש אדר
ריקודי חודש אדר
התמונה השנתית
התמונה השנתית
הרב זמרוני זליג ציק
הרב זמרוני זליג ציק
ההתוועדות עם הרב שמעון וייצהנדלר
ההתוועדות עם הרב שמעון וייצהנדלר
donate

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...