• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז תמוז התשפ"ד (23.07.2024) פרשת בלק

שלימות הארץ: סקירה על מלחמתו של מלך המשיח

אחד מסימניו הבולטים של מלך המשיח כפי שמתאר זאת הרמב"ם הוא: "לוחם מלחמות ה'". מלחמה זו איננה דווקא באמצעות כלי נשק, אלא מלחמה למען הסדר הנכון בחייהם של עם ישראל בכדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של אבדון. את סימן זה ניתן לראות אצל הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהתמסרותו למאבק על 'שלמות הארץ'. לפניכם סקירה מקוצרת על מלחמתו של מלך המשיח למען שלימות הארץ.
שלימות הארץ: סקירה על מלחמתו של מלך המשיח
הרבי שליט״א מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אחד מסימניו הבולטים של מלך המשיח כפי שמתאר זאת הרמב"ם הוא: "לוחם מלחמות ה'". מלחמה זו איננה דווקא באמצעות כלי נשק, אלא מלחמה למען הסדר הנכון בחייהם של עם ישראל בכדי שלא יגיעו חס ושלום למצב של אבדון. את סימן זה ניתן לראות אצל הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א בהתמסרותו למאבק על 'שלמות הארץ' מתוך ידיעה שאי השמירה על כך גובלת בפיקוח נפש ממש. לפניכם סקירה מקוצרת על מלחמתו של מלך המשיח למען שלימות הארץ.  

מלחמת ששת הימים שהסתיימה בניצחון ישראלי מוחץ בשנת תשכ"ז [1967], באה לאחר תקופה ארוכה של מתיחות עצומה בארץ מפני המלחמה, הרבי מלך המשיח שליט״א היה היחיד שחזה את הניצחון ושלח מסרים מרגיעים לישראל. במהלך המלחמה שחררה ישראל את ירושלים ואת שטחי יהודה ושומרון שהיו בשליטה ירדנית, את רמת הגולן מהסורים וכבשה את חצי האי סיני מידי המצרים.

בסיום המלחמה החלו גורמים ישראלים לדבר על מוכנות להשיב את השטחים ששוחררו, בתמורה לכינון שלום בין ישראל לאויביה. הצד הערבי סרב אך מיד החל במערכה דיפלומטית כבירה שמטרתה לאלץ את ישראל לסגת מהשטחים שכבשה ללא התחייבות ערבית.

הרבי מלך המשיח שליט״א דיבר רבות על כך שהסיבה היחידה לכך היא, שישראל הציעה בעצמה הצעה שהביאה את הערבים להכרה בכך שיוכלו להשיג את השטחים על ידי לחץ. הרבי הסביר שהדבר נובע מכך שיהודי מרגיש את עצמו נחות לעומת הגוי וחש צורך לרצותו, לעומת זאת לו הגוי היה רואה שהיהודי מתנהג ב"גאון יעקב" הגוי מבטל את עצמו בפני היהודי.

בסוף המלחמה נחתם הסכם הפסקת אש בין הצדדים הלוחמים. מצרים הפרה את הפסקת האש בכך שקידמה טילים לעבר תעלת סואץ בניגוד לנחתם. הרבי מלך המשיח שליט״א דחף רבות לכך שצה"ל יפציץ את המצרים ולא יחכה לכך שהמצרים יתקפו ראשונים, הרבי טען שתגובה קשה על הפרת הפסקת האש תביא להרתעה שתמנע מחיר דמים כבד בעתיד.

בפועל צה"ל נמנע מלהגיב והדבר יצר את מלחמת ההתשה במהלכה ספג צה"ל אבדות כבדות ונמנע להשמיד את מערך הטילים המצרי שגרם לאבדות כבדות במלחמת יום כיפור.

בתקופת המלחמה התאמץ נשיא ארצות הברית דאז - ניקסון להשיג הפסקת אש בין הצדדים. הרבי מלך המשיח שליט״א העביר ללא הרף מסרים לישראל במכתבים לבכירים וכן דיבר על כך בשיחות שאסור להסכים להפסקת אש משום שהיא תשמש את מצרים לחימוש מסיבי שיביא בסופו של דבר למלחמה שתגבה קרבנות רבים בהרבה.

לפועל ישראל חתמה על הפסקת האש. כעשרים וארבע שעות לאחר שנכנסה לתוקף, הפרו המצרים את הפסקת האש בכך שקידמו טילים רבים לעבר התעלה, הרבי מלך המשיח שליט״א דחק להפציץ את המשגרים אך ישראל הסתפקה במחאות מדיניות בלבד.

ביום כיפור תשל"ד פרצה מלחמת יום כיפור. המלחמה פרצה לאחר שישראל סירבה לגייס מילואים מחשש שתחשב כזו שפתחה את המלחמה. מאוחר יותר אמר על כך הרבי מלך המשיח שליט״א שגם ההימנעות ממתקפת מנע הייתה מרגש הנחיתות שחשו יהודים כלפי הגוי ותחושה זו עלתה לישראל בהרוגים רבים.

בתחילת המלחמה הצליח הכוח המצרי לפרוץ את מערך ההגנה של צה"ל, בשבוע השני למלחמה הצליחה ישראל לכבוש מחדש את סיני ואף לחצות את התעלה, צה"ל איגף כוח מצרי גדול אך נמנע מלשבות אותו גם על כך דיבר הרבי את אותם הדברים.

בצפון הצליחה ישראל להדוף את הסורים ולהיכנס לתוך שטח סוריה והגיעה עד לפאתי דמשק. הרבי מלך המשיח שליט״א דחק לכבוש את דמשק לזמן קצר על מנת ליצור הרתעה גדולה ותהווה כוח שידחק את הסורים לחתום על הסכם שלום עם ישראל.

לפועל ישראל לא כבשה את דמשק, וגם בגבול מצרים הסכימה לחזור לגבול הפסקת האש הקודמת.

מה שהאוטונומיה גורמת… העובדות מדברות בעד עצמן

בשנת תשל"ז [1977] ביקר נשיא מצרים אנואר סאדאת בישראל לצורך דיונים על הסכם שלום. בתקופה שלאחר מכן החלו דיונים רבים על חתימת הסכם תמורת נסיגת צה"ל מסיני וכינון מדינה פלסטינית בשטחי יהודה ושומרון ששוחררו במלחמת ששת הימים שבירתה ירושלים.

בגין סרב להקמת מדינה פלסטינית אך הסכים לכונן אוטונומיה פלסטינית בחלקים משטחי יו"ש וסרב לחלק את ירושלים.

בתקופה ההיא דיבר הרבי מלך המשיח שליט״א רבות על כך שאסור להחזיר שטחים חיוניים לביטחון המדינה וביסס את עמדתו על השולחן ערוך בסימן שכ"ט [האומר, כי מותר לחלל את השבת אם צרו גוים על עיר הסמוכה לגבול אף שלא לצרכי מלחמה, מחשש לסכנת נפשות - הובא בכתבה הקודמת].

כמו כן אמר הרבי שבאם ישראל תתעקש על עמדותיה לא תהיה למצרים ברירה אלא להסכים משום שבתקופה ההיא סאדאת היה זקוק להסכם שלום על מנת להעלות את מעמדו במצרים.

בנוגע לתוכנית האוטונומיה, טען הרבי, שעל ישראל לשלול את הרעיון משום שאוטונומיה תהיה מנוף לדרישות פלסטיניות לכונן מדינה פלסטינית. כן טען הרבי שהוכח שכשעמדו בתוקף על עניין ירושלים הצד השני ויתר כך יש לעשות גם בשאר הסעיפים. הרבי אמר שמקור כל ההתרפסויות הוא הנחיתות העצמית ליד הגוי.

לפועל, ראש הממשלה מנחם בגין חתם ב'קעמפ דיויד' (מעון נופש של נשיאי ארצות הברית) על הסכם מסירת סיני והסכים לכונן אוטונומיה פלסטינית, ההסכם חולק לשלבים בהם תיסוג ישראל מסיני.

לאחר שמצרים הפרו את ההסכם, הזכיר הרבי מלך המשיח שליט״א פעמים רבות שגם כאן הסיבה לכך שישראל לא עוצרת את ההסכם אלא ממשיכה בנסיגתה בעוד הצד השני אינו נוקף אצבע לביצוע ההסכם נובעת גם כן מרגש הנחיתות של יהודים כלפי הגוי. לפועל ישראל השלימה את נסיגתה ממצרים.

טיוטת ההסכם של בגין אומנם לא יושמה, אך שיחות על כינון אוטונומיה התחילו. התנועה הלאומית הפלסטינית ואש"ף לא השתתפו בשיחות ולמעשה התנגדו לתוכנית. התוכנית הוקפאה עם קבלת חוק היסוד ירושלים בירת ישראל באב תש"מ [1980].

רצח סאדאת ערער את התוכנית, והשיחות הופסקו סופית בעקבות פרוץ מלחמת לבנון בתשמ"ב [1982].

הרבי מלך המשיח שליט״א שלל את התכנית הזו מכל וכל, וכן אמר שאף הדיבורים על משא ומתן בנושא גורמים להתגברות הטרור ומגבירים את הלחץ העולמי על ישראל. הרבי אמר שהתביעות הפלסטיניות לא יסתכמו באוטונומיה אלא יתגברו ולאחר שתכונן אוטונומיה תעלה דרישה להקמת מדינה פלסטינית כשהמטרה הסופית היא מדינה פלסטינית על כל שטחי ארץ ישראל.

בשנת תשמ"ז פרצה התקוממות פלסטינית (האינתיפאדה הראשונה), האינתיפאדה גרמה לכך שנציגים ישראלים ופלסטיניים ייפגשו וידונו בהסכם שלום. הרבי דיבר על כך שהשיחות רק מראות לערבים כי דרך הטרור היא הדרך הנכונה ושהמחבלים רק שואבים עידוד מהשיחות.

בתקופת ממשלתו של שמיר החלו שוב דיבורים על אוטונומיה במסגרת ועידת מדריד שכונסה אז בספרד. בתחילה התעקש שמיר שלא להשתתף בוועידה מחשש שהיא תיצור לחץ בינלאומי על ישראל אך לבסוף נכנע והחליט להשתתף.

בוועידה השתתפו נציגי מדינת ישראל ונציגי כל מדינות ערב. הרבי מלך המשיח שליט״א דחק בשמיר לעמוד בתוקף ולא להתפשר על האינטרסים הביטחוניים של ישראל. בפועל לא יצא מהוועידה דבר אך בגללה הוקדמו הבחירות ויצחק רבין עלה לשלטון.

עם עלייתו החל רבין לדון עם הפלסטינים על "הסכם אוסלו" שמטרתם הייתה ליצור הסכם שלום ואוטונומיה פלסטינית, באותה תקופה היה מענה מהרבי מלך המשיח שליט״א כי על חב"ד לפעול על כך בגלוי ובשמה הרשמי נגד ממשלתו של רבין שחתמה על שני הסכמי אוסלו עם הפלסטינים , חתימת ההסכמים לוותה במחאה ציבורית חריפה.

כשנבחר אהוד ברק בתשנ"ט [1999] החל לדון עם הפלסטינים על כינונה של מדינה פלסטינית. כישלון השיחות יצר התקוממות פלסטינית חמושה כך יצא שהסכם אוסלו גרם במישרין לאינתיפאדה השנייה שפרצה בסוף תשנ"ט במהלכה נהרגו כאלפיים יהודים.

תוכנית ההתנתקות שבמהלכה נמסרה רצועת עזה בצעד חד צדדי לפלסטינים. גרמה לעליית ארגון הטרור 'חמאס' לשלטון בעזה ומאז סובלים תושבי ישראל מירי טילים מהשטח שנמסר לערבים.

המדינה הרסה בית של מתיישב שלוחם כעת בעזה

אידיוטים שימושיים: הפגנות קפלן הורגות את החטופים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...