• ב"ה ימות המשיח!
  • י' ניסן התשפ"ד (18.04.2024) פרשת מצורע

הרבי שליט"א מלך המשיח: הערבים לא יסתפקו בירושלים העתיקה

דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחת ל"ג בעומר תש"מ • מאותו טעם להחזיר את רמת הגולן ויהודה ושומרון, צריך להחזיר לערבים גם את תל אביב • הממשלה מחכה לרגע שתוכל לוותר על ירושלים העתיקה, והערבים לא יסתפקו גם בזה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הקטע על תל אביב

נכון לאתמול (ליל שישי כ' אייר תשפ"ב) צה"ל פירסם שמתוך כ- 800 רקטות ששוגרו, רק 600 חצו לשטח ישראל - השאר נפלו בשטח הרצועה / נפלו בים / התפוצצו באוויר. מתוך ה- 600 שחצו לשטח ישראל, יורטו בהצלחה כ- 180. עוד כ- 400 נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמים.

הסיבה הישירה למצב הנוכחי, שבו אנו נכנסים בכל שנה ל"סבב" לחימה חדש (עמוד ענן, צוק איתן, "חגורה שחורה" לפני 4 שנים, לפני שנתיים "שומר החומות", לפני שנה "עלות השחר" ועכשיו "מגן חוץ") - הוא הסכמי אוסלו הנוראיים, שכללו את הסכם 'עזה ויריחו תחילה' מתוך תמימות ואווילות שהויתור על עזה יהפוך אותה למקום שוחר שלום...

לצערנו מאז אותו הסכם עזה רק הפכה למוקד של טרור, ובמקום להילחם בזה ולבטל את הסכמי אוסלו, עשתה ממשלת ישראל את ההתנתקות=גירוש מעזה, ומאז הבעיה של הרקטות על ישראל החמירה שבעתיים.

אסור לוותר ואסור אפילו לדבר על ויתור על שטחים!!!

מה נכון לעשות על פי התורה? על פי התורה "הבא להורגך השכם להורגו", וצריך להכריע את האויב עד הסוף - וכמו שכתוב בתורה כאשר צרים על עיר, זה צריך להיות "עד רדתה" - עד שהיא נכנעת לגמרי!

באיזשהו שלב, לא תהיה ברירה, וכמו שאומר הרב שליט"א מלך המשיח "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", ישראל תיאלץ לבטל (סוף סוף) את הסכמי (קעמפ דייויד ו)אוסלו הנוראיים, שהביאו עלינו את כל המצב הזה.

https://youtu.be/OwmRFnM0zMI?t=1556

נכון לאתמול (ליל שישי) צה"ל פירסם שמתוך כ- 800 רקטות ששוגרו, רק 600 חצו לשטח ישראל - השאר נפלו בשטח הרצועה / נפלו בים / התפוצצו באוויר. מתוך ה- 600 שחצו לשטח ישראל, יורטו בהצלחה כ- 180. עוד כ- 400 נפלו בשטחים פתוחים בחסדי שמים.

הסיבה הישירה למצב הנוכחי, שבו אנו נכנסים בכל שנה ל"סבב" לחימה חדש (עמוד ענן, צוק איתן, "חגורה שחורה" לפני 4 שנים, לפני שנתיים "שומר החומות", לפני שנה "עלות השחר" ועכשיו "מגן חוץ") - הוא הסכמי אוסלו הנוראיים, שכללו את הסכם 'עזה ויריחו תחילה' מתוך תמימות ואווילות שהויתור על עזה יהפוך אותה למקום שוחר שלום...

לצערנו מאז אותו הסכם עזה רק הפכה למוקד של טרור, ובמקום להילחם בזה ולבטל את הסכמי אוסלו, עשתה ממשלת ישראל את ההתנתקות=גירוש מעזה, ומאז הבעיה של הרקטות על ישראל החמירה שבעתיים.

אסור לוותר ואסור אפילו לדבר על ויתור על שטחים!!!

מה נכון לעשות על פי התורה? על פי התורה "הבא להורגך השכם להורגו", וצריך להכריע את האויב עד הסוף - וכמו שכתוב בתורה כאשר צרים על עיר, זה צריך להיות "עד רדתה" - עד שהיא נכנעת לגמרי!

באיזשהו שלב, לא תהיה ברירה, וכמו שאומר הרב שליט"א מלך המשיח "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני", ישראל תיאלץ לבטל (סוף סוף) את הסכמי (קעמפ דייויד ו)אוסלו הנוראיים, שהביאו עלינו את כל המצב הזה.

https://youtu.be/OwmRFnM0zMI?t=1556

תמליל הכתוביות בתרגום

שלכל לראש, להתנהג כרצון הקב"ה, זה "והייתי לכם לאלוקים", "ואתם להיו לי לעם, ואולך אתכם קוממיות", שהולכים בקומה זקופה, לעשות את כל הענינים שהתורה מצווה לעשות.

וזו היא ההוראה בזה, ביחד עם ההוראה "אל תתגרה בגוי", שלא צריך להכעיס את הגוי, וצריך לדעת את המצב, כמו שדובר קודם כפי שאמר נשיא דורנו, כ"ק מו"ח אדמו"ר, ש"לא ברצוננו הלכנו לגלות, ולא ברצוננו נצא מהגלות", 

ונמצאים כעת בגלות בחושך כפול ומכופל!! הן היהודים שנמצאים בחוץ לארץ, והן היהודים שנמצאים בארץ הקודש, שגם הם אומרים בתפילת המועדים וימים טובים "מפני חטאינו גלינו מארצנו"!!

וכל זמן שלא מבטלים את הסיבה, את רוח הטומאה אעביר מן הארץ, אז שישנם "חטאינו", אז ישנו "גלינו מארצנו".

אבל ביחד עם זה, אומרת תורת אמת שכל דבר שהיא אומרת הוא אמת, ומכונה גם תורת חיים, הוראה בחיים, שצריך להיות "ואולך אותכם קוממיות". 

מאז שיצאו מגלות מצרים, אז "עבדי אתם", ולא עבדים לעבדים, אצל אף אחד לא עבדים. אבל כן עבדים לקב"ה. ואז עבד מלך כמלך, ועד הגירסה היותר נעלית, בסיום, שעבד מלך הוא מלך בלי כ' הדמיון, כי הוא יודע, ומתנהג, כמו עבד מלך.

ואז הוא מקיים את שני הציוויים של "אל תתגרה בגוי", הוא לא מרגיז אומות אחרות, יחד עם זה, הוא לא מוותר כקוצו של יוד, על שום דבר שקשור עם יהדות, ועם תורה ומצוותיה, 

אחרי מלחמת ששת הימים, כל האומים הכירו בנס גלוי שהקב"ה נתן לישראל עם קרובו את הארץ שהיתה תחת ממשלת גוים.

על אחת כמה וכמה על ענין שהקב"ה הראה נס גלוי!! ועד שכל יהודי, וכל היהודים ואפילו אומי הארץ אמרו "יד הוי' עשתה זאת"!!

וזה הניצחון שהיה לאחרי המלחמה שמכונה מלחמת ששת הימים, שבאופן ניסי למעלה מדרך הטבע לגמרי, הקב"ה החזיר מה"נחלת עולם" שהיתה שייכת עוד מקודם ליהודים, "ומפני חטאינו גלינו מארצנו", זה נלקח מאיתנו גם בפשטות, לא רק ברוחניות, אלא בפשטות, חלקים מהארץ שהיו תחת ממשלה שהיתה לגמרי ביד עובדי עבודה זרה, והקב"ה החזיר בחזרה באופן של נס גלוי, ועד שכל אפסי ארץ הכירו בכך כך, וכך הם התנהגו, שהקב"ה נתן ל"עם קרובו", לאותו עם שהוא בחר: "אתה בחרתנו מכל העמים", ובחר בין כל הארצות את ארץ ישראל, ואותה הוא נתן להם 

לאחר שחבורת השלטון בירושלים החזירה לערבים שטחים שקיבלו בנס בגלל רגש הנחיתות מהגוים, עדיין נשאר חלק בידיים יהודיות.

אחר כך "מפני חטאינו גלינו מארצנו" ברוחניות ובפנימיות, בהנוגע לנשמה, ועד שהיה גם גלינו, בפשטות. 

אבל נשאר שיור, שגם זה נמסר, (על כל פנים, באופן שיהודים שם הם לא לגמרי בעל הבתים, אבל) באופן שבכמה וכמה ענינים הקב"ה מסר את הבעלות שבעניני הרשות, יתנהגו שם כפי שיהודים מחליטים, וזה ניתן, כאמור, באופן ניסי.

אסור להיות כפוי טובה ולבעוט ח"ו במתנת הקב"ה, לומר שאין בה צורך, "נסתדר בלי זה".

ואז חלה על זה הוראת הקב"ה, שבשעה שנותנים מתנה, צריך להכיר טובה על המתנה, ולא רח"ל לומר שזה דבר מיותר, ואין בזה צורך, ושזה לא עיקר, ושאפשר להסתדר בלי זה, שזה הפך ממה שכתוב במכילתא שהקב"ה עצמו נותן זאת, והראה נס גלוי שהחזיר שטחים גדולים, 

שכל שעל בארץ ישראל הוא גדול הן בכמות והן באיכות, אפילו בכמות, היות שזה שעל ב"ארץ הצבי", כפי שהגמרא אומרת במסכת כתובות, "מה צבי" שבשעה שנוסף לו בבשר, נוסף לו בדרך ממילא בעור חדש, 

על דרך זה שנוסף יהודים ויהדות נוסף בדרך ממילא באותו שעל שהוא מכיל, ונהיה יותר גדול, עד אפילו גם בכמות, כמו שהגמרא במסכת כתובות מביאה את הדוגמה בזה ממעשה בפועל, 

ואסור להיות רח"ל כפוי טובה, שזה היה החטא של אדם הראשון ביחד עם חטא עץ הדעת!!

וזה בהיפך ממצוות ביכורים. שעל זה עומד ענין "והגדת" שהוא לא כפוי טובה!!

הוא מכיר, ומודה לקב"ה על המתנה שהוא נתן לו, עם כל הפרטים שיוצאים מזה, ועד להבטחה כפי שרש"י מביא זאת, שאומרים לו "לשנה הבאה תשנה", שמבטיחים לו לו את המתנה גם בשנה הבאה, וגם בשנה הבאה הוא יתנהג באופן המתאים על פי תורה, וכך יהיה גם עוד שנתיים, וכך עד סוף כל הדורות!!

07.49

זה אבל ענין שקשור עם כפוי טובה, שנכון אמנם, ברוחניות, וזה היסוד, וקשור עם חטא עץ הדעת, וזה בהפך מאמירת תודה לקב"ה במצות ביכורים, 

ועל דרך זה, בכל יום ויום בתפילה, מכירים טובה לקב"ה, וזה כל ענין הברכות שמברכים את הקב"ה עבור טובה שהוא עשה.

בגלל שבעטו במתנת הקב"ה בכפיות טובה, מגיע מצב של פיקוח נפש.

אחר כך נהיה החושך כפול ומכופל עוד יותר, "אין לך יום" ..  כמו שהגמרא אומרת בסיום מסכת סוטה, שאין בו היפך הברכה מרובה משל חברו, והקב"ה מוסיף בתורה אור להאיר את המעמד ומצב, איך צריך לנהוג. 

ובזה נהיה לא רק ענין של כפוי טובה, אלא נהיה ענין של פיקוח נפש!!

ובשביל שלא יהיה שום ספק איך צריך ללמוד את הגמרא, ואיזה פירושים ו'פשלטלאך' ודברים עקומים, סברות עקומות, שרוצים להכניס בזה, אז הקב"ה נתן ליהודים שולחן ערוך לפניהם!!

שהפירוש של "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם" - "כשולחן ערוך", שהכל מוכן, ולא יכול להיות בזה שום ספק וספק ספיקא מה הכוונה בדין.

התורה ניתנה לעשות שלום בעולם אבל היא מצווה לצאת עם נשק בחשש סכנה "שמא תיפתח ותהא נוחה ליכבש לפניהם".

והדין כתוב בהלכות שבת! שבשעה שיש מעמד ומצב ויש ספק, וספק ספיקא, ו"קא סלקא דעתך", וסברא של "תיפתח" ח"ו, שתהיה הארץ "נוחה להיכבש לפניהם", "תפתח הארץ לפניהם", אז צריך לעמוד עם נשק, אפילו כשמדובר רק על "קש ותבן", וזה פסק דין ברור!! של מלך מלכי המלכים הקב"ה, בתורתו, ש"תורה זו לא תהא מוחלפת"!!

ולא יעזור בזה שום שוחד, ושום כסף, ושום "ספסל" [=בכנסת] ושום כיבוד!! 

שום דבר לא יכול להחליף קוצו של יוד מהתורה של הקב"ה שבכתב, או מהתורה של הקב"ה שבעל פה, ששתיהן, כפי שפוסק הרמב"ם בספרו יד החזקה, שמי שמחזיק מענין שבתורה שבעל פה, רק אומר שזה לא ענין של תורה מן השמים, אלא שהוא מסכים עם זה מאיזה סיבה שתהיה, הוא "כפר בעיקר", אין לו שייכות לתורה ומצוותיה בכל עניניה. 

שהדין הזה אומר ברור. שצריך לעמוד עם נשק אם יש חשש של "נוחה הארץ להיכבש לפניהם".

כאשר התחילו לחפש פתרונות מדיניים במקום לעמוד עם נשק, זה היה הפתח למצב עוד יותר גרוע.

אחר כך נהיה חושך כפול ומכופל עד כדי כך שאז גם לא פעלו לפי הפסק דין בשולחן ערוך, והתחילו להסתובב כמו סביבונים ולחפש דיפלומטיה ופוליטיקה, לעשות וועדות, ולעשות אסיפות, ולעשות משא ומתן, ולריב על הכיסאות בכנסת, ואיפה לדבר על ענין זה וענין אחר, והעיקר כדי לא לעשות מעשה בפועל לשלול את האפשרות של "נוחה הארץ ליכבש לפניהם"!!

הערבים אומרים שרצונם הוא "שתיפתח הארץ בפניהם", ובדיוק על מקרה כזה מצווה התורה לצאת עליהם בכלי נשק.

ומיד ראו, שמיד הערבים התחילו לומר, כדי לעשות את הניסיון יותר קל, שהם לא רוצים קש ותבן.

- הם רוצים שטחים!!

- והם רוצים זאת לצמיתות!!

ולכתחילה הם רוצים את השטח ההוא, ואחרי זמן מסויים יצטרכו לתת להם עוד שטח, ועד לתת להם את כל הענינים, ועד "עיר בה חנה דוד", ירושלים!!

חבורת השלטון בירושלים היתה צריכה לשלול לחלוטין כל תביעה על שטחים מצד הסכנה שבדבר, פיקוח נפש.

ולא היה בהם התוקף לומר שזה מופרך לגמרי, ולומר למה זה מופרך, - (לא בגלל שהם החליטו ברוב קולות על תנאי שכך הם ידברו), - אלא בגלל שכך הקב"ה ציווה בתורתו, שתורה זו לא תהיה מוחלפת, שהיא נצחית בכל המקומות ובכל המעמדים ומצבים, 

- שאסור לתת ענין, דבר, שעושה את הענין של "נוחה הארץ להיכבש לפניהם".

נתנו נפט, נתנו שטחים, נתנו הרים וגבעות, כמה וכמה ענינים שמעמידים בסכנה רח"ל, היה לא תהיה, כל אחד שנמצא בארץ הקודש!!

שזה היה ברור! ואת זה אמרו מומחים לעניני צבא, מחוץ לארץ, בין גוים, והדפיסו זאת בגלוי, ב"מכתבי עיתים", - בעיתונים, הן בחו"ל והן בארץ הקודש, בשם אומרו, - שאת זה אמרו מומחים לעניני צבא,

אלה שהעזו לצאת בגלוי נגד ה"קו" של חבורת השלטון בירושלים הושתקו בכח או פוטרו.

ואמרו זאת גם המומחים לעניני צבא בין יהודים, בארץ הקודש, אף על פי שחלק מהם פוטרו בגלל זה, ואת חלקם הכריחו אחר כך להתחרט ולתת פירוש מסולף שלא כך הם התכוונו ולא כך הם אמרו, ועל חלק עד כדי כך הטילו אימה, שהם לכתחילה שתקו.

הדימיון וההזיה של חבורת השלטון קובעי המדיניות  בירושלים שהערבים רוצים בשלום.

וטענו, היות שצריך שלום, והיות שהצד שכנגד נהיה "אוהב ישראל", עד כדי כך שאותם ערבים שנמצאים במקום פלוני רק מחכים שיהודי יראה רמז שהוא רוצה לעשות איתו שלום, ואז הערבי מיד ירוץ אחריו ויפול מכל קומתו לנשק לו את העקבים, "וישקהו", עם נשיקה אמיתית, וזה יבטיח שלום לילדים ולנכדים וכו'!!

כדי להוריד את הטעות הזו שזו מלכתחילה לא טעות, וכל אלה שיכלו לדבר בחופשיות ולכתחילה אמרו שזו סכנת נפשות ממש!!

הריגת בחור ללא נשק בחברון הראתה לכל מה באמת כוונת הערבים ב"שלום".

אז קרה דבר מאויים!! בעיר חברון!! שרח"ל ירו בבחור, ה' יקום דמו!! שלא היה לו נשק!! באמצע העיר!! 

שזה הראה עם מי מדברים, ועם מי מנהלים משא ומתן!! נוסף על כך שקודם היה בדיבור, (הסתה לרצח) של ראש העיר וראשי שאר העיירות שאמר בגלוי מה הוא רוצה, ומה הוא דיבר בגלוי עם שאר תושבי העיר, 

וכאן לא היה רק ענין של דיבור,אלא ענין של מעשה, מעשה של פיקוח נפש, שזה עולם מלא, 

וזה יד הוי' היתה בזה, לא ח"ו להזיק, שזה בא מה"לעומת זה", שהגוי הוא "כגרזן ביד החוצב", אלא שהיתה יד הוי', שסוף כל סוף יבוא שיראו את האמת שבולטת לעיני השמש וכל אומי הארץ רואים זאת, 

ורק שאנשים ספורים שלדאבוננו "יצרם אנסם", שלכן אפילו מזה גם לא נלחצו, ולא מצאו, עד היום הזה, בגלוי, את מי שעשה את המעשה הזה, היה לא תהיה, שטענו שבא ה"שלום", וצריך לתת "רק עוד קצת", ואז "אוהבי ישראל", כל הערבים, ובפרט הערבים שיושבים בעיר זו הזו העקובה מדם, כביכול מוכנים, ורק מחכים, שיבואו אליהם עם חיוך!!

לא מוצאים את הרוצח של הבחור ישיבה כי לא רוצים למצוא.

18.01

הרי ידוע בכל העולם כולו!! שהבלשים הטובים ביותר שיכולים למצוא דבר שבסתר שצריך בשביל זה תחבולות, וערמומיות, כדי למצוא מישהו מהצד שכנגד וכו', אז מפורסם בכל העולם כולו, שאלה אותם שקשורים עם ה"מוסד", אלה שמכונים ש.ב. [=שב"כ] בארץ ישראל. ובפרט אלה שקשורים עם ה"מוסד". 

 18.36

עברו כבר שבועות רבים!! ולא שמענו שמצאו את אותו אחד שירה בבחור הישיבה! 

הביאור היחידי הוא, לא רוצים למצוא אותו!!

שאם ימצאו אותו אז בוודאי יצטרכו לעשות משהו, ואז יכול להיות מצב של "מה יאמרו הגוים", מה יאמר הגוי, במילא, זה מתחזק ע"י הפחד הפנימי מפני ה"אל זר אשר בקרבך", ולעיני כל העמים כולם, לא מתביישים!!

שיורים ביהודי, באמצע העיר!!

בעיר, שזה לא במדבר!!

בעיר שקשורה לשב"כ ושילמו בה לאנשים, איך שמכנים אותם כאן, "מודיעים", מבין הערבים שיש להם את כל הידיעות מה נעשה "לפנים מן הפרגוד", הפרגוד שלהם, ואומרים שלא יודעים, ולא מוצאים ולא עושים כלום עם אותו אחד שירה בשלמה הקדוש, ה' יקום דמו!!


20.00

למחרת הרצח הורידו זאת מסדר היום של העיתונות את הרצח כדי לשדר "עסקים כרגיל".

ועד כדי כך, שיום אחרי שהמעשה  נעשה, הורידו זאת מסדר היום של העיתונות, והפסיקו לדבר על זה!!

שנשאר ענין, וחוב, וביטחון, למצוא מי הוא זה שידיו שפכו את הדם הזה, מי סייע לו, שידיעה כזו חייבת להביא גם למעשה מתאים כדי למנוע להבא באופן של "למען ישמעו ויראו".

20.57

שרצו למצוא את יוסל'ה שוחמכר ידעו טוב מאד איך.

רק מה המחלוקת, מה לפרסם ומה להעלים יש אחד שאומר שיודעים מי זה, ומי סייע לו, שזה הגיוני, שיודעים שבשעה שרצו למצוא את "יוסלה" [=שוחמכר] הפעילו את כל העולם!! וזה עלה "מטמון" של כסף, והסיחו דעת מביטחון!! של שלושה מיליון יהודים בארץ הקודש, והעיקר לשלוח מרגלים בכל העולם כולו למצוא את יוסלה הידוע!!

וכעת כאשר מדובר על שפיכת דמים בעיר האבות, וכבר עברו שבועות, ואין פוצה פה ומצפצף מי עשה זאת!!

וכאמור ה'פלוגתא' היא רק האם מלכתחילה לא רוצים למצוא אותו, כי הם פוחדים שימצאו אותו, כי הם יודעים את הדרך למצוא אותו, בדיוק כמו שמצאו את כל הענינים שרצו למצוא, על ידי מרגלים שיש להם בתוך מחנה הערבים, בעיר זו, כידוע ומפורסם, 

- אני לא מפרסם שום סודדות. כולם יודעים מזה!!

או הדעה השניה, שמצאו אותו ויודעים מי זה, וכאשר יפרסמו זאת יהיו חייבים לעשות איתו משהו וזה יפגע ב'פלוני בן פלוני', שאולי זה ירגיז מישהו שני שהוא ירגיז .. רביעי ועד שזה יגיע ל'אדם הגדול' [=נשיא ארה'ב] אז נפלו על המצאה, לא יגידו, ויפסיקו לדבר על זה!!

במילא כולם ישכחו מכל הענין,

22.52

חבורת השלטון בירושלים מחכה לרגע בו תוכל לפרסם שישראל מחזירה את ירושלים העתיקה לערבים.

ויהיה שא-שטיל, [=שקט], ואיך שהם מכנים זאת, יהיה "שלום על ישראל"!!

שזה ה"שלום" שבגללו רח"ל רוצים לתת הכל!!

ושלא כדעת הטועים שהם יעצרו שיקבלו את ירושלים עיר הקודש, זה מנוי וגמור, שצריך רק לחכות לזמן המתאים שהרוחות ירגעו, וחייבים להתכונן לזה, להכין נוסח הסכם שכתוב באופן כל כך יפה, וכל כך דיפלומטי, וכל כך פוליטי, שלאף אחד לא יהיו טענות, 

- הצד שכנגד, שרוצים לתת לו את ירושלים העתיקה, שזו ירושלים האמיתית והצד שבפנים, בגלל שמביאים לו כזו "צלחת" מלאה שמדובר שם על כמה וכמה ענינים, שמסובבים אותו סחור סחור מבלי להזכיר את הנקודה האמיתית שנתנו את ירושלים עיר הקודש, ירושלים העתיקה!! 

וכאמור, לא מדובר עכשיו שענין קדושת ירושלים דורשת מסירות נפש מיוחדת, אלא בענין של פיקוח נפש, שאותם אלה שרח"ל אומרים שמותר לתת שעל בגולן, ושומרון, ויהודה, וכיוצא בזה, הם עצמם יודעים!!

שהם פוסקים דין שאותו טעם [למסור] זה גם על הר הבית, ועל ירושלים העתיקה, ועל ירושלים החדשה, ועל בני ברק, ועל כפר חב"ד, ועל קרית צאנז, וכל חלק בארץ ישראל, חלים עליו אותם טעמים היה לא תהיה, אם מאמצים את ה"דין" לתת ענין, או עיר, או שעל, מהספר, מהגבול, שמשם תהא הארץ נוחה ליכבש לפניהם!!

25.23

מאותו טעם להחזיר לערבים את רמת הגולן, צריך להחזיר לערבים גם את תל אביב חדרה ונצרת. ולכן גם החזרת ירושלים לא תספק את הערבים.

אלא הם אמרו, שיפרסמו את ה"דין" שהם אומרים כך בנוגע ליהודה ושומרון, ומיד הוסיפו: שאין לזה שום שייכות עם שולחן ערוך הל' שבת וכו', [פיקוח נפש]  בלי שום טעם והסברה מדוע אומרים הפוך משולחן ערוך, ולא מאפשרים, והוסיפו את הסעיף ואותם טעמים בכל התוקף, חלים כאמור, על בני ברק, וכפר חב"ד, ועל תל אביב, ועל חדרה, ועל נצרת, ועל ירושלים העתיקה, ועל ירושלים החדשה, וכל ארץ ישראל כולה, היה לא תהיה!!

וכאן ראו, אלה שרוצים לרמות את  עצמם, כאמור, שבגלל שהשתיקו את המעשה עם שלמה ה' ינקום דמו, ודימיינו שעל ידי זה יהיה שקט ושלווה, 


26.30

שעושים "דיפלומטיה" איפה שהתורה אומרת לעמוד עם נשק, זה מה שמביא לפיקוח נפש.

ואחר כך הושיבו דיפלומט גדול ונתנו לזה שם, שעל ידי זה יהיה "שלום על ישראל"!! לא רק שקט. שזו הדרך לשלום האמיתי!!

ורח"ל בדרכי הטבע, זה היה הדבר שפתח את הדרך שיכולים לעשות בחברון את אותו ענין שעשו באותו שבת קודש בשנה השביעית, בעיר האבות!!

ובינתיים עברו שלושים ושש שעות, ולא שומעים שום מעשה בפועל!!  עושים אסיפה אחת, אסיפה שניה, עשו דבר גדול מאד!!

27.23

ברוסיה היו אומרים, במה מתבטא העונש,  "הגלו" את ראש העיר חברון לירדן, ומשם הוא ממשיך להסית יותר מאשר עשה כאן. - - - שלקחו את הערבי, ושמו אותו בין הערבים . .  - זה העונש שהענישו אותו!!

הערבי שהיה ראש העיר חברון, ובאמת היה לו תפקיד חשוב, והיה מסית נגד יהודים, אלא מה שהוא היה צריך להתאפק כי לא היתה לו את כל האפשרות להפיץ את דעתו,

אז הראו לו את ה(כביכול) "התוקף הכי גדול": עצרו אותו, ולקחו אותו, והשאירו אותו במקום שהוא חופשי לנפשו!! באופן שהוא יכול לעשות, ולדבר, ולומר כל מה שהוא רוצה!! ולומר זאת כראש העיר של חברון עיר האבות!! 

ותמורת זה בא ה"ביאור" הנכון: הוא מסית ומדיח, אז מגיע לו עונש.

למה שחררו אותו ושלחו אותו לחופשי באופן כל כך, ומצד ביטחון יש לו שם יותר אפשרויות להזיק לביטחון ארץ הקודש מאשר בעת שישב בחבון תחת משמר!! 

אבל היה להם פחד, מה יאמרו הבריות, לא מיהודים. עם יהודים לא מתחשבים, עם יהדות לא מתחשבים, פחדו לאבד את כל החשיבות מהמקום משם צריך לקבל כסף, או לקבל נשק, כי "יקבלו על הראש" היתכן שאצלכם רוצחים באמצע העיר. 

שלמה לא הראשון!! היו כמה וכמה לפני זה, שהכריחו לא לגלות על הפציעה של פלוני בן פלוני, והיכו את פלוני בן פלוני, ועד גם באופן כזה שהיתה רח"ל מיתה, היה לא תהיה. 

אלא מה ה"חכמה" בזה היא, שמשתיקים זאת, כדי לא לעורר את מצב הרוח אצל היהודים ובמילא, ה"ילדים" שבהם, אלה שלא פוליטיקאים כי פוליטיקאי, שהוא מסתכל על איש ש"ישר הולך", שהולך בדרך ישרה ומדבר על פי האמת ואומר מה שהוא חושב, הפוליטיקאי מסתכל עליו כ"בטלן", כ"ילד קטן", שהלואי שלא יסתובב בין הרגלים ויפריע להתנהג "כמו שצריך" להתנהג. . . 

חבורת השלטון בירושלים תאפשר ל"ילדים" לתפוס גבעות, ואחר כך יסלקו אותם משם.

באמת, למה עשו כך, פחדו לא מיהודים. עם יהודים הם אומרים שיסתדרו. יבואו כמה ”ילדים״ ויעשו רעש, יניחו להם להרעיש ולאחר-מכן ימשיכו להתנהג כרצונם. 

אמנם בתחילה לא תהיה ברירה ויניחו להם לתפוס שטח לכמה שבועות, ואחר כך יראו, או שיימאס להם, או שיצוו עליהם להסתלק, וכיוצא-בזה!!

הביזיונות מהגוי בוושינגטון שנגרמים מהתנהגות שלא על פי השלוחן ערוך. הם פוחדים שישמעו בוושינגטון שעד כדי כך אין להם תוקף!! שבשעה שיורים ביהודי צעיר!! והרגו רחמנא ליצלן, באמצע הלילה!! בעיר פתוחה שגרים בה שישים או שבעים אלף איש!! ובאמצע הלילה יורים, ומשליכים רימוני-יד, ויש קרבנות!!

וזה נתפרסם בחו״ל לפני שזה התפרסם בארץ הקודש!! וגם שם ניסו לעשות מזה סוד או לפחות לעכב את לעוד כמה שעות!!

אז אחרי שזה פורסם בחו״ל מוקדם בכמה שעות, לא נשארה ברירה, וראו איזה ״סמרטוטים” הם!! לא רק שנותנים לדרוך להם על הראש אלא הורגים יהודים באמצע עיר האבות, והם לא עושים כלום, וגם אם היה להם התוקף לעשות מה שצריך, לא היו חוסכים את כל הקרבנות עם כל הדם רח"ל, שכבר נשפך מאז שהחלו לחתום על החוזה האומלל בקמפ דייויד, שמאז ואילך היה ריבוי גדול!! של מחבלים, וקרבנות, כידוע ומפורסם, אף על פי שהצנזורה בארץ הקודש לא מרשה לפרסם זאת. 

אבל יודעים בחוץ לארץ!! וסוף כל סוף גם בארץ יידעו!! ואלה שקובעים את ה"קו" יודעים מזה!!

ואף על פי כן ממשיכים באותה שיטה!! שאיפה שרק יש גוי, אז לכל לראש אומרים "אנחנו כורעים ומשתחווים"!! 

ואחר כך מחכים ממנו לרמז מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. ובשעה שהוא נתן רמז שמותר לכם להדפיס בעיתונים שאתם תעמדו בתוקף, אז הדפיסו זאת בעיתון, אחר כך מגיע יהודי תמים, ואומר תעשו משהו!! בפועל, אז לא היתה להם ברירה, ומה עשו, לקחו את הערבי, ושחררו אותו מההשגחה עליו, והובילו אותו לבין כל הערבים והוא מיד המשיך ב"עבודתו", רח"ל לעשות מה שהוא עושה עכשיו, על דרך זה גם חברו, 

34.08

פיצוץ בתי מחבלים לא עושה רושם על מנהיגיהם כל זמן שלא פוגעים בהם בפועל.

ובשעה ששקלו ש"העונש" לא מספיק, עשו "טובה" ליהודים, פוצצו חמישה בתים. או שישה בתים, או שמונה, או עשרה בתים. 

ומובן איזה "רושם" זה יעשה על אלה שהם מנהיגי המחבלים, האם הם יורתעו מכך, בשעה שהם רואים שלא פוגעים אפילו בשערה אחת של אף אחד!! שידוע ברור ששייך לפיגוע. 

אלא מה, "שפך חמתו על העצים ועל האבנים", פוצצו את הבתים. . . 

אמת אמנם, שלפי מעמדם ומצבם, גם זה מעשה גבורה. זה היפך הטבע שלהם שהם התרגלו שנים על גבי שנים להנהיג יהודים, ויהדות, וארץ הקודש, באופן של "עבדים למצרים", "עבדים לפלישתים", עבדים לערבים, על אחת כמה וכמה עבדים לאדונים שיושבים במקום משם מקבלים את הכסף ומקבלים את הנשק. 

35.59

וכפי שכתוב בחטא עץ הדעת, "אכלתי ואוכל עוד", ומבטיחים!! שימשיכו להתנהג כך שלא ח"ו לעשות דבר שירגיז את "פלוני בן פלוני".  וקיבלו החלטה בנוגע לחברון,  ושאלו אותם, נו, עשו משהו בפועל, ענו בחשאי, אבל בחשאי זה בין יהודים, וענו שלושה עשר איש, 

-  אפילו בדיבור בין שלושה אנשים אין לשון הרע כי זה כבר נתפרסם,

- וענו, שאין אפשרות לעשות מעשה בפועל, כדי לא להרגיז את וושינגטון. 

אז עשו את הקילקול שבדבר, לעורר את מצב הרוח שהולכים לעשות זאת, ולא עשו בפועל, כלום, כדי למנוע שאת זה ניתן למנוע אך ורק ע"י מעשה בפועל, ואז כאמור, עכשיו רואים את התוצאות!!

שמה שקרה בשבת קודש בשנה השביעית, שבת ל-ה' בארץ האבות, ועד עתה, לא תפסו אחד ויחיד!! שבזה נטלו חלק, מבלי הבט שיש "מודיעים", ויש ידיעות, ויודעים כל הדרכים כיצד ניתן למצוא אחד, וכשמוצאים אחד דרכו מגיעים לשני, ועד שמגיעים גם למי שעמד בראש!!

37:33

שאמת אמנם, "גדול הרועה, שהוא שומר הכבשה, כפי שנמצאת בין שבעים זאבים, אבל, כמדובר קודם, וזה הקשר עם פרשת בהר, ועם ל"ג בעומר, שאמנם יהיה "וציויתי את ברכתי", אבל צריך את הכלי לזה, והכלי צריך להיות מלובש בדרך הטבע, שזו התבואה של השנה השישית. 

וזה גם, כמו בפסק דין של שולחן ערוך שכולם יודעים ש"גדול הרועה", כולם יודעים שתורה ומצוות הם המגינים ומצילים האמיתיים של היהודים, אבל הרב יוסף קארו גם ידע מזה!! ומפרשי השולחן ערוך גם ידעו מזה!!

38.38

ופסקו!! יחד עם מאות רבנים!! שכתבו את פסק הדין שלהם גלוי ומפורש, שזו סכנת נפש ממש!! פיקוח נפש ממש!! להחזיר שטח, שעל, מכל השטחים האלו מצד הדין של פיקוח נפש, 

ו"לא ינום ולא ישן שומר ישראל", בלי הבט על השטויות ועל הטעויות ועל "יצרו אנסו" של פלוני בן פלוני ושלישי ורביעי, שהקב"ה ירחם ברחמיו הגדולים בלי הבט על שום חשבונות, ובפרט כשיודעים ש"כלו כל הקיצים", ויש עסק עם בשר ודם, ש"יצרם אנסם", 

ויהודים לא יכולים לחכות יותר, וחייבים לצאת מהגלות, וכאן נכנס עוד מאמר של ר' שמעון בן יוחאי, שאומר זאת במדרש רבה, בשיר השירים, עם סיפור שלם ואריכות המעשה.

ונקודת המעשה היא, שהיה זוג שהיו נשואים עשר שנים, ולא היו להם ילדים, ועל פי דין תורה, מי שנשא אישה עשר שנים ולא ילדה, זה ענין שמגיע לידי פירוד.

אז הם הלכו לר' שמעון בן יוחאי, שפסק להם הלכה משונה: שבדיוק כפי שהם נהיו ביחד בשעת החתונה זה היה מתוך משתה וסעודה, אז כך גם בהכנה לפירוד, ובהקדמה לזה, שלכל לראש, צריך לעשות סעודה.

הם הלכו לחברים, ועשו סעודה על דרך שעושים בחתונה, שהיה "וישתו וישכרו עמו", ועד שהיא ראתה את הבעל שהיה באופן של "וישכרו" ועד שנרדם, 

ובשעה שהוא התעורר משנתו, מתוך החיבה, מתוך הקירוב שהיה על ידי זה, הוא אמר לאישה, אמת אמנם צריך להיות פירוד, אלא מה, "טלי חפץ טוב" שיחסר לך, שאפילו שהולכים להיפרד, היא יכולה לבחור איזה חפץ שהיא רוצה, שנמצא בבית, ולקחת איתה.

ובשעה שהיה "וישתו ושכרו עמו", היא אמרה לעבדיה ולשפחותיה, שיקחו את הבעל שהיה ישן, והיא הלכה עם העבדים שלקחו אותו - לבית אביה.

בשעה שהוא התעורר משנתו הוא שאל איפה אני נמצא, והיא ענתה לו בבית אביה, והוא שאל מה הוא עושה כאן, מה יש לו לעשות בבית אביה, והיא ענתה שמכיוון שהוא אמר שמותר לה לקחת עמה את החפץ הכי טוב והכי יקר, אז אין לה חפץ יותר טוב מבעלה! אז היא לקחה אותו. . .

בשומעו ענין כזה, הם הלכו שוב אל רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי התפלל עליהם והם התברכו בזרע חייא וקיימא.

המדרש רבה ממשיך, "מה הקב"ה פוקד עקרות,  כך צדיקים פוקדים עקרות". ויש לזה שייכות וצריך לקשר זאת למה שנשיא דורנו סיפר שאצל אדמו"ר האמצעי היו מופתים בל"ג בעומר, שהיו בעיקר בנוגע (ללידת) ילדים, 

וזה מה ששמעון בן יוחאי גילה אז, "מה הקב"ה פוקד עקרות", כך רבי שמעון בן יוחאי פוקד עקרות, במילא, שמגיע ל"ג בעומר, שזה יום שמחתו, ואז "כל עבודתו אשר עבד בה כל משך ימי חייו"

ו"הימים האלה נזכרים ונעשים", וכך היה גם אצל אדמו"ר האמצעי שהיה הצדיק של דורו.

וזה גם בהמשך ל"רעש" שעושים בנוגע לחינוך ילדים, שעקרות, יש כפשוטו, וגם רח"ל, שהאבא ואמא חיים בסוג חיים אחד, והילדים חיים בסוג חיים אחר, ואין ביניהם שום שייכות, אין יחס וקישור בין מבוגרים לצעירים.

בשעה שהם אחר כך מתקרבים, וניכר ש"השיב לב אבות על בנים", הם הולכים ביחד "ושמרו דרך הוי' ", שזו הליכה נכונה, והליכה נצחית, והליכה בריאה, ואז נהיה הענין של "צדיקים פוקדים עקרות".

אחר כך ממשיך שיר השירים רבה: שבדיוק כפי שהיה בסיפור זה, אז ככה זה עם היהודים והקב"ה, שבשיר השירים כולו מדובר שיהודים והקב"ה זה בדוגמת איש ואישה, בעל ואישתו, 

וגם היהודים אומרים שאין להם חפץ טוב יותר מהקב"ה עצמו!! וכמו שפסק רבי שמעון בן יוחאי והקב"ה הסכים לזה, שהיא תיקח את החפץ טוב, את הבעל ומזה נהיה "בניין עדי עד ודור ישרים יבורך", 

כך מסיים המדרש, שיהודים אומרים  לקב"ה, שהוא החפץ טוב שלהם, והם לוקחים אותו איתם, והקב"ה ממלא בקשתם!!

ויהי רצון והוא העיקר, שמכל מעשינו ועבודתינו במשך זמן הגלות, כולל גם הפעולות שקשורות עם יום שמחתו, ושמחה גדולה של ר' שמעון בן יוחאי, ובעיקר, ובמיוחד הפעולות שקשורות עם בנים ובנות, ש"הם הכירוהו תחילה", שבקרוב ממש נראה את מילוי היעוד ולעיני בשר, איך הקב"ה הוא ה"חפץ טוב" של כל יהודי וכל היהודים, והוא נמצא עם היהודים בגלותם בדיוק כמו שאומרים בהתחלת המשל, 

ויוצא מזה ש"כדאי הוא רבי שמעון" שיהיה בפועל!! שנהיים ה"איש ואישה" ביחד, הקב"ה עם היהודים באופן של "ישראל ומלכא בלחודוהי", 

ונהיה "מעשיהם של צדיקים", - "ועמך כולם צדיקים", תורה ומצוותיה, שישנם התולדות ועד גם "תולדות" בפועל, והולכים "בנערינו ובזקננו, בבנינו ובבנותינו", 

וכמדובר קודם, הקב"ה הולך עם כל יהודי, לא לפניו, אלא יחד איתו, והולכים לקבל את פני המשיח, בגאולה האמיתית והשלמה, ובמהרה בימינו ממש!!

- לחיים.

ה' באייר: חובת המחאה של מלך המשיח

שלימות הארץ: סקירה על מלחמתו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...