• ב"ה ימות המשיח!
  • ט' סיון התשפ"ד (15.06.2024) פרשת נשא

הרבי שליט"א מלך המשיח למשה קצב: אהיה הראשון שילחם שתתפרק הממשלה!

שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח לשר משה קצב, שהוגהה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח, וסיקור קצר מהארוע עם הרב קותי ראפ שהביא את משה קצב למעמד חלוקת הדולרים, רשם את הדברים, והביא לרבי שליט"א מלך המשיח
הרבי שליט"א מלך המשיח למשה קצב: אהיה הראשון שילחם שתתפרק הממשלה!
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

תוכן דברי הרבי שליט"א מלך המשיח עם שר התחבורה משה שי' קצב. מוצאי יום רביעי, יו"ד שבט ה'תשנ"ב. בהתחלת מעמד חלוקת הדולרים:

כשהוצג שר התחבורה מר משה קצב, לחץ כ"ק אדמו"ר שליט"א את ידו (והמשיך להחזיק את ידו כל משך זמן הדיבור) ובירכו: שיזכה בתור תפקידו לקבץ עם ישראל, תורת ישראל והקב"ה, שג' אלו לא ינתק.

והמשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א: שמעתי לאחרונה שמועה מוזרה ומבהילה בנוגע לדיבורים והחלטה של הממשלה בארץ-ישראל, אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל. לפועל מדברים כעת אודות תכנית לתקופה של 5 שנים שקוראים לזה אוטנומי', אבל לא משנה באיזה אופן מדברים על זה ומסבירים את זה שהרי בפועל דיבורים אלו וענינים אלו הם בגדר האיסור המפורש ד"לא תחנם" שאסור למסור שום חלק מארץ-ישראל לאוה"ע! ודיבורים אלו יביאו סוכ"ס למסירת חלקים מארץ-ישראל בפועל. וממילא נמצא שזה שמדברים אודות זה ה"ז כפירה בה' ובתורתו ובארץ-ישראל ובקדושת ארץ-ישראל.

דיבורים אלו אודות תכנית האוטונמי' הינם צעד ראשון למסירת חלקים מארץ-ישראל ולא רק חלקים קטנים אלא חלקים גדולים כמו יהודא, שומרון, עזה, חברון וירושלים וכו', והרי זה ענין של פקוח נפשות ממש! וכאמור שלא משנה מה שהיהודים חושבים ואומרים ומסבירים את זה אלא איך שאוה"ע מפרשים זאת, והם מפרשים זאת שמדובר אודות תכנית שסופה מסירת חלקים מארץ-ישראל בפועל והקמת מדינה פלסטינאית.

אתה הרי מבין ערבית, אז תשאל לערבים הגרים שם ותראה שהם יגידו לך שמה שהם מתכוונים אודות מה שמדברים על אוטונמי' של 5 שנים פירושו בפועל שמוסרים להם חלקים מארץ-ישראל כדי להקים מדינה פלסטינאית. וממילא אין זה נוגע כלל איך היהודים יפרשו את זה כי העיקר הוא איך שהגויים מסתכלים ע"ז.

רק עצם הדיבור בנוגע לתכנית האוטונמי' הוא חילול ה' וחילול הקודש. זה שיש בארץ-ישראל יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות הרי זה בנוגע להם בפרטיות, אבל כאן המדובר שממשלת ישראל תכריז מלחמה גלוי' נגד ה' ותורתו.

ובנוגע למה שמסבירים שאין המדובר אלא אודות מינהל עצמי שינהלו לבד את החינוך שלהם וחקלאות משלהם וכו' אבל לא עניני חוץ וביטחון ושזהו רק לנסיון, ה"ז ענין של דיפלומטי' ובזה לא אתווכח היות שכנראה אתה מבין יותר טוב ממני בזה, אבל כאן אין המדובר אודות דיפלומטי' אלא אודות דיבורים ר"ל אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל, ועצם השקו"ט אודות ענינים אלו הרי זה חילול ה', נגד ה' ותורתו וכו', ובמילא אין שום חילוק איזה מטעמים ומעדנים (דיפלומטי') יעשו מזה היהודים.

ובנוגע לזה שואמרים שהיות שיש כעת עלי' מרוסי' וכמו"כ זקוקים לערבויות מהממשל דארה"ב וכו' ולכן מתחשבים במה שתאמר ממשלת ארה"ב, הרי בפועל זהו הצעד הראשון למסור חלקים מארץ-ישראל, והא ראי' שהרי הם עצמם אומרים שמה שעושים זה הוא בגלל שנתרשמו מהגויים ושיש לחץ וכו', אז אח"ז כשיבוא עוד לחץ אז שוב יתרשמו מאוה"ע ואין לדבר סוף, וכפי שראו זאת בפועל בעבר שכשנכנעים ללחץ ה"ז מביא עוד לחץ.

(השר משה קצב אמר שבשנה שעברה הי' אגרת מהנשיא ג'ורג' בוש שמתנגד למדינה פלסטינאית והשנה הוא כתב רק שאינו בעד מדינה פלסטינאית, אז רואים כאן שינוי.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: ורואים לאיזה כיוון הולך השינוי).

לא יתכן שיהודי המאמין בה' ובתורתו יהי' ח"ו שותף לענינים כאלו ולתת חתימה לענין כזה. ולפי"ז עדיף שהממשלה תתבטל ולא תהי' ממשלה יהודית שהרי לא מדברים אודות תוכניות אלו אלא אך ורק בגלל לחץ אוה"ע (כפי שהם בעצמם אומרים), אז באם כך הוא המצב הרי לפי"ז עדיף שיקימו – ר"ל ממשלה של אוה"ע בארץ-ישראל והם יחליטו לכתחילה מה לעשות עם ארץ-ישראל, ולכה"פ אז לא יהיו יהודים שיחתמו על ענינים כאלו!

אתה בטח מכיר את מר מנחם בגין שבהתחלה לא הסכים לעניני קמפּ דייויד והי' בתוקף נגד זה, אבל בסוף התחיל לעשות ויתורים, וכפי הנשמע עד היום מתחרט ע"ז שויתר על חלק מארץ-ישראל.

במילא אם אנשים שלא מאמינים בהקב"ה היו עושים את זה הי' אפשר להבין, אבל אנשים שמאמינים בהקב"ה שמהם יבוא חתימה אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל הרי זה חילול ה'.

שמיר מאמין בהקב"ה ובקדושת ארץ-ישראל, ולכן ה"ז דבר בלתי מובן כלל שדוקא הוא יסכים לדבר כעת אודות תוכניות שפירושם מסירת חלקים של ארץ-ישראל

ביטחון של ארץ-ישראל הוא מה' אחד, ובאם יתנהגו בהתאם בכל התוקף הדרוש כפי שצריכים אז אין מה לדאוג בנוגע לביטחון ארץ-ישראל.

בינתיים מדברים רק אודות ענין של 5 שנים מכיון שמפחדים להגיד ברור שרוצים למסור חלקים מארץ-ישראל, אבל י"ל שכוונתם ברורה שסוכ"ס ימסרו חלקים מארץ-ישראל. עפ"י השערתי – שמיר בעצמו יודע את זה ויותר טוב ממני.

לשמיר יש הרבה זכויות בנוגע ארץ-ישראל מתחיל עוד מהזמן של האירגון וכו', שאז כשהי' (ע"פ תורתנו) שליטה לאוה"ע על ארץ-ישראל לחם שמיר נגד זה, ועכשיו הוא זה שמדבר אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל.

ובנוגע לפועל לדעתי – צריכים לראות ששמיר יבטל מיד את ההחלטה והדיבורים אודות אוטונומי'.

אני כל הזמן לחמתי שתהי' ממשלה של שמיר, וכשם שעשיתי הכל שהי' ביכולתי שתקום דוקא ממשלה שראש הממשלה יהי' שמיר הרי באם ימשיכו בכיוון זה אודות דיבורים כאלו אזי אני מנחם מענדל יהי' הראשון שילחם בכל התוקף ובכל הכחות שלי נגד שמיר שתתפרק הממשלה!

עד היום הי' רק מר שמעון פרס נגד ממשלת שמיר, אבל באם שמיר ימשיך בכיוון זה אודות דיבורים של אוטונמי' אז אני ג"כ יהי' נגד ממשלת שמיר.

באם שמיר אינו יכול לעמוד מול הלחץ של אוה"ע, שיכריז זאת בגלוי שאינו יכול לעמוד מול הלחץ ואינו יכול להיות יותר ראש הממשלה!

שמיר פירושו כפי שכבר אמרתי כמה פעמים בעבר שכתוב שזה דבר הבוקע אבן קשה, אז ששמיר ישים שמיר בכל התוקף על ההחלטה בענין דיבורים אלו אודות מסירת חלקים מארץ-ישראל זה יבקע ויתבטל ותתבטל לגמרי כל החלטה ומחשבות אודות ענינים כאלו.

השר משה קצב: הרבי שליט"א הוא זה שהקים את הממשלה הנוכחית, ואנחנו רוצים את המשך ברכתו של הרבי לממשלה, שמכניס קדושה לממשלה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כששמיר יכניס בארץ-ישראל קדושה אז זה יתן לו את הכח לעמוד מול הלחצים.

השר משה קצב: שמיר בטח יהי' חזק.

כ"ק אדמו"ר שליט"א: עד עכשיו הי' חזק, ובמילא בנוגע לעכשיו צריכים לראות שיפסיקו מיד את הדיבורים אודות אוטונומי'.

והמשיך כ"ק אדמו"ר שליט"א: בטח תמסור זאת למר שמיר ובטח לא תקפיד על שהנני מטיל עליך שליחות בלתי נעימה. אבל תמסור זאת בכל התוקף כפי שאני אמרתי את זה, ולמה לי לעשות שליח בעצמי שילך אליו וימסור את הדברים בכל התוקף. וסליחה ע"ז שדיברתי כ"כ קשה כי באמת היו צריכים לדבר ע"ז באריכות יותר גדולה וכהנה וכהנה, אלא שאין הזמן כעת להאריך בזה.

ויהי רצון שתבשר בשורות טובות בכ"ז וידברו רק אודות ענינים של קדושת ארץ-ישראל וקדושת עם ישראל, בשורות טובות.

 
 

ביבי נתניהו אתה מסכן את חייהם של מליוני יהודים, תתפטר מיד מתפקידך!

ליישב מיד את כל הגבולות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...