• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

כשמתחילים לוותר אין לדבר סוף

"כשנכנעים ללחץ הרי זה גורר לחץ נוסף" • דברי הרבי שליט"א מלך המשיח בהזדמנויות שונות, אודות החשיבות של עמידה תקיפה ולא לוותר, מהסיבה היסודית, שכל ויתור גורר ויתור נוסף ואין לדבר סוף • מדור "שלימות הארץ" בשיחת הגאולה גליון 1155 שבת פרשת דברים תשע"ז • לקריאה
כשמתחילים לוותר אין לדבר סוף
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"כשנכנעים ללחץ הרי זה גורר לחץ נוסף" • "כשיתחילו לוותר אין לדבר סוף" • כ"שמתחילים בוויתורים, אי אפשר למצוא את הנקודה שעליה אין לותר" • "רק יד תקיפה ויד חזקה עליהם" • "כל הנותן חלק.. הוא גוזל את עם ישראל" מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח  • מדור "שלימות הארץ" בשיחת הגאולה 

כשיתחילו לוותר אין לדבר סוף
"אני אינני מתערב בפוליטיקה. ועוד והוא העיקר, שאני מקווה שתיכף ומיד יהיה ראש הממשלה שם משיח צדקנו. אבל במשך הרגעים עד שיבוא משיח, אזי צריך שתהיה השיטה כפי שהיתה שיטה שלו שכל השטחים, אף שעל, אי אפשר לוותר, ולעשות זאת בדרכי שלום, כי דוקא על ידי זה יהיה שלום, במדינה ובסביבות המדינה, מה שאין כן כשיתחילו לוותר אין לדבר סוף, וכמה שיתנו יותר יגדל התיאבון של שונאי ישראל שיתבעו עוד ועוד, וזה יביא דווקא לתוצאות של היפך מנוחת הנפש והיפך השלום".
(למר עודד בן עמי כתב קול ישראל בניו יורק, ניסן תש"נ)

כשמתחילים בוויתורים, אי אפשר למצוא את הנקודה שעליה אין לותר

"בעבר התחילו לומר שדבר פלוני חשוב לנו אך מכיון שנמצאים בין שבעים אומות מוכרחים לוותר, וכשמתחילים בוויתורים כבר אי אפשר למצוא את הנקודה שעליה אין לוותר".
(למר אליקים רובינשטיין, מזכיר הממשלה, חשון ה'תש"נ).

כשנכנעים ללחץ הרי זה גורר לחץ נוסף
.. "והראיה, שהרי הם עצמם אומרים שמה שעושים זאת הוא בגלל שהתרשמו מהגויים ושיש לחץ וכו', אז אחר כך כשיבוא עוד לחץ שוב יתרשמו מאומות העולם, ואין לדבר סוף, וכפי שראו זאת בפועל בעבר, שכשנכנעים ללחץ הרי זה גורר לחץ נוסף".
(לשר התחבורה, משה קצב, י' שבט תשנ"ב)

רק יד תקיפה ויד חזקה עליהם
.."שבכדי למנוע זה (=את פעולות הטירור הערבי) - זהו רק באם הממשלה תהיה כזו שיש לה יד תקיפה, ויד חזקה עליהם כמו שראינו בעבר". 
(להרב אלימלך ניימן, ניסן תש"נ)

כל הנותן חלק.. הוא גוזל את עם ישראל
.. "אם אני יכול להשפיע עליך, אז השפעתי צריכה להיות בכיוון זה שכל ארץ ישראל שייכת לעם ישראל וכל הנותן חלק ממנה למישהו אחר הוא גוזל את עם ישראל"!
- הנ"ל: אפילו אם זה כולל מלחמה כנגד כל העולם?
כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח: "אלו הרוצים להילחם בעם ישראל אינם זקוקים לסיבה מיוחדת, כיון שהם רוצים להזיק לישראל ואין כל נפקא מינא באם ישראל יהיו באופן או באופן כך. אני בא מרוסיה. ברוסיה היו תמיד עלילות דם על יהודים לא בגלל שהיהודים היו אשמים אלא בגלל שהגויים חיפשו להעליל ולהזיק לישראל". (למר רן אדליסט, עיתונאי מארץ ישראל, כ"ב כסלו, תנש"א)

רגבים: לחסום את המנהרה הנוצרית בי-ם

שלימות הארץ: סקירה על מלחמתו של מלך המשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...