• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד תמוז התשפ"ד (20.07.2024) פרשת בלק

שלימות התורה והעם • ארה"ב: הרפורמים מתמעטים

ידועים דבריו החריפים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומאבקו בתנועת הרפורמים שאינן מודות בתורה מן השמים, כעת רואים במוחש את מפלתן של אשר "חרפו עקבו משיחך" מתרחש לנגד עינינו • ה"אקסיומה" בה מנופפים תמיד הרפורמים על היותם רוב ביהדות ארה"ב, מתנפצת לרסיסים • הסיפור המלא
שלימות התורה והעם • ארה"ב: הרפורמים מתמעטים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ידועים דבריו החריפים של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומאבקו בתנועת הרפורמים שאינן מודות בתורה מן השמים, כעת רואים במוחש את מפלתן של אשר "חרפו עקבו משיחך" מתרחש לנגד עינינו • ה"אקסיומה" בה מנופפים תמיד הרפורמים על היותם רוב ביהדות ארה"ב, מתנפצת לרסיסים • הסיפור המלא

"ידוע ההרס והחורבן שגרמו התנועות הקונסרבטיביות והרפורמים, תנועות שאינן מודות בתורה מן השמים, התורה ופירושה, הוא - תורה שבעל פה וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש - שהכל ניתן למשה מסיני" אלו דברים שכתב הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א במכתב מחודש סיון תשט"ז (המופיע ב"אגרות קודש" כרך יג עמ' קפח), המילים מדברות בעד עצמן על מאבקו של מלך המשיח ברפורמים כחלק מ"שלימות התורה והעם".

כעת רואים במוחש את מפלתן של אשר "חרפו עקבו משיחך" מתרחש לנגד עינינו. ה"אקסיומה" בה מנופפים תמיד הרפורמים והקונסרבטיבים על היותם רוב ביהדות ארה"ב, מתנפצת לרסיסים - עם נתונים חדשים העולים מ-2 מחקרים מבוססים שנערכו לאחרונה (בעולם).

משני מחקרים חדשים שפורסמו לאחרונה על יהדות ארה"ב עולה בין היתר, כי בשנת תשע"ז ובאלו שלפניה היא הפכה לפחות רפורמית, עוד פחות קונסרבטיבית - וממילא ליותר אורתודוקסית.

חלק מהנתונים מופיעים בסעיף קטן בתוך מחקר גדול של מכון PPRI, גוף שאין לו עניין מיוחד דווקא ביהודים, והנתונים הנוספים הם מהמחקר השנתי של מכון PEW שנערך עבור הוועד היהודי-אמריקאי הנוהג לסקור את עמדות הקהילה.

וכך משתנית היהדות האמריקאית, בקצב מסחרר: אם במחקר מלפני ארבע שנים, 35% מיהודי אמריקה היו רפורמים - יותר משליש, במחקר החדש מתברר ששיעורם ירד ל-28% בלבד, רק מעט יותר מרבע. אם לפני 4 שנים, 18% מהיהודים, כעת חלקם ב"עוגה" הפנימית עומד על 14% בלבד. 

מנגד, כאמור, שיעורם של אלו שמגדירים עצמם כאורתודוקסים מתחילים לעלות, ואף שהדבר טרם ניכר במספר הכללי שלהם מקרב היהודים, בחלוקה בהתאם לגיל, השינוי כבר ניכר מאוד והוא עוצמתי למדי. גם הקבוצה הנחשבת במחקר כ"סתם יהודים" - כאלו שלא מזדהים עם אף זרם ומפגינים מידה זעירה של מחויבות ליהדות - במגמת עלייה משמעותית.

ואלו הנתונים: מקרב היהודים המבוגרים ביותר באמריקה, האורתודוקסים הם 3 אחוזים בלבד; מקרב היהודים הצעירים ביותר באמריקה, בני 18 עד 29, האורתודוקסים הם כבר 15 אחוז - מעבר לקונסרבטיבים (8%) וקרוב לרפורמים (20%). וכך הלאה, ככל שהגיל יורד כך עולה שיעורם של הדתיים באוכלוסיית יהדות ארצות הברית.

מעבר לכך, 2.3 אחוז מכלל האמריקאים מזהים את עצמם כיהודים, די דומה לנתוני המחקרים משנים קודמות, אך כאמור ההרכב שונה - לטובת האורתודוקסים או המנותקים מיהדות, ולרעת הרפורמים והקונסרבטיבים.

יהי רצון שנזכה תכף ומיד לראות את קיום הסימן על מלך המשיח "לוחם מלחמות השם וינצח" מתממש לגמרי בגאולה האמיתית והשלימה!

קצין בצבא הסיני קיבל תעודת בן נח

ההשלכות של מות מנהיג איראן

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...