• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

התלמידים בתורת אמת ציינו את כינוס השלוחים

תלמידי הישיבה הקטנה תורת אמת חב"ד בירושלים, ציינו באירוע רב רושם את כינוס השלוחים. סביב שולחנות ערוכים באולם הישיבה, התכנסו השלוחים הצעירים לשמוע דברים מפי רבני הישיבה ואורחים מכובדים, בהם שלוחים מרחבי העיר
התלמידים בתורת אמת ציינו את כינוס השלוחים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בקשר עם "כינוס השלוחים העולמי" נערך מעמד כינוס השלוחים בישיבה קטנה 'תורת אמת' ברוב פאר והדר, שבו התאספו תלמידי התמימים שלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א ביום שני כ"ט מרחשוון אור לר"ח כסלו. 

הכינוס התקיים בזאל הישיבה אחרי סיום מבצע 'השליחות היחידה' בקשר עם דבר מלכות ''חיי שרה'' שאורגן ע"י ה'תלמידים השלוחים' שבו התמימים למדו בשיא השטורעם והחיות את נושא השליחות היחידה בדור השביעי ופעלו בהפצת המעינות ברחבי הארץ.

מנחה הכינוס, הת' השליח אורי'ה שי' סילברמן פתח את המעמד בהסברת מטרת הכינוס אשר עניינו הכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו, ומיד לאחמ"כ הזמין את הרב יוסף יצחק רוזנברג – משפיע בישיבה, לקריאת פרקו של הרבי מלך המשיח שליט"א, ולאחר מכן דיבר על אופן קבלת פני משיח צדקנו בהבנת עניין הגאולה שמטרתו גילוי אלוקות בעולם.

לאחר מכן דיבר הרב יצחק ועקנין שליח לקרית יובל בירושלים, ששיתף את התמימים בסיפור עכשווי על פעולה קטנה של שליח שהצילה יהודי מלהשתתף במסיבה נובה בשמחת תורה שבו בוצע הטבח הנורא, ודיבר על גודל כוחות התמימים בהשפעתם בשליחות.

לאחר מכן פצחו התמימים בריקודי שמחה עם הקלידן החסידי יוסף שי' קולטון ששימח את התמימים.

לאחר מכן התישבו התמימים לצפות בוידיאו של הרבי מלך המשיח שליט"א של מכינוס השלוחים כשבסיומו דיבר מנחה הכינוס הת' השליח אורי'ה שי' סילברמן על השליחות אצל התמימים בלימודם בישיבה ובכל רגע ביום, ועל אופן השליחות ביציאה מכותלי הישיבה.

לאחר מכן הוזמן הרב יוסף אלגאזי שליח הרבי מלך המשיח שליט"א ומנהל בית חב"ד המרכזי בקרית יובל שעורר את התמימים אשר כל הפרטים בעבודת השליחות צריכים להיות חדורים בנקודה "להביא לימות המשיח", ושיתף בסיפור מהשליחות.

ובסיום דבריו הזמין המנחה את הרב דוד שוורץ שליח הרבי מלך המשיח שליט"א לישוב שלומי שריתק את התמימים מסיפורי ניסים בשליחות עם חיילים ובהפצת המעינות ברחבי העולם, ובסיום דבריו צפו התמימים בוידיאו משלוחי הרבי מלך המשיח שליט"א ברחבי העולם המספרים על השליחות במקומם. ועל כך שלימודם בישיבה השפיע ועזר להם רבות בשליחות, הכינוס נחתם במעשה בפועל ובהחלטות טובות שקיבלו כלל תלמידי הישיבה.

את הכינוס כיבדו בנוכחותם: הרב יחיאל מיכל דוברסקין, הרב מאיר נוטיק, הרב חיים דוד לאופר, הרב לירון ליפא אברהם שוורץ, הרב ליסון, הרב ישראל כהן, הרב אורי רווח.

תודה לכלל תלמידי שיעור ג' שדאגו לאירגון הכינוס.

תות"ל הוד השרון בכינוס השלוחים 'לקבלת פני משיח צדקנו'

באר שבע: הכנסת ספר תורה והתוועדות י"ב תמוז המרכזית בהשתתפות מאות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...