• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' תשרי התשפ"ד (23.09.2023) פרשת האזינו

ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הניגון של הרב סילברמן

לקראת ג' תמוז, במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תרפ"ז. תוקם ועדת ניגונים מיוחדת שתבחר את ניגון מתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן מלכים • האזינו לניגון הראשון שחובר ע"י הגה"ח הרב יוסף יצחק סילברמן • להאזנה
ג' תמוז • לכבוד שנת ה90: הניגון של הרב סילברמן
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לקראת ג' תמוז, במלאות 90 שנה להתחלת גאולתו של כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בשנת תרפ"ז. תוקם ועדת ניגונים מיוחדת שתבחר את ניגון מתאים שיהי' ראוי לעלות על שולחן מלכים • האזינו לניגון הראשון שחובר ע"י הגה"ח הרב יוסף יצחק סילברמן • להאזנה

הניגון מורכב בעיקר מהפסוק "יהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו" - פסוק שאמר כ"ק אדמו"ר הרייצ לאחר ג' תמוז תרפ"ז ומוזכר רבות ע"י כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בהקשר עם יום זה וכמובן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!".

הולחן ומושר על ידי שליח הרבי מה"מ שליט"א לאלעד הרה"ח יוסף יצחק שיחי' סילברמן .
עיבוד המוזקיה - הר"ר אלעד דויטש.
עיבוד הקולות - הזמר הר"ר ארז כהן.

מוקד הרישום למחנה הקיץ "אורו של משיח" נפתח בסערה

חב"ד בפארק: סיום והכנסת ספר-תורה לבית-הכנסת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...