• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ח תמוז התשפ"ד (24.07.2024) פרשת בלק

הרבי מלך המשיח שליט״א: ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר בעולם

בפרשת עקב מופיע הפסוק: "ארץ אשר . . תמיד עיני ה' אלוקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה". לקט התייחסויות מהרבי שליט"א מלך המשיח להגנת הקב"ה על ארץ ישראל
הרבי מלך המשיח שליט״א: ארץ ישראל המקום הבטוח ביותר בעולם
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט״א
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

צריך לנסוע (לארץ ישראל) ואדרבה - זה המקום הכי בטוח

"אני מפרסם בכל האפשרות שצריך לנסוע, (- לארץ ישראל) ואדרבה - זה המקום הכי בטוח, כיון שיש שם הר הבית ומקום המקדש, והעיקר - כיון ששם נמצאים שנים או שלושה מיליונים, כן ירבו, של בני ישראל". (משיחה עם קונסול התיירות שסיפר על ירידה במספר הנוסעים לאה"ק)

"עליכם לפרסם שאתם נוסעים לארץ ישראל, כי ישנם יהודים שמפחדים ומפחידים אחרים אודות נסיעה לשם, יש לפרסם שנוסעים ואין ממה לחשוש. זהו המקום הבטוח ביותר כי זהו המקום של בית המקדש". (כ' טבת תנש"א - למשלחת שיצאה לארץ וביקשה ברכה)

לא ינום ולא יישן שומר ישראל

"דבר ברור הוא ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל" בכל מקום בעולם שבו נמצאים יהודים, גם בחוץ לארץ.

ועל אחת כמה וכמה בארץ הקודש שנקראת בתורתנו הקדושה והאמיתית "ארץ אשר גו' תמיד עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה"". (מהתוועדות שבת פרשת וארא תנש"א - מוגה)

המקום הבטוח ביותר

"המאורעות דימים האחרונים בהענין ד"מלכויות מתגרות זו בזו" מדגישים שנמצאים בסמיכות ממש לגאולה, כמבואר במדרשי חכמינו זכרונם לברכה שענין זה הוא מסימני הגאולה.

ובלשון המדרש "שנה שמלך המשיח נגלה בו . . מלך פרס מתגרה במלך ערבי . . וכל אומות העולם מתרעשין ומתבהלין . . ואומר להם (הקב"ה לישראל) בני אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם הגיע זמן גאולתכם" ופשוט, שמאורעות אלה לא יפגעו כלל וכלל בבני ישראל, שהם בבת עינו של הקדוש ברוך הוא, "הנוגע בכם כנוגע בבת עינו" .. כולל ובמיוחד בנוגע לבני ישראל הדרים בארצנו הקדושה, שכיון שהיא "ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה (שימת-לב מיוחדת) תמיד עיני ה' אלוקיך בה (ומוסיף ומפרט) מראשית השנה ועד אחרית שנה" (מתחילתה ועד סופה בשווה) הרי היא המקום הבטוח ביותר.

ובנוגע לפעולתם של שונאי ישראל שמנסים לפגוע ח"ו - אין בהם ממש, ולא יעלה הדבר בידם, כיון ש"לא ינום ולא יישן שומר ישראל"". (מהתוועדות שבת פרשת בא תנש"א - מוגה)

קהל גדול ישובו הנה

וכולם יחד, ביחד עם כל בני ישראל שבדורנו זה, נשמות בגופים - "קהל גדול ישובו הנה", (ירמיהו לא, ז) לארצנו הקדושה. "ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה". (עקב יא, יב) - שלכן, גם לפני הגאולה יושבים בה בני ישראל לבטח, ללא פחד מזה ש"אומות העולם מתרעשים ומתבהלים", בגלל ש"מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה", כיון שהקדוש ברוך הוא "אומר להם (לישראל), בני, אל תתייראו כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם . . (וכופל הענין) אל תיראו, הגיע זמן גאולתכם" (ילקוט שמעוני, ישעיהו רמז תצט), "מלך המשיח . . עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם"- ובארצנו הקדושה גופא - לירושלים עיר הקודש, לבית המקדש, ולקדש הקדשים. (ש"פ יתרו תנש"א)

 

• הוראות הבטיחות של הרבי שליט"א מלך המשיח

הנסים הגדולים של מבצע "מגן וחץ"

המחבל הצלף ימ"ש חוסל ב״ה | עדכונים מהלחימה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...